WinkelmandjeBekijk/wijzig inhoud ×
 • Er zitten geen programma's in het winkelmandje.

Menu

2017/2

Technische complicaties bij implantaatgedragen constructies

Auteur: P.G.G.L. van der Avoort
4
Accreditatiepunten verlopen op: 15 december 2018
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

Samenvatting

Patiënten met implantaatgedragen constructies kunnen niet alleen met biologische maar ook met technische complicaties te maken krijgen. Constructies zijn onderhevig aan slijtage en kunnen na verloop van tijd loskomen of breken. De faaloorzaak is meestal multifactorieel. Naast ontwerpfouten en uitvoeringsfouten spelen indicatiefouten of een ongelukkige materiaalkeuze een rol van betekenis. Het risico van technisch falen wordt vergroot als een constructie zwaar of in een ongunstige richting wordt belast. Sommige technische complicaties zijn eenvoudig aan de stoel te verhelpen, maar het kan ook gebeuren dat een constructie geheel opnieuw vervaardigd moet worden. Implantaatbreuk komt betrekkelijk weinig voor. Voordat ze breken gaat er meestal eerst iets mis met de prothetische constructie. Voor het oplossen van technische complicaties is het zaak dat de behandelaar weet uit welke onderdelen de implantaatgedragen constructie bestaat. Pas dan wordt duidelijk of, en zo ja hoe, bepaalde onderdelen te demonteren, te vervangen of te repareren zijn. Het op de juiste manier omgaan met schroeven is bij implantaatgedragen constructies een must. Voor het uitvoeren van onderhouds- en reparatiewerkzaamheden is in sommige gevallen een nauwe samenwerking met de tandtechnicus of tandprotheticus vereist. Periodieke controle maakt het mogelijk tijdig in te grijpen waardoor ernstige schade wordt voorkomen.

Accreditatie

Voor dit nascholingsprogramma is KRT-erkenning voor 4 punten (onder ID276495) en Q-Keurmerk© toegekend.

Inhoud

 1. Woord vooraf
 2. De componenten van een implantaatgedragen constructie
 3. Biomechanische aspecten
 4. Risicovolle situaties
 5. Casuïstiek


Auteur

Gordon van der Avoort is tandarts-parodontoloog en tandarts-implantoloog in ruste. Hij is een van de oprichters van de Verwijspraktijk voor Tandheelkunde in Amsterdam. Vanaf 1978 was hij als docent verbonden aan de afdeling Parodontologie van de Vrije Universiteit te Amsterdam en later aan het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA). In 1995 stapte hij over van de afdeling Parodontologie naar de afdeling Orale implantologie. Tot 2011 was hij daar als chef de clinique actief betrokken bij het begeleiden van de TIO’s (tandarts-implantologen in opleiding). Daarnaast heeft hij diverse postacademische cursussen gegeven in de parodontologie en de orale implantologie. Tot op de dag van vandaag houdt hij zich bezig met onderwijsontwikkelingen in de sectie Implantologie en prothetiek van het ACTA.

Doelstellingen

Na het doorlopen van deze eLearning:

 • de verschillen aangeven tussen een bone- en een tissuelevel-implantaat;
 • de parameters noemen die de sterkte van de implantaat-abutmentverbinding bepalen;
 • uitleggen wanneer we bij een implantaatgedragen constructie kiezen voor verschroeven en wanneer voor cementeren;
 • de voor- en nadelen opnoemen van de verschillende precisieankers die worden gebruikt om de retentie en stabiliteit van uitneembare implantaatgedragen prothesen te verbeteren;
 • uitleggen hoe niet-axiale belasting bij een implantaat zo veel mogelijk te voorkomen is;
 • aangeven welke rol het implantaat speelt bij het ontstaan van technische complicaties;
 • de procedure beschrijven waarmee men de schroeven van een implantaatgedragen constructie vastzet;
 • uitleggen hoe gebitselementen, implantaten en het peri-implantaire bot reageren op occlusale overbelasting;
 • de adviezen noemen die gegeven worden over de occlusie- en articulatieprincipes bij implantaatgedragen constructies;
 • de maatregelen noemen die getroffen worden bij implantaatpatiënten met bruxisme;
 • aangeven hoe misfit te voorkomen is;
 • de risico’s van combined tooth-implant supported FPD’s en implantaatgedragen cantileverbruggen noemen;
 • aangeven hoe u erachter komt wat er een bij een loszittende implantaatgedragen constructie aan de hand is;
 • aangeven welke mogelijkheden er zijn om afgebroken schroeven en implantaten te verwijderen;
 • aangeven welke technische complicaties u bij uitneembare implantaatgedragen prothesen zelf kunt oplossen en voor welke u beter de hulp van een tandtechnicus kunt inroepen;
 • uitleggen hoe een uitneembare implantaatgedragen prothese gerelined wordt.

Video's bij dit programma

Let op: toegang tot aanvullende content is voorbehouden aan deelnemers
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

Inloggen