WinkelmandjeBekijk/wijzig inhoud ×
  • Er zitten geen programma's in het winkelmandje.

Menu

2016/3

Slaapapneu

Auteurs: Hoekema, A., Vries de, N., Aarab, G., Lange de, J., Wetselaar, P. en Lobbezoo, F.
4
Accreditatiepunten verlopen op: 15 december 2017
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

Samenvatting

In de afgelopen decennia heeft de slaapgeneeskunde zich ontwikkeld tot een multidisciplinair vakgebied, waarmee inmiddels ook de tandarts te maken heeft. De tandheelkundige slaapgeneeskunde is een relatief jong vakgebied, dat zich bezighoudt met de bestudering van de dento-alveolaire, orale en maxillofaciale aspecten van slaapgerelateerde problematiek. In deze nascholing worden de achtergronden van slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen (snurken, obstructieveslaapapneusyndroom) toegelicht.

Slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen zijn afwijkingen van het ademhalingspatroon die zich alleen tijdens de slaap voordoen en worden gekenmerkt door een gedeeltelijke of volledige collaps van de bovenste luchtweg tijdens de slaap. Snurken en het obstructieveslaapapneusyndroom (OSAS) zijn de belangrijkste klinische entiteiten binnen deze groep. Omdat de tandarts bij OSAS een signalerende, adviserende en verwijzende rol kan spelen, en soms ook bij de behandeling ervan, moet hij over voldoende kennis van het slaapapneusyndroom beschikken. Deze nascholing verschaft de tandarts achtergrondinformatie over de diverse diagnostische en therapeutische mogelijkheden bij slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen.

Accreditatie

Voor dit nascholingsprogramma is KRT-erkenning voor 4 punten (onder ID240591) en Q-Keurmerk© toegekend.

Inhoud

  1. Woord vooraf
  2. Slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen
  3. Diagnostiek
  4. Therapie
  5. Landelijke richtlijn Obstructieve slaapapneusyndroom (OSAS)

Auteurs

Aarnoud Hoekema is als MKA-chirurg verbonden aan het ziekenhuis De Tjongerschans in Heerenveen. Hij is nauw betrokken geweest bij het tot stand komen van de landelijke OSAS-richtlijn uit 2009. Hoekema is aangesteld als universitair hoofddocent bij de sectie Orale kinesiologie van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA), met slaapapneu als aandachtsgebied. Daarnaast is hij werkzaam als postdoctoraal onderzoeker bij de afdeling Mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam, met eveneens slaapapneu als aandachtsgebied.

Nico de Vries is als kno-arts verbonden aan het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG), locatie West in Amsterdam en een van de initiatiefnemers van de OSAS-richtlijn. Hij is aangesteld als bijzonder hoogleraar bij de sectie Orale kinesiologie van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) met slaapapneu als aandachtsgebied. Daarnaast is hij medical advisor van NightBalance en ReVent. De Vries heeft aandelen in NightBalance en opties in ReVent, is consultant voor Philips Healthcare, Olympus, en onderzoeker voor Inspire Medical Systems.

Ghizlane Aarab is tandarts-gnatholoog, tandarts-slaapgeneeskundige en parttime universitair docent bij de sectie Orale kinesiologie van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA). Zij is ook parttime werkzaam in haar eigen praktijk, die gericht is op tandheelkundige slaapgeneeskunde en restauratief herstel van ernstige gebitsslijtage. In 2011 heeft Aarab haar proefschrift Mandibular Advancement Device Therapy in Obstructive Sleep Apnea verdedigd aan de Universiteit van Amsterdam. Ook is ze op dit moment postdoc bij de Universiteit van Montreal (Canada).

Jan de Lange is hoogleraar mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie en hoofd van de afdeling Mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie van het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam. Daarnaast is De Lange voorzitter van de sectie MKA en MTI van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA).

Peter Wetselaar is sinds 1986 werkzaam in een algemene praktijk (tevens verwijspraktijk) in Heemstede. Van 2004 tot 2007 volgde hij de postinitiële opleiding Orale kinesiologie aan het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA). Sinds 2011 is Wetselaar chef de clinique van de stafkliniek Orale kinesiologie van ACTA, en sinds 2014 medehoofdopleider van de postinitiële opleiding Orale kinesiologie. Hij is erkend als tandarts-gnatholoog (NVGPT), als restauratief-tandarts (NVVRT) en als tandarts-slaapgeneeskundige (NVTS). In 2016 heeft hij zijn proefschrift The Tooth Wear Evaluation System: development and applications verdedigd aan de Universiteit van Amsterdam.

Frank Lobbezoo is tandarts-gnatholoog en hoogleraar orale kinesiologie. In 1992 promoveerde hij aan de Universiteit van Utrecht op het gebied van de temporomandibulaire disfunctie, waarna hij gedurende drie jaar postdoctoraal onderzoek verrichtte aan de Universiteit van Montreal (Canada). Daar legde Lobbezoo zich toe op de tandheelkundige slaapgeneeskunde, in het bijzonder de orale bewegingsstoornissen. Sinds 1996 is hij werkzaam bij het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA), waar hij in 2005 als hoogleraar werd benoemd. Sinds 2014 is hij voorzitter van de afdeling Mondgezondheidswetenschappen en vicedecaan.

Doelstellingen

Na het doorlopen van deze eLearning kunt u:

  • weet u wat het ziektebeeld OSAS inhoudt;
  • herkent u gemakkelijker symptomen en risicofactoren die samengaan met OSAS;
  • hebt u kennisgenomen van de diagnostiek en het aanvullend onderzoek;
  • bent u op de hoogte van de verschillende niet-invasieve behandelmethoden voor OSAS;
  • bent u op de hoogte van de actuele chirurgische behandelmethoden voor OSAS;
  • kunt u de rol die de tandarts bij de behandeling van OSAS heeft, uiteenzetten.

Bronnen bij dit programma

Let op: toegang tot aanvullende content is voorbehouden aan deelnemers
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

Inloggen