WinkelmandjeBekijk/wijzig inhoud ×
 • Er zitten geen programma's in het winkelmandje.

Menu

2015/2

Verwarde dreigers in Nederland

Auteurs: Bode, M., Neerbos, T. van en Lem, R. van der
3
Accreditatiepunten verlopen op: 9 juni 2017
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

Samenvatting

De moord op Pim Fortuyn in 2006, de automobilist die inreed op toeschouwers bij Koninginnedag in Apeldoorn in 2009, het gewelddadige schietincident in winkelcentrum De Ridderhof in Alphen aan den Rijn. Naar aanleiding van deze (en andere) incidenten werden verschillende onderzoeken naar dadertypen gestart, onder meer met een ‘triple-onderzoek’, waarbij een psychiater, psycholoog en forensisch milieuonderzoeker onderzoek doen naar de persoon en diens eventuele psychopathologie. Het lijken drie zeer verschillende incidenten, maar de daders lijken aan eenzelfde type-omschrijving te voldoen: de verwarde solistische dreiger.

In deze nascholing worden eerst op basis van literatuurstudie de kenmerken van verwarde solistische dreigers en de huidige aanpak in Nederland van deze dreigers behandeld. Het signaleren en bespreken van dreigend gedrag van patiënten wordt behandeld, evenals de verschillende typen solistische dreigers. Dit zijn daders die alleen handelen en niet in opdracht van een groep of een beweging, of vanuit religieuze overwegingen uit naam van een bepaalde groepering. Daarna komt de psychiatrische problematiek van solistische dreigers aan bod. Daarnaast worden de mogelijkheden en beperkingen van samenwerking tussen zorginstellingen en politie besproken, met specifiek aandacht voor het doorbreken van het beroepsgeheim als een hulpverlener te maken krijgt met patiënten die dreigen.
Na afronding van dit nascholingsprogramma bent u zich bewust van het bestaan van de doelgroep ‘verwarde dreigers’ en de complexiteit van hun problematiek.

Accreditatie

Voor dit nascholingsprogramma is onder ID215539 voor 3 punten accreditatie toegekend.

Inhoud

Blok A    Kenmerken en aanpak dreigers in de literatuur
A1     Kenmerken en risicofactoren van dreigers
A2    Dreigingsinschatting voor en na interventie

Blok B    Diagnostiek en aanpak bij verwarde dreigers
B1    DSM-IV-diagnostiek bij verwarde dreigers
B2    Aanpak bij verwarde dreigers
B3    Beroepscode en beroepsgeheim

Actie en verantwoording
Nadere bespreking van vragen en casuïstiek
Literatuur

Auteurs

Marjolein Bode is gezondheidszorgpsycholoog en werkzaam bij de forensische polikliniek Het Dok te Rotterdam, onderdeel van het Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) de Kijvelanden.  
Tanya van Neerbos is gezondheidszorgpsycholoog en recherchepsycholoog. Zij is werkzaam bij de Politie Eenheid Rotterdam waar ze voornamelijk adviseert bij grootschalige onderzoeken zoals moord- en zedenzaken.
Rosalind van der Lem is psychiater en zorgprogrammaleider van het behandelprogramma gericht op agressief en grensoverschrijdend gedrag bij ADHD en ASS bij volwassenen en jongvolwassenen. Zij is sinds 2011 werkzaam bij Het Dok, onderdeel van FPC de Kijvelanden.
Belangenconflicten: geen

Doelstellingen van dit nascholingsprogramma

Na afloop van deze nascholing:

 • ben u zich bewust van de doelgroep verwarde dreigers en de complexiteit van hun problematiek;
 • kunt u dreigend gedrag bij patiënten signaleren en bespreken;
 • kent u verschillende typen verwarde dreigers;
 • begrijpt u de complexe problematiek van de verwarde dreiger;
 • ziet u de mogelijkheden en beperkingen van samenwerking met ketenpartners en justitie;
 • hebt u inzicht in de dilemma’s rondom geheimhoudingsplicht;
 • kent u de beperkingen bij het werken met patiënten die dreigen.

Bronnen bij dit programma

Let op: toegang tot aanvullende content is voorbehouden aan deelnemers
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

 • NVVP

  NVVP

Inloggen