WinkelmandjeBekijk/wijzig inhoud ×
  • Er zitten geen programma's in het winkelmandje.

Menu

2021/1

Effectief communiceren in de tandartspraktijk - Tips en casuïstiek

Auteur: Smith, A.
4
Accreditatiepunten te behalen tot: 10 december 2024

Professioneel communiceren is een voorwaarde voor het ontstaan van een goede tandarts-patiëntrelatie. Het is aangetoond dat een goede tandarts-patiëntrelatie de mondgezondheid van de patiënt bevordert. Professioneel communiceren kan moeilijk zijn. Zelfs ervaren tandartsen blijken soms moeite te hebben met bepaalde gesprekssituaties. In deze nascholing worden aan de hand van casuïstiek tips gegeven om lastige gesprekken met succes te kunnen voeren. Achtereenvolgens wordt aandacht besteed aan het omgaan met conflicten, agressie, huiselijk geweld, seksuele intimidatie en fouten. Ook komen gesprekken aan de orde die een geheel eigen benadering vereisen. Het slechtnieuwsgesprek en motiverende gespreksvoering zijn daarvan voorbeelden. Ten slotte wordt aandacht besteed aan de omgang met specifieke patiëntengroepen, zoals patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden, patiënten met een andere culturele achtergrond en oudere (kwetsbare) patiënten.

Accreditatie

Voor dit nascholingsprogramma is KRT-erkenning toegekend voor 4 punten (onder ID 426282/472189). De cursus heeft tevens het Q-Keurmerk© verkregen.

Inhoud

1 Woord vooraf
2 Rol van communicatie in de tandarts-patiëntrelatie
3 Lastige gesprekssituaties
4 Specifieke gesprekken
5 Communiceren met bijzondere zorggroepen

Auteur

Albert Smith (1956) studeerde in 1983 af als tandarts aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij werkte daarna in het St. John’s Hospital in Mzuzu (Malawi). Naast het managen van de tandheelkundekliniek in het ziekenhuis, trok hij rond met een mobiele unit naar verschillende buitenklinieken om de lokale bevolking te behandelen. Hij zette een jeugdtandzorgprogramma op, trainde tandartsassistenten en deed onderzoek naar materialen en behandelmethoden die zijn afgestemd op de werkomstandigheden in Afrika (voorloper van ART).
Na zijn ontwikkelingswerk in Afrika deed hij een Master in Public Health aan de University of California at Berkeley en werkte hij zes jaar voor de American Lung Association in California. Daar ontwikkelde, implementeerde en coördineerde hij public health programma’s.
In 1998 keerde hij terug naar Groningen en startte hij in Haren een eigen tandartspraktijk. Sindsdien is hij tevens parttime verbonden aan de opleiding Tandheelkunde, waar hij het communicatieonderwijs coördineert.
In 2017 schreef Smith in samenwerking met Akke Oomen en Gert-Jan Truin (medewerkers Radboudumc, Nijmegen) het studieboek Handboek communicatie in de mondzorg.

Doelstellingen

Ingangsniveau van deze nascholing: een voltooide tandartsopleiding.

Na het doorlopen van deze eLearning:

  • bent u zich bewust van de valkuilen in de communicatie met uw patiënten;
  • weet u hoe u uw communicatieve vaardigheden in lastige gesprekssituaties kunt inzetten;
  • kunt u motivatiefases bij uw patiënt vaststellen, zodat u daarop kunt inspelen;
  • herkent u lage gezondheidsvaardigheden bij uw patiënten en kunt u hier effectief mee omgaan;
  • heeft u geleerd cultuurbewust te communiceren;
  • heeft u handvatten gekregen om met kwetsbare oudere patiënten te kunnen omgaan.

Inloggen