WinkelmandjeBekijk/wijzig inhoud ×
  • Er zitten geen programma's in het winkelmandje.

Menu

2022/3

Teamwerk in de tandartspraktijk

Auteur: E. Ranzijn
4
Accreditatiepunten te behalen tot: 9 december 2025

De tijd dat de solopraktijk met een of twee (parttime)assistenten de meest voorkomende praktijkvorm was, ligt inmiddels achter ons. Met het  toenemen van het aantal personeelsleden in de tandartspraktijk neemt ook de noodzaak tot gestructureerd personeelsmanagement toe.
In deze nascholing wordt aandacht besteed aan de instrumenten die u kunt inzetten om van een aantal losse individuen een hecht team te maken. Ook bespreken we hoe dit team zich kan inzetten om patiëntgericht te werken. We beginnen met in algemene zin te kijken naar teameigenschappen en hoe u uw team kunt ontwikkelen, zonder direct vlotten te moeten gaan bouwen in de Ardennen. Vervolgens staan we stil bij het teamoverleg als instrument om aan uw praktijkdoelen en het team te werken.
Helaas is het niet altijd koek en ei tussen de leden van het team. Daarom besteden we ook aandacht aan kritiek en conflicten. Ten slotte richten we de aandacht op patiëntgericht werken.

Accreditatie

Het Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT) heeft de  onlinecursus Teamoverleg in de tandartspraktijk vier accreditatiepunten toegekend. De cursus heeft tevens erkenning met het Q-Keurmerk© verkregen.

Inhoud

A Teamontwikkeling
B Teamoverleg
C Omgaan met kritiek
D Conflicten hanteren
E Patiëntgericht handelen
F Afhandelen van klachten
G Belonen

Auteurs

Dr. Erik Ranzijn (1957) studeerde psychologie en informatica aan de  Universiteit van Amsterdam. Na zijn afstuderen werkte hij eerst als automatiseringsadviseur. Daarna werd hij onderzoeker aan de Universiteit Twente. Aldaar promoveerde hij op het snijvlak van de  cognitieve psychologie, de informatica en de onderwijskunde. Hij  onderzocht de effecten op het leerresultaat van instructievarianten in computergestuurde instructiesystemen bij het leren van natuurlijke begrippen.
Na zijn promotie ging hij werken bij een internationaal opererend trainings- en adviesbureau, waar hij later als businessunitdirecteur verantwoordelijk was voor projecten op het gebied van de opleidingstechnologie.
Na korte tijd gewerkt te hebben als projectleider op het gebied van ‘high technology’-training, werd hij directeur van een van de oudste  trainingsbureaus van ons land. In 1999 richtte hij Roovos Organisatieontwikkeling op. Vanuit dit bureau geeft hij trainingen op het gebied van management, commercie en communicatie, geeft hij adviezen, en voert projecten uit als interimmanager. Hij begeleidt tandartsen en tandartspraktijken in hun verdere professionalisering als organisatie. Ook verzorgt hij de training De tandarts aan de leiding, waarin de tandarts praktische tips en vaardigheden krijgt aangereikt.

Leerdoelen

Na het doorlopen van deze nascholing:

  • weet u hoe u van losse individuen een team kunt maken;
  • kent u de verschillende stijlen van conflicthantering;
  • kunt u bemiddelen bij een conflict;
  • weet u hoe klachten moeten worden afgehandeld;
  • kunt u uw teamleden een alternatieve beloning aanbieden.


Ingangsniveau van deze nascholing: een voltooide opleiding tandheelkunde. 

Inloggen