WinkelmandjeBekijk/wijzig inhoud ×
 • Er zitten geen programma's in het winkelmandje.

Menu

2015/2

Diagnostiek van gebitsslijtage

Auteurs: Wetselaar, P. en Lobbezoo, F.
4
Accreditatiepunten verlopen op: 15 december 2016
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

Samenvatting

Gebitsslijtage is een multifactoriële aandoening, die leidt tot het verlies van de harde tandweefsels. Gebitsslijtage kan worden onderverdeeld in mechanische slijtage (intrinsiek en extrinsiek) en chemische slijtage (intrinsiek en extrinsiek). Door het multifactoriële karakter kan gebitsslijtage zich in een veelvoud aan verschijningsvormen presenteren. Om de oorzaken van de gebitsslijtage te bepalen, is zorgvuldige diagnostiek gewenst. Hiertoe is het Gebitsslijtagebeoordelingssysteem (GBS) ontwikkeld. Behalve de diagnostiekmodules, is er een aantal behandelmodules, die achtereenvolgens een leidraad vormen voor de vraag wanneer te gaan behandelen, alsmede een mogelijkheid om de complexiteit van die behandeling in te schatten. Het doel van het GBS is de kwaliteit van de diagnostiek en de behandeling te optimaliseren.

Accreditatie

Voor dit  nascholingsprogramma is KRT-erkenning voor 4 punten (onder  ID209168) en Q-Keurmerk© toegekend.

Inhoud

1    Woord vooraf
2    Gebitsslijtagebeoordelingssysteem (GBS): basisdiagnostiek
3    Gebitsslijtagebeoordelingssysteem (GBS): uitgebreidere diagnostiek
4    Gebitsslijtagebeoordelingssysteem (GBS): management en therapie
5    Nawerk
6    Restauratieve behandeling

Auteurs

Peter Wetselaar studeerde in 1986 als tandarts af aan de Universiteit van Amsterdam. Sindsdien is hij werkzaam in een algemene praktijk (nu ook verwijspraktijk) in Heemstede.
Van 2004 tot 2007 volgde hij de postinitiële opleiding Orale kinesiologie aan het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA). Naast zijn eigen praktijk, is hij sinds 2007 werkzaam in het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde in het Medisch Centrum Alkmaar.
Sinds 2011 is hij Chef de clinique van de stafkliniek Orale kinesiologie van het ACTA. In 2014 werd hij hoofd van de postinitiële opleiding Orale kinesiologie. Hij is erkend als tandarts-gnatholoog door de Nederlandse Vereniging voor Gnathologie en Prothetische Tandheelkunde (NVGPT), als restauratief-tandarts door de Nederlands Vlaamse Vereniging voor Restauratieve Tandheelkunde (NVVRT) en als tandarts-slaapgeneeskundige door de Nederlandse Vereniging voor Tandheelkundige Slaapgeneeskunde (NVTS).

Frank Lobbezoo is tandarts-gnatholoog en hoogleraar orale kinesiologie. Hij studeerde in 1988 cum laude af aan de Universiteit van Utrecht. In 1992 promoveerde hij aan diezelfde universiteit op het gebied van de temporomandibulaire disfunctie, waarna hij gedurende drie jaar postdoctoraal onderzoek verrichtte aan de Universiteit van Montreal (Quebec, Canada). Daar legde hij zich toe op de tandheelkundige slaapgeneeskunde, in het bijzonder de orale bewegingsstoornissen. Sinds 1996 is hij werkzaam bij het Academisch Centrum voor Tandheelkunde Amsterdam (ACTA), alwaar hij in 2005 als hoogleraar werd benoemd. Sinds 2014 is hij voorzitter van de afdeling Mondgezondheidswetenschappen en vicedecaan. Frank Lobbezoo is past president van de European Academy of Craniomandibular Disorders (EACD) en president van het International RDC/TMD Consortium, een netwerk van de International Association of Dental Research (IADR).

Accreditatie

Voor dit  nascholingsprogramma is KRT-erkenning voor 4 punten (onder  ID209168) en Q-Keurmerk© toegekend.

Doelstellingen

Na het doorlopen van deze e-learning kunt u:

 • gebitsslijtage herkennen en de diverse subvormen benoemen;
 • de modules van het Gebitsslijtagebeoordelingssysteem (GBS) gebruiken;
 • gebitsslijtage kwalificeren;
 • het screeningsinstrument (DTWSI) invullen;
 • de overige kwantificeringsmodules op het juiste moment inzetten;
 • periodiek de gebitsslijtage vastleggen;
 • een afweging maken, wanneer te starten met behandelen;
 • bepalen welke behandeling de voorkeur heeft;
 • de moeilijkheidsgraad van een restauratieve behandeling vooraf beoordelen;
 • besluiten zelf te behandelen, of te verwijzen naar een gedifferentieerd centrum.

 

Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

Inloggen