WinkelmandjeBekijk/wijzig inhoud ×
 • Er zitten geen programma's in het winkelmandje.

Menu

2019/3

Diagnostiek van parodontale aandoeningen

Auteur: Weijden, G.A. van der
4
Accreditatiepunten verlopen op: 31 december 2022
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

Een gezond gebit en een gezond parodontium zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarom is het screenen op parodontale problemen een belangrijk onderdeel van het periodieke mondonderzoek. Bij patiënten met een verdenking op parodontale problemen is uitgebreider mond-, functie- en röntgenonderzoek evenals specifiek parodontaal onderzoek noodzakelijk. Naast de belangrijkste klinische symptomen, zoals bloedingsneiging, verdiepte pockets en op de röntgenfoto’s zichtbare botafbraak, worden alle hiervoor beschikbare parameters besproken en nader toegelicht. Ook de rol en het nut van microbiologisch onderzoek komen aan bod. Aan de hand van de verzamelde onderzoeksresultaten wordt de diagnose gesteld en de prognose bepaald. Criteria om tot de juiste diagnose en prognose te komen worden gepresenteerd. Na het stellen van de diagnose en prognose wordt in samenspraak met de patiënt een behandelplan opgesteld dat aansluit bij het zorgdoel.

Accreditatie

Voor dit nascholingsprogramma is KRT-erkenning voor 4 punten (onder ID347706) en Q-Keurmerk© toegekend.

Inhoud

 1. Woord vooraf
 2. Het gezonde parodontium
 3. Parodontale aandoeningen
 4. Etiologie van parodontale aandoeningen
 5. Screenen op parodontale aandoeningen
 6. Medische en tandheelkundige anamnese
 7. Onderzoek van het mondslijmvlies
 8. Functieonderzoek
 9. Specifiek parodontaal onderzoek
 10. Het voorlopige behandelplan

Auteur

Fridus van der Weijden studeerde in 1984 af als tandarts. Zijn opleiding tandheelkunde en zijn opleiding in de parodontologie volgde hij aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. In 1990 werd hij door de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie (NVvP) erkend als tandarts parodontoloog. In 1993 promoveerde hij aan de Universiteit van Amsterdam. In 2006 werd hij door de Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie (NVOI) erkend als tandarts-implantoloog. Hij is de oprichter van de Paro Praktijk Utrecht en van Implantologie Utrecht, alwaar hij nog steeds parttime werkzaam is. 

Van der Weijden heeft veel onderzoek verricht op het gebied van mondverzorging en parodontale therapie. Hij leidt de Industriegroep bij het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA). Deze groep houdt zich onder andere bezig met contractonderzoek op het gebied van de klinische parodontologie en richt zich vooral op de domeinen preventie en therapie. Hij geeft geregeld PAOT-cursussen en is auteur van het boek De stille kracht van ultrasoon en mederedacteur van het boek Preventieve tandheelkunde. Ook is hij auteur of coauteur van meer dan 100 Nederlandstalige en 250 internationale publicaties. In 2009 werd hij door het bestuur van het Ivoren Kruis onderscheiden met de Carl Witthaus medaille. Van 2010-2017 was hij lid van het bestuur van de NVvP, in welke rol hij onder meer het foldermateriaal van de NVvP heeft herzien en gemoderniseerd. Begin 2010 werd hij benoemd tot bijzonder hoogleraar preventie en therapie van parodontale infecties aan de Universiteit van Amsterdam. Deze leerstoel werd in 2017 door ACTA omgezet in een gewoon hoogleraarschap. Eind 2018 werd hij onderscheiden met het erelidmaatschap van de NVvP. In 2019 werd aan Van der Weijden de Yngve Ericsson prijs uitgereikt door de Europese Organisatie voor Cariësonderzoek (ORCA) voor zijn buitengewone bijdrage aan de preventie van mondaandoeningen.

Doelstellingen

Na het doorlopen van deze eLearning:

 • kunt u de morfologische bouw van het gezonde parodontium in detail beschrijven;
 • kent u de belangrijkste parodontale aandoeningen, evenals hun etiologie;
 • kent u de CPITN-criteria;
 • weet u wat onder het Paroprotocol en de DPSI-score wordt verstaan;
 • weet u welke onderwerpen besproken moeten worden bij het afnemen van de medische en tandheelkundige anamnese;
 • weet u op welke aspecten wordt gelet bij het onderzoek van het mondslijmvlies;
 • weet u op welke aspecten wordt gelet bij het functieonderzoek;
 • weet u uit welke onderdelen het specifieke parodontale onderzoek bestaat en in welke volgorde deze moeten worden uitgevoerd;
 • weet u hoe de plaquescore te berekenen is en wat onder een aanvaardbare plaquescore wordt verstaan;
 • weet u hoe de tandsteenscore te berekenen is;
 • weet u hoe en in welke volgorde de diepte van pockets gemeten wordt;
 • weet u wat onder exploratief sonderen wordt verstaan;
 • kent u het verschil tussen supra- en infrabony pockets;
 • kunt u de oorzaken van verdiepte pockets noemen;
 • weet u hoe de bloedingsscore te berekenen is en wat onder een aanvaardbare bloedingsscore wordt verstaan;
 • weet u hoe tandvleesrecessies kunnen ontstaan;
 • kunt u aangeven hoe en met welke instrumenten furcatieaandoeningen worden gemeten;
 • kunt u de rol van röntgenopnamen aangeven bij het diagnosticeren van parodontale aandoeningen;
 • weet hoe de mobiliteit van een gebitselement wordt vastgesteld en geclassificeerd;
 • weet u met welke termen de mate en wijze van alveolair botverlies kan worden aangegeven;
 • kunt u aangeven wanneer een microbiologische analyse van de subgingivale flora zinvol is;
 • kent u de criteria voor een gezonde en voor een ontstoken pocket;
 • weet u wat onder een gezond, gereduceerd parodontium wordt verstaan;
 • kent u de termen die worden gebruikt om parodontitis nader te classificeren;
 • weet u welke onderwerpen aan de orde moeten komen bij het bespreken van een behandelplan;
 • kunt u aangeven wat wordt verstaan onder de begrippen zorgplan en zorgdoel.

Bronnen bij dit programma

Let op: toegang tot aanvullende content is voorbehouden aan deelnemers
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

Inloggen