WinkelmandjeBekijk/wijzig inhoud ×
  • Er zitten geen programma's in het winkelmandje.

Menu

2012/2

Restaureren na endodontische behandeling 1

5
Accreditatiepunten verlopen op: 30 september 2013
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

Samenvatting

Na de wortelkanaalbehandeling moet het gebitselement
worden gerestaureerd. Niet voor elke tand
of kies is de beginsituatie hetzelfde. Bij gebitselementen
waarvan (nagenoeg) alleen de endodontische
opening hoeft te worden gesloten, voldoet een
eenvoudige composietvulling. Veel endodontisch
behandelde gebitselementen kampen echter met
een groter verlies aan tandweefsel. Deze elementen
moeten worden opgebouwd en veelal daarna nog
worden voorzien van een partiële of totale kroon.
Hiervoor bestaan verschillende materialen en
technieken, zowel directe als indirecte. Het maakt
uit voor welke behandelaanpak men kiest. De wijze
waarop we het element restaureren blijkt de achilleshiel
van het endodontisch behandelde gebitselement
te zijn.
Jarenlang is gedacht dat de levensduur van deze
gebitselementen veilig was te stellen door ze te
voorzien van een metalen stiftopbouw en een totale
kroon. Door onderzoek zijn echter nieuwe gezichtspunten
ontstaan. Mechanisch sterke opbouwmaterialen
hebben plaatsgemaakt voor zogenoemde
biomimetische opbouwmaterialen. Dit zijn adhesieve
materialen met op tandweefsel gelijkende
eigenschappen, vooral in mechanisch maar ook in
optisch opzicht.
Het is goed om te weten dat deze nieuwe inzichten
nog grotendeels gebaseerd zijn op in-vitro-onderzoek.
De klinische resultaten zijn weliswaar beperkt,
maar veelbelovend. De nieuwe behandelaanpak
oogst daardoor steeds meer bijval.
Deze nascholingscursus is bedoeld om uw kennis
over het restaureren van endodontisch behandelde
gebitselementen te verdiepen. Daarnaast leert u in
deze onlinecursus hoe u een endodontisch behandeld
gebitselement aan de hand van de recente
ontwikkelingen restaureert. Maar ook wat er daarbij
mis kan gaan en wat we van onze fouten kunnen
leren.

Om een praktisch relevant onderwerp als restaureren na wortelkanaalbehandeling in nascholing recht te doen, is het gesplitst in twee delen.

Accreditatie

Deze nascholingsprogramma’s zijn ieder door het Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT) erkend voor 5 punten* onder ID 144859. De cursussen zijn bovendien geaccrediteerd met het Q-Keurmerk©.

Inhoud

De huidige gezichtspunten

Onderzoek

Wat maakt endodontisch behandelde gebitselementen zo anders?

Kauwkrachten

De wortelkanaalbehandeling

Overkappen met een partiële restauratie

Partieel of totaal?

Ferrule

Verkleint een totale kroon het breukrisico?

Verkleint een wortelstift het breukrisico?

Welke functie heeft de wortelstift wel?

De wortelstift

Stiftmaterialen

Stiftruimte prepareren

Stift cementeren

Stift verwijderen

Verticale wortelbreuk

De opbouw

Plastische opbouwmaterialen

Gegoten stiftopbouwen

Capita selecta

Het endodontisch behandelde gebitselement als pijlerelement

Een reeds gekroond element

Opbouw onder een bestaande kroon

Endokroon

Verkleurde gebitselementen

Klinische procedures

(Tijdelijk) afsluiten van een endodontische opening

Afsluiten van een reeds gekroond element

Composietopbouw zonder wortelstift

Composietopbouw met wortelstift

Casus I

Casus II

Casus III

Casus IV

Slotbeschouwing

Auteurs

J.V. Laverman is werkzaam als universitair docent bij de afdeling Functieleer en Restauratieve Tandheelkunde van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA). Daarnaast coördineert hij verschillende prothetische onderwijsblokken bij de bovengenoemde opleiding en verschenen er van zijn hand een aantal Nederlandstalige publicaties.

M.H. Ree is tandarts-endodontoloog met een verwijspraktijk in Purmerend; ze heeft diverse publicaties en bijdragen aan boeken op het gebied van de endodontologie op haar naam staan. Beide auteurs zijn geen onbekenden in het sprekerscircuit van het bij- en nascholingsonderwijs, zowel in ons land als daarbuiten.

Doelstellingen van dit nascholingsprogramma

Na het doorlopen van deze e-cursus kunt u:

  • de belangrijkste succesfactoren aangeven die de levensduur van het endodontisch behandelde gebitselement bepalen;
  • een zorgvuldige afweging maken of een endodontisch behandeld gebitselement wel of niet moet worden voorzien van een totale kroon;
  • op basis van klinische situaties een weloverwogen keuze maken om een endodontisch behandeld gebitselement met de directe dan wel indirecte techniek op te bouwen;
  • aangeven wanneer opbouwen wel of geen wortelstift nodig hebben;
  • de voor- en nadelen van de diverse wortelstiften en opbouwmaterialen opnoemen;
  • de behandelplanning bij het vervaardigen van een plastische en gegoten stiftopbouw aangeven.

* Toetsen gemaakt ná 1 juli 2012 leveren door gewijzigde herregistratieregels en met dank aan Q-keurmerk accreditatie een extra KRT-punt per dagdeel op. In plaats van 4 KRT-punten verdient u dus met een behaalde toets vanaf nu 5 KRT-punten!

Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

Inloggen