WinkelmandjeBekijk/wijzig inhoud ×
  • Er zitten geen programma's in het winkelmandje.

Menu

2022/1

Directe posteriore composietrestauraties

Auteurs: Loomans, B.A.C., en Opdam, N.J.M.,
4
Accreditatiepunten te behalen tot: 9 december 2025

Voor de tandarts behoort het vervaardigen van directe composietrestauraties tot het werk van alledag. Deze nascholing schetst een beeld van de huidige stand van de wetenschap omtrent het gebruik van composiet als restauratiemateriaal. Daarnaast worden de factoren besproken die van invloed zijn op de levensduur van restauraties. Deze zijn gerelateerd aan de materialen waarvan of waarmee de restauratie wordt vervaardigd, de tandarts en, last but not least, de patiënt.
Vervolgens passeren de verschillende adhesiefsystemen en composietsoorten de revue en wordt duidelijk gemaakt wanneer en hoe bestaande directe en indirecte restauraties met composiet kunnen worden gerepareerd.
Voor een goed eindresultaat moet de tandarts over de nodige praktische vaardigheden beschikken en voldoende kennis hebben van complexe opbouwtechnieken. Daartoe is een hoofdstuk Casuïstiek aan de nascholing toegevoegd, waarin verschillende klinische vervaardigingsprocedures worden getoond: van een eenvoudige standaardklasse II-composietrestauratie en een wat ‘moeilijkere’ restauratie met een cervicale rand die diep onder het tandvlees eindigt, tot het vervaardigen van een grote, knobbelvervangende composietrestauratie of van een levensduurverlengende restauratie, waarmee behoud van de mondfunctie bewerkstelligd kan worden. Tips en trucs worden aangereikt om creatiever met composiet te kunnen omgaan. Uit onderzoek blijkt dat posteriore composietrestauraties gemiddeld een lange levensduur hebben en in dit opzicht niet onderdoen voor restauraties die met de indirecte techniek zijn vervaardigd.

Accreditatie

Het Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT) heeft de onlinecursus Directe postiore composietrestauraties vier accreditatiepunten toegekend. De cursus heeft tevens het Q-Keurmerk© verkregen.

Inhoud

1. Woord vooraf
2. Directe restauraties
3. Materiaalkundige aspecten
4. Klinische procedures
5. Casuïstiek
6. Nawerk

Auteurs

Bas Loomans (1974) promoveerde in 2007 aan de Radboud Universiteit te Nijmegen op het proefschrift Proximal contact tightness of posterior composite restorations. In 2008 werkte hij enkele maanden als gastdocent en onderzoeker bij de KU Leuven. In december 2021 werd hij benoemd
tot hoogleraar Orale functieleer en Restauratieve tandheelkunde aan het Radboudumc. Hij is betrokken bij diverse onderzoeksprojecten en geeft onderwijs aan studenten en PAOT-cursussen aan tandartsen. Hij wordt geregeld gevraagd voor lezingen in binnen- en buitenland. Tevens is hij projectleider van het Radboud Tooth Wear Project, een klinisch project dat zich richt op de etiologie en behandeling van ernstige gebitsslijtage. Daarnaast is hij begeleider van zes PhD-studenten die onderzoek
doen naar ernstige gebitsslijtage en smart composietmaterialen. Hij is (co)auteur van zeventig internationale publicaties en hij schreef hoofdstukken voor diverse leerboeken. Naast zijn aanstelling bij het Radboudumc is hij een dag per week werkzaam als algemeen practicus in de verwijs- en groepspraktijk Mondzorg Oost te Nijmegen, waar zijn speciale aandacht uitgaat naar de behandeling van verworven en aangeboren gebitsafwijkingen – zoals ernstige gebitsslijtage, schisis en amelogenesis imperfecta – met adhesieve, reconstructieve tandheelkunde.

Niek Opdam studeerde in 1980 af als tandarts aan de Katholieke
Universiteit Nijmegen (KUN). Hij is reeds vele jaren als universitair hoofddocent verbonden aan het Radboudumc te Nijmegen. Naast het geven van onderwijs doet hij onderzoek op het terrein van de restauratieve
tandheelkunde met als speciale aandachtsgebieden restauratief werk in de algemene praktijk, secundaire cariës en ernstige gebitsslijtage. In 1998 promoveerde Opdam op het proefschrift Clinical procedures for posterior
composite restorations. Hij schreef meer dan 120 artikelen in internationale tijdschriften. Hij is spreker op diverse congressen over de gehele wereld. Van 2012-2016 was hij visiting professor aan de Federal University of Pelotas, Brazilië. Opdam is daarnaast editorial board member
van het Journal of Dentistry en het Journal of Adhesive Dentistry, en board member van de European Federation of Conservative Dentistry. Tevens was hij voorzitter van de Practice Based Research Group van de International Association for Dental Research (IADR). Naast zijn aanstelling bij de universiteit heeft hij een parttime verwijspraktijk in Den Bosch met als differentiatie de adhesieve tandheelkunde.

Doelstellingen

Na het doorlopen van deze nascholing:

  • heeft u inzicht verkregen in verschillende adhesiefsystemen, hechtingsmechanismen en composietsoorten;
  • kent u het huidige indicatiegebied van composiet als direct restauratiemateriaal;
  • kent u de risicofactoren voor het falen van restauraties en weet u in hoeverre ze van belang zijn;
  • bent u op de hoogte van de state-of-the-arttechniek om composiet in het posteriore gebied te verwerken;
  • weet u hoe een complexe composietrestauratie in het posteriore gebied wordt vervaardigd.

Ingangsniveau van deze nascholing: een voltooide opleiding tandheelkunde.

Video's bij dit programma

Let op: toegang tot aanvullende content is voorbehouden aan deelnemers

Inloggen