WinkelmandjeBekijk/wijzig inhoud ×
  • Er zitten geen programma's in het winkelmandje.

Menu

2016/2

Persoonlijkheids-stoornissen

Auteurs: Kaasenbrood A. en Hutsebaut J.
3
Accreditatiepunten verlopen op: 11 mei 2018
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

Samenvatting

Persoonlijkheidsstoornissen behoren tot de meest voorkomende en invaliderende psychische aandoeningen. Ze resulteren in vaak hoge lijdensdruk en gaan dikwijls gepaard met hoge maatschappelijke kosten. Bovendien vormen de problemen van mensen met een persoonlijkheidsstoornis veelal een grote uitdaging voor behandelaars en andere hulpverleners. Volwassenen met persoonlijkheidsstoornissen hebben vaak lange en gefragmenteerde hulpverleningsgeschiedenissen, wat kan leiden tot demoralisatie. Ten slotte is het stigma van bepaalde typen persoonlijkheidsstoornissen groot.

Om al deze redenen is het van belang persoonlijkheidsstoornissen tijdig te detecteren, een juiste diagnose te stellen, een adequate behandelomgeving te ontwikkelen en de tegenwoordig ter beschikking staande effectieve behandelingen volgens plan uit te voeren. Deze nascholing wil daarvoor de handvatten aanreiken. Deze tekst is gebaseerd op de Multidisciplinaire richtlijn Persoonlijkheidsstoornissen, aangevuld met recente evidentie die haar weg ook zal vinden in de nieuw te ontwikkelen Zorgstandaard Persoonlijkheidsstoornis. Gestart wordt met een conceptualisering van persoonlijkheidsstoornissen zoals ze in DSM-5 worden gedefinieerd en geoperationaliseerd. Verder wordt de diagnostiek van persoonlijkheidsstoornissen besproken en wordt ingegaan op de actuele wetenschappelijke kennis over de behandeling. Ook wordt ingegaan op psychotherapie als behandeling van mensen met een persoonlijkheidsstoornis.

Deze nascholing is er vooral op gericht de praktiserend psychiater van kennis en inzichten te voorzien, om in de dagelijkse praktijk te kunnen deelnemen aan de behandeling van mensen met een persoonlijkheidsstoornis.

Accreditatie

Voor dit nascholingsprogramma is onder ID252936 voor 3 punten accreditatie toegekend.

Inhoud

Blok A    Concept en diagnostiek van persoonlijkheidsstoornissen
A1    Concept
A2    Diagnostiek

Blok B    Inhoud en organisatie van de behandeling
B1    Inhoud van de behandeling
B2    Organisatie van de behandeling en de rol van de psychiater

Actie en verantwoording
Nadere bespreking van vragen en casuïstiek
Literatuur

Auteurs

Ad Kaasenbrood is psychiater en psychotherapeut. Daarnaast is hij relatie- en gezinstherapeut. Hij werkt bij Pro Persona Arnhem als psychiater in een FACT-team voor Openbare Geestelijke Gezondheidszorg. Ook is hij directeur bij het Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen in Utrecht. In 1995 promoveerde Kaasenbrood in Utrecht. Hij schreef over de zorg voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen, over richtlijnen voor goed psychiatrisch handelen en over gecompliceerde therapeutische relaties, zoals met mensen met een ernstige persoonlijkheidsstoornis. Geen belangenverstrengeling.

Joost Hutsebaut is klinisch psycholoog. Hij werkt bij de Viersprong, landelijk centrum voor Persoonlijkheid, Gedrag en Gezin, als behandelaar en principal investigator. Daarnaast werkt bij bij het Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen. Hij promoveerde in 2003 aan de KU Leuven en heeft diverse publicaties geschreven over persoonlijkheidsstoornissen bij adolescenten, Mentalization-Based Treatment, implementatie van behandelprogramma’s voor persoonlijkheidsstoornissen en ontwikkeling van assessment instrumenten. Geen belangenverstrengeling.

Doelstellingen van dit nascholingsprogramma

Na afloop van deze nascholing:

  • kunt u persoonlijkheidsstoornissen herkennen;
  • bent u in staat persoonlijkheidsstoornissen adequaat te diagnosticeren en te classificeren;
  • bent u op de hoogte van de algemene behandelprincipes;
  • kent u de bewezen effectieve behandelingen;
  • kent u het belang van een duidelijk en goed georganiseerd zorgkader;
  • bent u in staat – uitgaande van het psychotherapeutisch primaat – uw eigen positie in de behandeling van mensen met een persoonlijkheidsstoornis te bepalen.

Bronnen bij dit programma

Let op: toegang tot aanvullende content is voorbehouden aan deelnemers
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

  • NVVP

    NVVP

Inloggen