WinkelmandjeBekijk/wijzig inhoud ×
  • Er zitten geen programma's in het winkelmandje.

Menu

2013/3

Aandoeningen van het mondslijmvlies 2

4
Accreditatiepunten verlopen op: 11 juli 2014
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

Samenvatting

Om een onderwerp als aandoeningen van het mondslijmvlies in nascholing recht te doen, is het gesplitst in twee delen. In deel 1 kwamen ulceraties en pigmentaties aan bod. Dit tweede deel gaat in op witte, wit-rode en rode afwijkingen, zwellingen en mond- en tongbranden.
Voor het naslagwerk/cahier hebben we ervoor gekozen het onderwerp ongesplitst aan te bieden om u zo een mooi en compleet overzicht te geven.

Accreditatie

Dit nascholingsprogramma is voor 4 punten (onder ID 152363) geaccrediteerd door KRT en Q-Keurmerk©.

Inhoud

Inleiding
Pretoets
Diagnostiek
Witte, wit-rode en rode afwijkingen
Zwellingen
Mond- en tongbranden
Literatuur
Afsluitende toets

Auteur

Prof. Dr. I. van der Waal studeerde in 1968 als tandarts af in Utrecht. Van 1969 tot 1973 werd hij opgeleid tot specialist mondziekten en kaakchirurgie in het VU-ziekenhuis te Amsterdam. In 1973 verdedigde hij zijn proefschrift, getiteld Het tongcarcinoom; een clinico-pathologisch onderzoek. Van 1975-1976 was hij voor verdere specialisatie in de orale pathologie werkzaam in het Armed Forces Institute of Pathology in Washington. In 1979 volgde zijn benoeming tot hoogleraar in de pathologie van de mondholte aan de Vrije Universiteit. In 1989 werd hij benoemd tot hoofd van de afdeling Mondziekten, Kaak- en aangezichtschirurgie van het VUmc, een functie die hij tot medio 2011 heeft vervuld. Thans is hij als staflid aan voornoemde afdeling verbonden.
Van zijn hand verschenen diverse leerboeken en atlassen op het gebied van mond- en kaakziekten, waarvan verschillende in meerdere talen zijn uitgebracht. Daarnaast heeft hij talrijke nascholingscursussen verzorgd. Zijn dagelijkse werkzaamheden bestaan uit een combinatie van patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek.

Doelstellingen

Als tandarts bent u de specialist op het gebied van mondafwijkingen. Deze nascholing is vooral gericht op het in de dagelijkse praktijk kunnen herkennen en zo mogelijk behandelen van gangbare afwijkingen van het mondslijmvlies. Daarnaast worden bewust enkele minder vaak voorkomende afwijkingen besproken. Wanneer de tandarts dergelijke afwijkingen niet herkent, wie kan dat dan wel?

Na afloop van deze eLearning kunt u:

  • de pathofysiologie, symptomatologie en verschijningsvormen van de meest voorkomende witte, rode en wit-rode afwijkingen in de mond aangeven met inbegrip van het tandvlees, de tong en de lippen;
  • de pathofysiologie, symptomatologie en verschijningsvormen noemen van de meest voorkomende zwellingen in de mond;
  • de pathofysiologie, symptomatologie en verschijningsvormen aangeven van tong- en mondbranden;
  • de diagnose of in ieder geval een differentiaaldiagnose stellen van de afwijkingen die op de foto’s in deze eLearning worden getoond;
  • een overzicht geven van het beleid dat moet worden gevolgd bij de meest voorkomende afwijkingen en zwellingen in de mondholte;
  • de patiënt adequaat voorlichten over de gangbare witte, rode en wit-rode afwijkingen van het mondslijmvlies en zwellingen in de mondholte;
  • de patiënt adequaat voorlichten over tong- en mondbranden;
  • een goede verwijsbrief aan de kaakchirurg opstellen.
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

Inloggen