WinkelmandjeBekijk/wijzig inhoud ×
 • Er zitten geen programma's in het winkelmandje.

Menu

2018/2

Tandheelkundige radiologie

Auteur: Stelt, P.F. van der,
4
Accreditatiepunten verlopen op: 15 december 2021
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

Naast het intra- en extraorale onderzoek speelt röntgenonderzoek al vele decennia een belangrijke rol bij het stellen van tandheelkundige diagnosen. Onder degenen die de röntgenapparatuur in een tandartspraktijk mogen bedienen, neemt de tandarts een speciale plaats in. In één persoon verenigt hij degene die de indicatie tot een röntgenopname stelt, de opname vervaardigt en de gemaakte opname beoordeelt. Bovendien moet de tandarts als toezichthoudend deskundige er op toezien dat röntgenstraling op een verantwoorde en veilige wijze wordt toegepast en ervoor zorgen dat de röntgenapparatuur in goede staat verkeert. In deze cursus worden de belangrijkste aspecten van het toepassen van röntgenstraling in de tandartspraktijk besproken en komen moderne opnametechnieken alsmede de huidige wet- en regelgeving aan bod om goed op al deze taken voorbereid te zijn.

Accreditatie

Voor dit nascholingsprogramma is KRT-erkenning voor 4 punten (onder ID311228) en Q-Keurmerk© toegekend.

Inhoud

 1. Woord vooraf
 2. Straling
 3. Wet- en regelgeving
 4. Vastleggen van het röntgenbeeld
 5. Opnametechnieken
 6. Moeilijke opnamen, beoordelingscriteria en stralingsbescherming
 7. Overige opnametechnieken
 8. Interpretatie van röntgenologische afwijkingen
 9. Tot besluit

Auteur

Paul F. van der Stelt studeerde in 1974 af als tandarts aan de Vrije  Universiteit te Amsterdam. Hij promoveerde in 1979 op een studie getiteld Periapical Bone Lesions; an experimental study into noticing periapical
bone lesions and the effect of color conversion. In 1984 en 1985 vervulde hij een sabbatical leave bij de National Institutes of Health, Bethesda, MD, USA op een Fulbright Grant. In 1986 werd hij benoemd tot hoogleraar Orale en Maxillofaciale Radiologie aan het Academisch Centrum voor Tandheelkunde Amsterdam (ACTA). In 2008 werd hij benoemd tot hoofd van de afdeling Algemene en Gespecialiseerde Tandheelkunde, waaronder de afdelingen Orale en Maxillofaciale chirurgie, Orthodontie,
Orale en Maxillofaciale Radiologie en de algemene kliniek voor de opleiding van studenten.
Zijn interesse ligt op het gebied van de digitale beeldvorming en de beeldverwerking in de tandheelkundige radiologie, in 2D- en 3D-visualisatie van radiologische beeldgegevens, en de beoordeling van diagnostische prestaties van beeldvormende systemen. Hij publiceerde meer dan 200 artikelen in internationale, gepeerreviewde tijdschriften en schreef hoofdstukken in diverse radiologische studieboeken. Zijn betrokkenheid bij digitale diagnostische beeldvorming leidde er in 2000 toe dat ACTA de eerste tandheelkundige opleiding ter wereld was die volledig op digitale beeldvorming overstapte. Hij heeft een groot aantal promovendi en postdocs begeleid. Hij is een veelgevraagd keynote spreker op nationale en internationale bijeenkomsten en geeft cursussen over diverse aspecten van de orale en maxillofaciale radiologie in binnen- en buitenland. Hij was initiatiefnemer van de nascholing op het gebied van stralingsbescherming voor tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen. Van der Stelt is lid van diverse nationale en internationale  beroepsorganisaties en commissies op
het gebied van de orale en maxillofaciale radiologie. Hij was oprichter en secretaris van de European Academy for Dental and Maxillofacial Radiology (EADMFR, 2004-2010). Hij is ook past president van
de International Association of Dento-Maxillo-Facial Radiology (IADMFR, 2007-2009).
Van der Stelt is in januari 2013 met pensioen gegaan, maar nog steeds actief als emeritus hoogleraar in diverse tandheelkundige commissies in Nederland. Hij is voorzitter van de Stichting Bevordering Tandheelkundige Kennis die onder andere het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde uitgeeft. Hij participeert in een samenwerkingsproject met de faculteit tandheelkunde te Jinan, China.

Doelstellingen

Na het doorlopen van deze eLearning kunt u:

 • effectieve maatregelen nemen ter vermindering van de stralingsdosis voor patiënt, het tandheelkundig team en de werkomgeving;
 • de juiste opnametechniek kiezen voor verschillende categorieën patiënten;
 • de meestvoorkomende pathologie herkennen op röntgenopnamen;
 • aangeven aan welke eisen een tandheelkundig röntgentoestel moet voldoen volgens de huidige inzichten;
 • het risico van tandheelkundige röntgenopnamen afwegen tegen de diagnostische voordelen;
 • de eigenschappen van röntgenstraling benoemen;
 • de bouw en werking van een tandheelkundig röntgentoestel beschrijven;
 • een verklaring geven voor de kans op het optreden van nadelige effecten van straling;
 • het verschil aangeven tussen deterministische effecten en stochastische effecten en hun betekenis aangeven bij het beoordelen van stralingseffecten in de tandheelkunde;
 • de verplichtingen en verantwoordelijkheden aangeven in verband met de wet- en regelgeving bij het toepassen van röntgendiagnostiek.
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

Inloggen