WinkelmandjeBekijk/wijzig inhoud ×
 • Er zitten geen programma's in het winkelmandje.

Menu

2015/1

Risicoschatting bij cariësdiagnostiek en -behandeling

Auteurs: Stel, G. en Loveren, C. van
4
Accreditatiepunten verlopen op: 15 december 2016
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

Samenvatting

Verschillende groepen patiënten kunnen op basis van hun leeftijd of medische conditie als risicogroep worden aangemerkt. Specifieke richtlijnen en praktijkwijzers van de verschillende wetenschappelijke verenigingen of beroepsorganisaties schetsen de omstandigheden en factoren die deze groepen tot specifieke risicogroepen maken. In deze nascholing wordt u bijgepraat over risicoschatting in de mondzorgpraktijk bij het diagnosticeren van cariës en over veranderende inzichten in de behandeling van cariës. De casuïstiek leert u hoe het Dahlconcept in de praktijk kan worden toegepast.

Accreditatie

Voor dit  nascholingsprogramma is KRT-erkenning voor 4 punten (onder ID209168/216722) en Q-Keurmerk© toegkend.

Inhoud

 1. De techniek van het voorspellen
 2. Verschijningsvorm als risicoschatting
 3. Monitoren van cariësrisicofactoren
 4. Causale therapie
 5. Risicoschatting bij het Advies Cariëspreventie
 6. Risicoschatting volgens het Nexø-model
 7. Zorgbehoeften, wensen en mogelijkheden staan centraal
 8. Risicoschatting bij behandeling van fissuren


Auteurs

Gert Stel studeerde in 1986 af in de tandheelkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Tot de sluiting van de Groningse opleiding was hij werkzaam als docent op de afdeling Kindertandheelkunde. In 1992 behaalde Stel de titel Dr.med.dent aan de Universität Würzburg (Beieren). Sinds september 2014 is hij parttime werkzaam bij de Stichting Bijzondere Tandheelkunde (SBT) in Amsterdam. Gert Stel was daarnaast jarenlang lid van het Adviescollege Preventie Mond- en Tandziekten van het Ivoren Kruis, waar hij thans lid is van het bestuur.

Cor van Loveren is bijzonder hoogleraar preventieve tandheelkunde namens het Ivoren Kruis bij het Academisch Centrum voor Tandheelkunde Amsterdam (ACTA). Hij studeerde in 1976 af als tandarts aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Aanvaardde kort daarna aldaar een positie als docent en onderzoeker op de afdeling Sociale en preventieve tandheelkunde. In 1986 stapte hij over naar de afdeling Cariologie endodontologie pedodontolgie van ACTA. Van Loveren is voorzitter van het Adviescollege Preventie Mond- en Tandziekten van het Ivoren Kruis.

Doelstellingen

Na het doorlopen van deze e-learning kunt u:

 • onderscheid maken tussen de verschillende stadia van cariës om het cariësproces te monitoren;
 • vaststellen of een cariëslaesie geassocieerd is met kenmerken van activiteit;
 • aan de hand van het klinisch beeld een uitspraak doen over het individuele cariësrisico van de patiënt en een risicoschatting maken;
 • het principe van geadapteerde risicoschatting toepassen in de dagelijkse praktijk;
 • de zes stappen van het diagnostisch proces beschrijven en uitvoeren;
 • causale therapie toepassen;
 • aangeven hoe de activiteit en de progressie van een cariëslaesie in de tijd kunnen worden gevolgd;
 • aangeven of, en zo ja welke, diagnostische hulpmiddelen bij het monitoren van cariësrisicofactoren een meerwaarde hebben;
 • aan de hand van het klinisch beeld een keuze maken voor een passende behandelstrategie voor een carieus gebitselement;
 • de adviezen van het Ivoren Kruis (Advies Cariëspreventie en Advies Preventie fissuurcariës) noemen;
 • aangeven op welke wijze een verandering in gedrag van patiënt en diens ouder of verzorger kan plaatsvinden;
 • inschatten in welk stadium van gedragsverandering een patiënt zich bevindt;
 • reflecteren of de eigen praktijkvoering strookt met de huidige opvattingen over cariësmanagement.

 

Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

Inloggen