WinkelmandjeBekijk/wijzig inhoud ×
  • Er zitten geen programma's in het winkelmandje.

Menu

2019/4

Problematische mondzorg bij zorgafhankelijke patiënten

Auteurs: Dr. Gruythuysen, R.J.M., Maarel-Wierink, C.D. van der en Jasulaityte, L.
4
Accreditatiepunten verlopen op: 31 december 2022
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

De mondgezondheid van zorgafhankelijke individuen verdient extra aandacht. Hoewel de term meldcode nog vaak wordt geassocieerd met repressie, beoogt de overheid er het tegendeel mee te bereiken. De meldcode is vooral bedoeld als steun voor de zorgverlener. Deze heeft de taak de veiligheid van het zorgafhankelijke individu te bevorderen en te bewaken. Samenwerking met zorgverleners uit andere disciplines dient daarbij te worden nagestreefd, zo nodig onder regie van het advies- en meldpunt Veilig Thuis.

Bij verwaarlozing van mondgezondheid spelen gedragsproblemen vaak een doorslaggevende rol. Belangrijk is het besef dat gedragsproblemen niet worden opgelost met technische middelen.

Als de mondgezondheid bij een zorgafhankelijk persoon in het geding is, wordt van zorgprofessionals verwacht dat ze het belang van de zorgafhankelijke persoon altijd vooropstellen. Bovendien moeten ze waar enigszins mogelijk openheid betrachten ten aanzien van alle betrokkenen en er alles aan doen om een einde te maken aan de onveilige situatie waarin de zorgafhankelijke persoon verkeert. Daarbij dient de veiligheid van iedereen, inclusief van de zorgverleners, in het oog te worden gehouden.

Accreditatie

Voor dit nascholingsprogramma is KRT-erkenning aangevraagd voor 4 punten (onder  ID 380204) en Q-Keurmerk© aangevraagd.

Inhoud

1 Woord vooraf
2 Verwaarlozing van de mondgezondheid
3 Beleid van de overheid
4 Professionele mondzorg

Auteurs

Dr. R.J.M. (René) Gruythuysen is onafhankelijk publicist, onderzoeker en paot-docent pedodontologie en cariologie. Zijn belangstelling voor preventie werd gewekt toen hij als student-assistent werkzaam was op de afdeling Preventieve tandheelkunde van prof. dr. K.G. König bij het Radboudumc in Nijmegen. In 1973 behaalde Gruythuysen in Nijmegen het tandartsdiploma. In 1986 promoveerde hij aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op het proefschrift Kiezen voor mondhygiënisten. Ongeveer 35 jaar combineerde hij een aanstelling bij het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (acta) en een solopraktijk in Amsterdam. Vele jaren was hij onderwijscoördinator kindertandheelkunde bij acta en docent cariologie aan de opleiding tot pedodontoloog. Sinds enkele jaren begeleidt hij het project Kindertandheelkunde in de mondzorgpraktijk Tandzorg.nl te Rotterdam.

Dr. C.D. (Claar) van der Maarel-Wierink (1979) behaalde in 2003 haar tandartsdiploma aan het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (acta). In 2007 rondde ze haar opleiding tot tandarts-geriatrie af aan Radboudumc te Nijmegen. In 2013 promoveerde ze op het proefschrift Dysphagia and poor oral health: significant risk factors of aspiration pneumonia in frail older people. Vier jaar geleden startte ze haar eigen tandartspraktijk MondVitaal. Het is een tandartspraktijk met speciale aandacht voor kwetsbare ouderen. Daarnaast is ze werkzaam bij de Stichting Bijzondere Tandheelkunde (sbt) in Amsterdam en is ze voorzitter van de opleidingscommissie van de differentiatieopleiding tandarts-geriatrie.

L. (Lina) Jasulaityte is tandarts-pedodontoloog. Ze behaalde in 1996 in Litouwen haar tandartsdiploma en aldaar een jaar later haar kindertandartsdiploma. In 2007 voltooide ze in Nederland met succes haar Masteropleiding pedodontologie. Ze is sinds 2008 werkzaam bij Jeugdtandzorg West in Den Haag. Ze behandelt zeer jonge kinderen die veel cariës en een complexe problematische achtergrond hebben. Ze besteedt het grootste deel van haar werk aan het motiveren en begeleiden van de ouders en kinderen. Daarbij komen de extra scholing via het universitaire diploma pedagogiek en bewegingswetenschappen (1989), de cursussen Coach moeilijk opvoedbare kinderen, Coachen voor professionals en Motivational Interviewing die ze in Cardiff gevolgd heeft, goed van pas.

Doelstellingen

De eLearning is bedoeld voor de tandarts algemeen practicus, de tandarts-specialist en de gedifferentieerde tandarts die in Nederland de praktijk uitoefenen. Na het doorlopen van deze eLearning kunt u:

  • aangeven op welke mensen het door de overheid ontwikkelde beleid inzake verwaarlozing van de mondgezondheid betrekking heeft;
  • omschrijven wat wordt verstaan onder verwaarlozing van de mondgezondheid;
  • aangeven hoe op basis van de meldcode bij geconstateerde verwaarlozing van de mondgezondheid gehandeld moet worden;
  • het beleid van de overheid adequaat toepassen als er sprake is van verwaarlozing van de mondgezondheid.
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

Inloggen