WinkelmandjeBekijk/wijzig inhoud ×
  • Er zitten geen programma's in het winkelmandje.

Menu

2014/2

Het Dahlconcept

Auteur: Kya Wabeke
4
Accreditatiepunten verlopen op: 19 mei 2015
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

Samenvatting

De Noorse orthodontist Björn Dahl krijgt de verdienste van het onderzoek naar het effect van een lokale, occlusale beetverhoging bij het menselijk gebit. Hij was bekend met de uitneembare opbeetplaat in het front, die bij kinderen veel gebruikt wordt om een diepe, frontale overbeet te corrigeren. Door de plaat wordt de beet gelicht en vindt er uitgroei plaats in de zijdelingse delen bij het in ontwikkeling zijnde tand-kaakstelsel. Ook kende Dahl het werk van Anderson, die in 1962 het effect beschreef van restauraties die in supra-occlusie waren geplaatst op molaren van volwassen vrijwilligers: binnen zes weken maakten de gebitselementen die het contact met hun antagonisten verloren hadden, weer occlusaal contact. Dahl paste dit principe toe bij patiënten met ruimtegebrek door gebitsslijtage. Zijn werk (1975-1985) kreeg pas rond de eeuwwisseling aandacht, aanvankelijk vooral in Engeland. De introductie in Nederland volgde rond 2002. Tegenwoordig staat zijn behandelstrategie bekend als het Dahlconcept: daar waar ruimtegebrek succesvol restaureren onmogelijk maakt, creëert een behandeling volgens dit concept de vereiste ruimte door middel van uitgelokte migraties van gebitselementen.

Accreditatie

Dit  nascholingsprogramma is geaccrediteerd door KRT voor 4 punten (onder ID184675) en Q-Keurmerk©.

Inhoud

1       Woord vooraf
2       Het Dahlconcept
2.1    Wat houdt het Dahlconcept in?
2.2    Wetenschappelijke basis
2.3    In de loop der jaren
2.4    Klinische toepassing anno 2014
3       Uitvoering in de praktijk en het laboratorium
3.1    Inleiding
3.2    Diagnostiek, indicatie en behandelingsplan
3.3    Modelanalyse en setup in was
3.4    Aan de slag
4       Casuïstiek
Afsluitende toets

Auteur

Dr. Kya Wabeke is vanaf 1980 werkzaam als tandarts-maxillofaciaal prothetist en tandarts-gnatholoog, eerst bij de faculteit Tandheelkunde van de Vrije Universiteit te Amsterdam, en later bij het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde (CBT) van het Rode Kruis Ziekenhuis te Den Haag. Sinds 2002 heeft ze een verwijspraktijk in Rijswijk. Vanuit die locatie werkt ze nauw samen met vele andere spelers op het tandheelkundig zorgterrein. In 1994 promoveerde ze bij ACTA op een gnathologisch onderwerp. Occlusie en articulatie hebben haar bijzondere belangstelling, naast het toepassen van adhesieve prothetiek bij het behandelen van patiënten met uitgebreide gebitsslijtage. Over dit onderwerp houdt ze geregeld voordrachten, waarin zowel de behandelaanpak als de uitvoering van de behandeling stapsgewijs wordt gepresenteerd. Daarbij illustreert ze vaak hoe nuttig een multidisciplinaire benadering kan zijn.

Doelstellingen

De opzet van deze eLearning sluit zo veel mogelijk aan op de praktijksituatie. In het laatste hoofdstuk is casuïstiek opgenomen, zodat u ziet hoe het Dahlconcept in de praktijk kan worden toegepast.
Na het doorlopen van deze eLearning heeft u kennisgenomen van de wetenschappelijke basis en de toepassingsmogelijkheden van het Dahlconcept en kunt u:

  • aard, ernst, oorzaak en progressie van gebitsslijtage identificeren;
  • de betrokkenheid en motivatie bij uw patiënt verkennen;
  • bij de behandeling van gebitsslijtage verantwoord kiezen voor een passieve dan wel actieve benadering;
  • aan de slag met de gekozen behandelstrategie;
  • ruimte creëren met behulp van het Dahlplatform als restaureren nodig is;
  • de werking van het Dahlconcept beoordelen en zo nodig aanvullen.
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

Inloggen