WinkelmandjeBekijk/wijzig inhoud ×
 • Er zitten geen programma's in het winkelmandje.

Menu

2020/3

Apicale microchirurgie

Auteur: Dommering, F.
4
Accreditatiepunten te behalen tot: 31 december 2023

Bij endodontisch behandelde gebitselementen met een persisterende periapicale ontsteking kan revisie van de wortelkanaalbehandeling of periapicale chirurgie nodig zijn om de ontsteking te laten genezen. Voordat de beste behandeloptie kan worden vastgesteld, moet de meest waarschijnlijke oorzaak van de ontsteking worden achterhaald. Daarbij spelen de anamnese en het mond- en röntgenonderzoek een belangrijke rol. De tandarts moet op de hoogte zijn van de mogelijkheden en beperkingen die endodontische chirurgie biedt.
De instrumenten en vulmaterialen die in de endodontische chirurgie worden gebruikt, zijn de afgelopen jaren sterk verbeterd. Gebruik van een operatiemicroscoop, micro-instrumentarium, microhechtmaterialen en de introductie van biokeramische vulmaterialen blijken een positieve invloed te hebben op de prognose van de behandeling. Bovenal moet de operateur echter veel kennis en ervaring hebben met de benodigde operatie- en hechttechnieken om een periapicale chirurgische ingreep met succes te kunnen uitvoeren.

Accreditatie

Voor dit nascholingsprogramma is KRT-erkenning aangevraagd voor 4 punten (onder ID 394867/435351) en Q-Keurmerk© aangevraagd.

Inhoud

1 Woord vooraf      
2 Parodontitis apicalis bij een endodontisch behandeld gebitselement
3 Apicale microchirurgie versus orthograde endodontische herbehandeling
4 Anamnese, mond- en röntgenonderzoek
5 Instrumentarium
6 Chirurgische fase
7 Nazorg

Auteur

Fenneke Dommering studeerde in 1993 af als tandarts aan het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA). In 1999 voltooide zij aldaar de driejarige Masteropleiding Endodontologie. Sinds 1999 is ze werkzaam als tandarts-endodontoloog in haar verwijspraktijk in Amsterdam en is ze als universitair docent verbonden aan het ACTA. Zij is daar verantwoordelijk voor het onderwijs in de apicale chirurgie aan de TEO’s (tandarts-endodontologen in opleiding) en docent bij het keuzeonderwijs endodontologie aan Master-3-studenten. Daarnaast houdt ze zich bezig met het bij- en nascholen van tandartsen. Ze is medeauteur van het leerboek Endodontologie.

Doelstellingen

Na het doorlopen van deze eLearning kunt u:

 • kent u oorzaken van het niet-genezen van een parodontitis apicalis na een endodontische behandeling;
 • kent u de indicaties en contra-indicaties van een orthograde endodontische herbehandeling;
 • kent u de indicaties en contra-indicaties van een apicale chirurgische behandeling;
 • kent u de voordelen van het gebruik van een loepbril en een operatiemicroscoop;
 • kent u de verschillende ontwerpen voor de af te schuiven weefsels en de voor- en nadelen van de verschillende flapontwerpen;
 • weet u welke factoren bepalen welk lapontwerp de voorkeur verdient;
 • kunt u uitleggen waarom bij apicale chirurgie ook altijd apicale curettage geïndiceerd is;
 • weet u hoe en waarom het apicale deel van de radix gereseceerd wordt en hoe en waarom het resectievlak met behulp van een microspiegel en vergroting wordt geïnspecteerd;
 • weet u hoe een retrograde preparatie wordt gemaakt;
 • weet u hoe in het werkgebied hemostase kan worden bewerkstelligd;
 • weet u welke vulmaterialen in aanmerking komen om het wortelkanaal retrograad af te sluiten;
 • kunt u de retrograde restauratieprocedure beschrijven;
 • weet u welke hechtmaterialen en -technieken bij periapicale chirurgie worden gebruikt;
 • weet u wanneer de hechtingen verwijderd mogen worden;
 • weet u welke postoperatieve klachten kunnen optreden en hoe deze bij periapicale chirurgie zo veel mogelijk te voorkomen zijn.

 

Inloggen