WinkelmandjeBekijk/wijzig inhoud ×
  • Er zitten geen programma's in het winkelmandje.

Menu

2014/3

Nazorg bij implantaten

Auteur: P.G.G.L. van der Avoort
4
Accreditatiepunten verlopen op: 4 september 2015
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

Samenvatting

Hoewel het implanteren een zaak is van de tandarts-implantoloog, parodontoloog en kaakchirurg, is de nazorg er een van iedereen: van algemeen practicus tot mondhygiënist, iedereen werkzaam in de tandheelkundige zorg heeft ermee te maken.

In deze eLearning leert u hoe u patiënten met tandimplantaten op basis van de huidige inzichten goede nazorg kunt verlenen. Het accent ligt daarbij op het tijdig herkennen en behandelen van peri-implantaire infecties. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het controleren van de suprastructuren, en indien nodig, het repareren, aanpassen of vervangen van de onderdelen die onderhoud behoeven.

Wereldwijd krijgen steeds meer patiënten een implantaat of suprastructuur. Na het plaatsen hiervan is periodieke nazorg noodzakelijk, omdat gemakkelijk complicaties kunnen ontstaan zoals een ontsteking van het peri-implantaire weefsel of een kapotte of slecht functionerende suprastructuur. In deze eLearning worden – in afwachting van gezamenlijke richtlijnen waaraan de NVvP en NVOI werken - de nazorgprotocollen besproken die zijn ontwikkeld door een groep ervaren implantologen en mondzorgkundigen. Deze protocollen zijn niet alleen bedoeld om richting te geven aan de care en cure van patiënten met tandimplantaten, maar ook om u als behandelaar op weg te helpen met de praktische uitvoering van de nazorg.

Accreditatie

Voor dit  nascholingsprogramma is KRT-erkenning voor 4 punten (onder  ID191897) en Q-Keurmerk© toegekend.

Inhoud

1    Woord vooraf
2    Peri-implantaire ontstekingen
3    Diagnostische middelen en klinische parameters
4    Risicofactoren
5    Reiniging
6    Protocollen voor de nazorg
7    Nawerk

Auteur

Gordon van der Avoort is tandarts-parodontoloog en tandarts-implantoloog in ruste. Hij is een van de oprichters van de Verwijspraktijk voor Tandheelkunde in Amsterdam. Vanaf 1978 was hij als docent verbonden aan de afdeling Parodontologie van de Vrije Universiteit te Amsterdam en later bij het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA). In 1995 stapte hij over van de afdeling Parodontologie naar de afdeling Orale implantologie. Tot 2011 was hij daar als chef de clinique actief betrokken bij het begeleiden van de TIO’s (tandarts-implantologen in opleiding). Daarnaast heeft hij diverse postacademische cursussen gegeven in de parodontologie en de orale implantologie. Tot op de dag van vandaag houdt hij zich bezig met onderwijsontwikkelingen in de sectie Implantologie en prothetiek van het ACTA.

Doelstellingen

Na het doorlopen van deze eLearning kunt u:

  • het belang van periodiek onderhoud van implantaatgedragen constructies aangeven en uitleggen hoe ze onderhouden moeten worden;
  • aangeven wanneer er sprake is van overbelasting van een implantaat;
  • uitleggen hoe peri-implantaire ontstekingen ontstaan en hoe ze verlopen;
  • de rol van de biofilm op het implantaatoppervlak beschrijven;
  • de risicofactoren van peri-implantitis en mucositis opnoemen;
  • de juiste middelen kiezen waarmee peri-implantaire aandoeningen klinisch en röntgenologisch kunnen worden gediagnosticeerd;
  • de verschillende nazorgprotocollen onderscheiden;
  • beschrijven hoe en met welke instrumenten het implantaatoppervlak professioneel gereinigd kan worden;
  • aangeven hoe patiënten met implantaatgedragen constructies zelf hun mondhygiëne op het vereiste niveau kunnen houden.
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

Inloggen