WinkelmandjeBekijk/wijzig inhoud ×
 • Er zitten geen programma's in het winkelmandje.

Menu

2015/3

Chirurgische kroonverlenging

Auteur: Paraskevas, S.
4
Accreditatiepunten verlopen op: 15 december 2016
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

Samenvatting

Voor het vervaardigen van restauraties speelt de keuze van het materiaal en de techniek een belangrijke rol. Daarnaast moet rekening worden gehouden met de wisselwerking tussen de weefsels in de mond en de aangebrachte restauratie. De schadelijke effecten van restauraties die slecht aansluiten of te diep onder het tandvlees eindigen, zijn door meerdere onderzoekers aangetoond. Zelfs restauraties met een goede randaansluiting geven plaqueaccumulatie. Als preparatieranden subgingivaal eindigen, lokt dit vaak een ontstekingsreactie van het parodontium uit, omdat de patiënt de subgingivale tandplaque zelf niet of nauwelijks kan verwijderen, met alle gevolgen van dien.

Met de juiste (chirurgische) technieken is een subgingivale restauratierand echter wel mogelijk en zijn er ook voordelen voor deze zgn. (chirurgische) kroonverlenging. Indien behoud van het element mogelijk en wenselijk is, kan de restauratierand door hercontourering van de zachte en harde weefsels of door orthodontische extrusie supragingivaal worden gebracht. De caviteit is daardoor beter te vullen en de restauratie gemakkelijker te reinigen. In sommige gevallen kan het supragingivaal leggen van de caviteit worden bereikt door middel van een gingivectomie. In andere gevallen zal een flapoperatie moeten worden overwogen, waarbij behalve het tandvlees het alveolaire bot wordt aangepast om de preparatierand supragingivaal te leggen.

Na het doorlopen van deze nascholing kunt u de aspecten noemen die een rol hebben bij de interacties tussen restauraties en het parodontium. U kunt de belangrijkste indicaties en contra-indicaties noemen voor een chirurgische kroonverlenging en de gebruikelijke chirurgische technieken hiervoor. Ook leert u in klinische situaties de voor- en nadelen van een chirurgische kroonverlenging inschatten en eventuele alternatieven bediscussiëren.

Accreditatie

Voor dit  nascholingsprogramma is KRT-erkenning voor 4 punten (onder ID209168) en Q-Keurmerk© toegekend.

Inhoud

 1. Woord vooraf
 2. Restauratieve tandheelkunde en het parodontium
 3. Parodontale aspecten bij het restaureren van gebitselementen
 4. Indicaties en contra-indicaties voor een chirurgische kroonverlenging
 5. Chirurgische technieken
 6. Alternatieven voor een chirurgische kroonverlenging
 7. Nawerk

Auteur

Spiros Paraskevas behaalde in 1993 zijn tandartsdiploma bij de Dental School of the National and Kapodistrian University of Athens. Daarna werkte hij eerst als algemeen practicus. Van 1996 tot 1999 volgde hij de Master of Science Opleiding in de Parodontologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Vervolgens was Paraskevas werkzaam in diverse verwijspraktijken in Apeldoorn, Utrecht, Almere en Huizen. Tevens was hij van 1999 tot 2002 docent aan de opleiding tot tandarts-parodontoloog
in Nijmegen. In 2006 promoveerde hij in Amsterdam (The effect of mouthrinses and dentifrices on plaque and periodontal diseases). Sinds 2002 is hij als docent verbonden aan de postinitiële vervolgopleiding
van de sectie Parodontologie van het Academisch Centrum  Tandheelkunde Amsterdam (ACTA). Aldaar verzorgt hij ook het spreekuur van de sectie Parodontologie (Paro-Poli). Daarnaast werkt Paraskevas sinds 2012 in de Verwijspraktijk voor Tandheelkunde Amsterdam. Hij is auteur en medeauteur van diverse wetenschappelijke publicaties.

Doelstellingen

Na het doorlopen van deze e-learning kunt u:

 • de aspecten noemen die een rol hebben bij de interacties tussen restauraties en het parodontium;
 • de begrippen ‘biologische breedte’ en ‘het dentogingivale complex’ omschrijven;
 • de kenmerken van dik en dun tandvlees opnoemen;
 • in klinische situaties een driedimensionaal beeld van het omringende parodontium geven en aan de hand van de status quo een indicatie stellen;
 • de belangrijkste indicaties en contra-indicaties noemen voor een chirurgische kroonverlenging;
 • de gebruikelijke chirurgische technieken beschrijven om een klinische-kroonverlenging uit te voeren;
 • in klinische situaties de voor- en nadelen van een chirurgische kroonverlenging inschatten;
 • de alternatieven voor een chirurgische kroonverlenging bediscussiëren.
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

Inloggen