WinkelmandjeBekijk/wijzig inhoud ×
  • Er zitten geen programma's in het winkelmandje.

Menu

2020/1

De ART-aanpak in de mondzorg

Auteur: Frencken, Jo E.
4
Accreditatiepunten te behalen tot: 18 maart 2023

Het eerste programma van 2020 is geschreven door dé Nederlandse ART-expert bij uitstek: prof. dr. Jo E. Frencken. De ART-aanpak wordt inmiddels in alle landen ter wereld toegepast, in Nederland voornamelijk in de jeugd- en ouderenzorg. In een onderzoek uit 2014 gaf 43% van de Nederlandse tandartsen aan dat ze ART toepasten. Een zeker op dit moment belangrijk detail is dat deze restauratieve aanpak geen aerosolen veroorzaakt.

De laatste twintig jaar wordt de ART-aanpak steeds vaker gebruikt door tandartsen in westerse landen. Zo gebruikte 44% van de ondervraagde tandartsen in de VS vaak ART voor de restauratieve behandeling van kinderen, terwijl 57% van ondervraagde tandartsen in Engeland en Schotland ART zou toepassen om kinderen restauratief te behandelen. In Nederland werd ART gebruikt door 43% van de tandartsen, voornamelijk om kinderen en angstige mensen te behandelen. In Japan zou 30% van de tandartsen ART toepassen om kinderen restauratief te behandelen. Deze informatie laat zien dat ART niet langer beperkt is tot omgevingen waar elektriciteit en leidingwater afwezig zijn, zoals in Tanzania waar ART werd geboren.

ART is uitgegroeid tot een eigentijdse aanpak in de mondzorg die overal ter wereld toegepast kan worden. Dit werd al in 1994 door de WHO onderkend toen de organisatie ART accepteerde. In 2002 werd ART ook geaccepteerd door de Wereldfederatie van Tandartsen (FDI). De federatie bevestigde de belangrijke positie van ART binnen weefselsparende tandheelkunde voor tandcariës nogmaals in 2016.

Accreditatie

Het Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT) heeft de onlinecursus Problematische mondzorg bij zorgafhankelijke patiënten vier accreditatiepunten toegekend. De cursus heeft tevens het Q-Keurmerk verkregen.

Inhoud

Blok 1 Woord vooraf
1.1 Inleiding 
1.2 Definitie van ART 
1.3 Leerdoelen
Blok 2 Weefselsparende tandheelkunde voor tandcariës
2.1 Wat betekent weefselsparende tandheelkunde? 
2.2 Wat waren de redenen om weefselsparende tandheelkunde in te voeren?
2.3 Atraumatic Restorative Treatment (ART): een voorbeeld van een wt-aanpak 
Blok 3 Beheersen van tandcariës
3.1 In het glazuur
3.2 In het dentine
3.3 Verlengen van de levensduur van een gebitselement dat moet worden
gerestaureerd
3.4 Conclusies
Blok 4 Biologisch afbreekbaar materiaal: glasionomeercement
4.1 Minamata-verdrag
4.2 Eigenschappen van glasionomeercement
Blok 5 Instrumentarium voor de ART-methode
5.1 Inleiding 
5.2 De instrumenten nader bekeken
Blok 6 ART-verzegelingen
6.1 Waarom verzegelen?
6.2 ART-verzegeling, stap voor stap
6.3 Resultaten
6.4 Waarom een verschil in retentie en geen verschil in cariëspreventief effect?
6.5 Verzegelen van doorbrekende molaren
Blok 7 ART-restauraties
7.1 Inleiding
7.2 Welke caviteiten zijn geschikt om met de ART-methode te restaureren?
7.3 Welke klinische kenmerken zijn van belang bij het selecteren van caviteiten voor restaureren met ART?
7.4 Caviteiten die wel en die niet kunnen worden behandeld met de ART-methode
7.5 Restauraren van eenvlakscaviteiten met ART
7.6 Restaureren van meervlakscaviteiten met ART
7.7 Hoe goed hebben ART-restauraties gepresteerd?
7.8 Hoe verhouden de ART-restauraties zich ten opzichte van traditionele
restauraties?
7.9 Conclusies met betrekking tot ART-restauraties
7.10 Faaloorzaken
7.11 ART en wortelcariës
Blok 8 Kenmerken van de ART-aanpak
8.1 Verschillen tussen de traditionele en de ART- aanpak 
Blok 9 Toepassen van de ART-aanpak in de mondzorg
9.1 Jonge kinderen
9.2 ART en ouderen
9.3 ART bij mensen met een handicap
9.4 Tot slot

Auteur

Voor zijn pensioen was dr. Jo E. Frencken universitair hoofddocent in Weefselsparende Tandheelkunde en Hoofd van de afdeling Internationale Mondgezondheid aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Doelstellingen

Deze eLearning is bedoeld voor de tandarts algemeen practicus, de tandarts-pedodontoloog en de tandarts-gerodontoloog.

Na het doorlopen van deze digitale onderwijsmodule bent u in staat:

  • weefselsparende tandheelkunde met betrekking tot tandcariës te begrijpen, aan derden uit te leggen en in de praktijk toe te passen;
  • de hedendaagse cariologische principes en strategieën voor de behandeling van dentinecaviteiten aan derden uit te leggen en weet u hoe u deze kunt toepassen;
  • de kenmerken van glasionomeercement te noemen in het kader van preventieve en restauratieve behandelingen;
  • de voor- en nadelen van glasionomeercement als vulmateriaal te beschrijven en deze kenmerken te vergelijken met die van composieten;
  • de definitie van ART in de praktijk toe te passen;
  • het protocol van de ART-verzegeling uit te voeren en een afweging te maken wanneer een ART-verzegeling is geïndiceerd;
  • het plaatsen van een ART-restauratie te indiceren en het protocol daarvoor uit te voeren;
  • aan derden uit te leggen hoe goed ART-restauraties presteren en wat de verschillen in overlevingspercentages zijn met traditionele restauraties;
  • aan te geven voor welke delen van de bevolking de ART-aanpak een aanwinst is.

 

Inloggen