WinkelmandjeBekijk/wijzig inhoud ×
  • Er zitten geen programma's in het winkelmandje.

Menu

2020/1

De ART-aanpak in de mondzorg

Auteur: Frencken, Jo E.
4
Accreditatiepunten verlopen op: 18 maart 2023
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

Het eerste programma van 2020 is geschreven door dé Nederlandse ART-expert bij uitstek: prof. dr. Jo E. Frencken. De ART-aanpak wordt inmiddels in alle landen ter wereld toegepast, in Nederland voornamelijk in de jeugd- en ouderenzorg. In een onderzoek uit 2014 gaf 43% van de Nederlandse tandartsen aan dat ze ART toepasten. Een zeker op dit moment belangrijk detail is dat deze restauratieve aanpak geen aerosolen veroorzaakt.

De laatste twintig jaar wordt de ART-aanpak steeds vaker gebruikt door tandartsen in westerse landen. Zo gebruikte 44% van de ondervraagde tandartsen in de VS vaak ART voor de restauratieve behandeling van kinderen, terwijl 57% van ondervraagde tandartsen in Engeland en Schotland ART zou toepassen om kinderen restauratief te behandelen. In Nederland werd ART gebruikt door 43% van de tandartsen, voornamelijk om kinderen en angstige mensen te behandelen. In Japan zou 30% van de tandartsen ART toepassen om kinderen restauratief te behandelen. Deze informatie laat zien dat ART niet langer beperkt is tot omgevingen waar elektriciteit en leidingwater afwezig zijn, zoals in Tanzania waar ART werd geboren.

ART is uitgegroeid tot een eigentijdse aanpak in de mondzorg die overal ter wereld toegepast kan worden. Dit werd al in 1994 door de WHO onderkend toen de organisatie ART accepteerde. In 2002 werd ART ook geaccepteerd door de Wereldfederatie van Tandartsen (FDI). De federatie bevestigde de belangrijke positie van ART binnen weefselsparende tandheelkunde voor tandcariës nogmaals in 2016.

Accreditatie

Voor dit nascholingsprogramma is KRT-erkenning aangevraagd voor 4 punten (onder ID 394867/435349) en Q-Keurmerk© aangevraagd.

Inhoud

1 Woord vooraf
2 Weefselsparende tandheelkunde voor tandcariës
3 Beheersen van tandcariës
4 Biologisch afbreekbaar materiaal: glasionomeercement
5 Instrumentarium voor de ART-methode
6 ART-verzegelingen
7 ART-restauraties
8 Kenmerken van de ART-aanpak
9 Toepassen van de ART-aanpak in de mondzorg

Auteur

Voor zijn pensioen was dr. Jo E. Frencken universitair hoofddocent in  Weefselsparende Tandheelkunde en Hoofd van de afdeling Internationale Mondgezondheid aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij behaalde een MSc-graad in Tandheelkundige Volksgezondheid (Dental Public Health) aan de Universiteit van Londen en promoveerde aan de Universiteit van Nijmegen. Hij is tussen 1977 en 1997 13 jaar werkzaam geweest als praktiserend tandarts, onderzoeker, universitair docent en beleidsmaker in drie Afrikaanse landen. Hij is ook 3 jaar als epidemioloog/onderzoeker verbonden geweest aan het Nederlands Instituut voor Preventieve Gezondheidszorg (TNO). Zijn huidige interesse omvat weefselsparende tandheelkunde, preventie en minimale interventietechnieken, met name de Atraumatic Restorative Treatment aanpak voor het behandelen van tandcariës, en cariës epidemiologie. De Academie voor Internationale Tandheelkunde verleende hem de titel ‘Internationaal Tandarts-van-het-Jaar’ (1998-1999) voor zijn internationale leiderschap in het tandheelkundige professie.
Hij is gasthoogleraar aan de Universiteit van Wuhan, China en aan de universiteit van Cordoba, Argentinië, en buitengewoon hoogleraar aan de Memonias Universiteit van Buenos Aires. De Universiteit van Cuyu in Mendoza, Argentinië, eerde hem in 2015 door het verlenen van een doctor
honoris causa. De regering van de Volksrepubliek China heeft hem de internationale prijs voor wetenschappelijke en technologische samenwerking van 2015 toegekend, de eerste tandarts die deze prestigieuze prijs ooit ontving. De Zweedse Patent Raad heeft hem de 2016 de Yngve Ericsson prijs in Preventieve Odontologie toegekend en de IADR onderscheidde hem in 2017 met de eervolle wetenschapsprijs in epidemiologie en tandheelkundige volksgezondheid: de H. Trendley Dean Memorable onderscheiding. In 2016 heeft de Koninklijke Nederlandse Tandartsvereniging (KNMT) hem geëerd voor zijn diensten voor de nationale en internationale mondgezondheidszorg door het verlenen van het erelidmaatschap. In juni 2020 zal de Universiteit van Dundee, Schotland hem eren met een doctor honoris causa, zijn tweede  eredoctoraat.

Doelstellingen

Deze eLearning is bedoeld voor de tandarts algemeen practicus, de tandarts-pedodontoloog en de tandarts-gerodontoloog.

Na het doorlopen van deze digitale onderwijsmodule bent u in staat:

  • weefselsparende tandheelkunde met betrekking tot tandcariës te begrijpen, aan derden uit te leggen en in de praktijk toe te passen;
  • de hedendaagse cariologische principes en strategieën voor de behandeling van dentinecaviteiten aan derden uit te leggen en weet u hoe u deze kunt toepassen;
  • de kenmerken van glasionomeercement te noemen in het kader van preventieve en restauratieve behandelingen;
  • de voor- en nadelen van glasionomeercement als vulmateriaal te beschrijven en deze kenmerken te vergelijken met die van composieten;
  • de definitie van ART in de praktijk toe te passen;
  • het protocol van de ART-verzegeling uit te voeren en een afweging te maken wanneer een ART-verzegeling is geïndiceerd;
  • het plaatsen van een ART-restauratie te indiceren en het protocol daarvoor uit te voeren;
  • aan derden uit te leggen hoe goed ART-restauraties presteren en wat de verschillen in overlevingspercentages zijn met traditionele restauraties;
  • aan te geven voor welke delen van de bevolking de ART-aanpak een aanwinst is.

 

Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

Inloggen