WinkelmandjeBekijk/wijzig inhoud ×
 • Er zitten geen programma's in het winkelmandje.

Menu

2016/4

Kiespijn, dentogeen of niet-dentogeen?

Auteur: Warnsinck, J.
4
Accreditatiepunten verlopen op: 15 december 2017
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

Samenvatting

Tandartsen weten over het algemeen goed hoe ze acute, nociceptieve gebitspijn moeten behandelen. Persisterende pijn na tandheelkundige ingrepen wordt minder goed begrepen: bij acute pijn is de relatie met weefselbeschadiging meestal duidelijk, bij persisterende pijn is deze link veel minder of zelfs afwezig. Op den duur gaan psychosociale factoren een rol spelen, die een negatief effect hebben op de kwaliteit van leven.

In deze nascholingscursus worden eerst enkele neurofysiologische aspecten van pijn besproken. Daarna komen de hulpmiddelen voor het stellen van de diagnose aan bod en de klinische kenmerken van de meest voorkomende pulpaire en parodontale pijnen. Vervolgens worden diverse soorten pijn uiteengezet die ogenschijnlijk dentogeen van aard zijn, maar in werkelijkheid een andere, niet-dentogene oorsprong hebben. In het daarop volgende hoofdstuk wordt aangegeven hoe de meest voorkomende dentogene pijnklachten in de tandheelkundige praktijk te behandelen zijn. In de laatste paragrafen wordt uitgelegd in hoeverre analgetica en antibiotica een rol spelen bij het behandelen van tand- of kiespijn.

Accreditatie

Voor dit nascholingsprogramma is KRT-erkenning voor 4 punten (onder ID240591) en Q-Keurmerk© toegekend.

Inhoud

 1. Woord vooraf
 2. Neurofysiologische aspecten
 3. Pijndiagnostiek
 4. Dentogene pijn
 5. Niet-dentogene pijn
 6. Behandeling van dentogene en niet-dentogene pijnklachten


Auteur

Jan Warnsinck studeerde in 1982 af aan de Rijksuniversiteit Groningen, waarna hij diverse jaren op verschillende locaties als tandarts algemeen-practicus werkte. Vanaf 1998 is hij als docent parttime verbonden aan het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA). In 2003 rondde hij daar de postacademische opleiding endodontologie af en startte hij Verwijspraktijk voor Endodontologie in Santpoort-Zuid. Hij heeft  meegewerkt aan het leerboek Endodontologie (2010). Sinds 2013 is
hij tevens tandarts-gnatholoog. In 2014 werd de Verwijspraktijk voor Endodontologie overgedragen. Momenteel is hij bijna fulltime in dienst bij de secties Endodontologie en Orale kinesiologie (ACTA), waar hij zich bezighoudt met het behandelen van patiënten en het geven van onderwijs aan studenten en tandartsen. Warnsinck is auteur van diverse wetenschappelijke artikelen.

Doelstellingen

Deze eLearning is primair geschreven voor de tandarts die zijn kennis wil toetsen of uitbreiden inzake de diagnostiek en behandeling van dentogene pijn en van niet-dentogene pijn die als dentogene pijn wordt waargenomen.

Na het doorlopen van de eLearning:

 • kunt u de verschillen aangeven tussen nociceptieve en neuropathische pijn;
 • weet u wat er wordt verstaan onder ‘gerefereerde pijn’ en ‘sensitisatie’;
 • weet u op welke manieren de sensibiliteit van de pulpa kan worden gemeten en kunt u de uitkomsten van deze tests interpreteren;
 • kunt u de resultaten van een percussie-, palpatie- en bijttest beoordelen;
 • kunt u het röntgenbeeld van een gebitselement met pijn interpreteren;
 • kunt u klinische situaties aangeven waarin het extra lastig is om het gebitselement dat de pijn veroorzaakt, te achterhalen;
 • kent u veelvoorkomende soorten pijn, die op dentogene pijn lijken, maar die in werkelijkheid niet van dentogene aard zijn;
 • kunt u de meest voorkomende pijnklachten van dentogene aard van elkaar onderscheiden;
 • weet u welke behandelstappen moeten worden uitgevoerd om de meest voorkomende dentogene pijnklachten te verhelpen;
 • bent u op de hoogte van het beleid inzake analgetica en antibiotica bij tand- of kiespijn.

Video's bij dit programma

Let op: toegang tot aanvullende content is voorbehouden aan deelnemers
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

Inloggen