WinkelmandjeBekijk/wijzig inhoud ×
  • Er zitten geen programma's in het winkelmandje.

Menu

2016/1

Leukoplakie en daarop lijkende afwijkingen

Auteur: Waal, I. van der
4
Accreditatiepunten verlopen op: 15 december 2017
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

Samenvatting

Het werkterrein van de tandarts is de afgelopen decennia geleidelijk aan verbreed. Het beperkt zich niet meer tot het behandelen van aandoeningen die gerelateerd zijn aan de gebitselementen en het tandvlees, maar het omvat ook de aandoeningen van het mondslijmvlies, de tong en ten dele ook de lippen. Deze eLearning is primair bedoeld om de tandarts-algemeen practicus op deze nieuwe aandachtsvelden bij te scholen.
De kennis en uitgebreide ervaring van de auteur met patiënten met mond- en kaakziekten worden in deze nascholing op systematische wijze gepresenteerd. De tekst is bondig geformuleerd en vooral gericht op de dagelijkse praktijk. Waar nodig is de tekst ondersteund door illustratieve voorbeelden, vooral klinisch gericht en, waar relevant, voorzien van enkele histopathologische afbeeldingen. Hierdoor kan de cursist zich aan de hand van deze nascholing ontwikkelen tot een deskundige op het gebied van de gehele mond.

Accreditatie

Voor dit nascholingsprogramma is KRT-erkenning voor 4 punten (onder ID240591) en Q-Keurmerk© toegekend.

Inhoud

  1. Woord vooraf
  2. Leukoplakie van het mondslijmvlies
  3. Op leukoplakie lijkende afwijkingen

Auteur

Isaäc van der Waal studeerde in 1968 af als tandarts in Utrecht. Na een verblijf van enkele jaren in de Verenigde Staten en een opleiding tot kaakchirurg aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, promoveerde Van der Waal in 1973 op het onderwerp Het tongcarcinoom; een clinico-pathologisch onderzoek. In 1979 werd hij benoemd tot hoogleraar in de orale pathologie aan destijds de faculteit Tandheelkunde van de Vrije Universiteit, thans ACTA, te Amsterdam. Van 1989 tot 2011 was hij hoofd van de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie van het VU Medisch Centrum. Hij heeft aan meer dan 400 wetenschappelijke publicaties bijgedragen en talloze voordrachten in binnen- en buitenland gehouden. Daarnaast verschenen van zijn hand diverse leerboeken en atlassen op het gebied van mond- en kaakaandoeningen, waarvan verschillende in meerdere talen zijn uitgebracht. Er zijn door hem talloze congressen en nascholingscursussen georganiseerd.

Doelstellingen

Na het doorlopen van deze eLearning kunt u:

  • de pathofysiologie, de symptomatologie en de verschijningsvormen van leukoplakie beschrijven en in principe alle daarop min of meer gelijkende aandoeningen van het mondslijmvlies, het tandvlees, de tong en de lippen;
  • aangeven waar u gedetailleerde kennis over deze laesies kunt vinden;
  • het in de praktijk gangbare beleid benoemen bij patiënten met deze aandoeningen wat betreft het zelf onder controle houden van de patiënt of bent u in staat zorg te dragen voor tijdige en adequate verwijzing naar de MKA-specialist als meest deskundige op dit terrein;
  • een patiënt adequaat voorlichten over de belangrijkste aspecten van de diverse afwijkingen, al of niet gebruikmakend van bronnen zoals het internet.

Video's bij dit programma

Let op: toegang tot aanvullende content is voorbehouden aan deelnemers
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

Inloggen