WinkelmandjeBekijk/wijzig inhoud ×
  • Er zitten geen programma's in het winkelmandje.

Menu

2017/3

Farmacotherapie in de transculturele psychiatrie

Auteur: Braakman, M.H.,
3
Accreditatiepunten verlopen op: 15 september 2019
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

Samenvatting

Het aantal allochtone patiënten in de Nederlandse psychiatrische praktijk neemt gestaag toe. Als psychiaters staan we niet altijd even goed stil bij het feit dat onze kennis vooral gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek en registratie-trials die verricht zijn onder veelal westerse, blanke onderzoekspopulaties. Zonder meer toepassen van deze kennis bij andere etnische groepen kan onbedoelde effecten hebben, meer of andere bijwerkingen geven en soms zelfs tot fatale complicaties leiden. Enige kennis van de etno-psychofarmacologie is van belang om de kwaliteit van zorg ook voor onze allochtone patiënten te verhogen.
Deze nascholing is gemaakt om de psychiater in de praktijk voldoende handvaten te geven om de farmacologische behandeling van allochtone patiënten te optimaliseren, uiteraard voor zover de huidige stand van onze wetenschappelijke kennis op dit terrein reikt.

Inhoud

Blok A Etniciteit en psychofarmaca
A1 Culturele verschillen
A2 Farmacologische verschillen

Blok B Farmacologische achtergrond
B1 Inleiding
B2 Farmacokinetiek en etniciteit
B3 Farmacotherapeutische diagnostiek
B4 Farmacodynamiek en etniciteit

Actie en verantwoording
Nadere bespreking van vragen en casuïstiek
Literatuur
Afsluitende toets

Accreditatie

Voor dit nascholingsprogramma is onder ID 296369 voor 3 punten accreditatie toegekend.

Over de auteur

Mario Braakman werkte twaalf jaar als hoofd behandeling van een landelijk klinisch expertisecentrum voor asielzoekers en vluchtelingen met psychiatrische problematiek (Phoenix). Hij is gepromoveerd op de diagnostische validering van de psychotische variant van een posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij vluchtelingen.
Op dit moment is hij bij Pro Persona hoofdopleider psychiatrie en klinische geriatrie en aldaar ook coördinator interculturalisatie. In de patiëntenzorg van Pro Persona heeft hij een second opinion polikliniek voor allochtone psychiatrische patiënten in Arnhem en werkt hij in Nijmegen in het transcultureel behandelteam. Daarnaast is hij voorzitter van de afdeling transculturele psychiatrie van de NVvP en vicevoorzitter van de taskforce vluchtelingen, eveneens van de NVvP. Hij is directeur van het landelijk kenniscentrum forensische culturele psychiatrie van de Radboud Universiteit te Nijmegen en hoofdredacteur van de World Cultural Psychiatry Research Review.
Belangenconflicten:
De auteur was in het verleden bezoldigd lid van de medische adviesraad van Bristol Myers Squib BV en ontving sprekersvergoedingen van Astra Zeneca BV, Eli Lilly and Company, Janssen-Cilag BV, Lundbeck BV en Takeda Nederland BV en een schrijfvergoeding van GlaxoSmithKline BV (De DSM-5 welbeschouwd: Culturele psychiatrie). Hij is eigenaar/redacteur van een niet-commerciële website: www.ethnopsychopharmacology.com.

Doelstellingen van dit nascholingsprogramma

Na afloop van deze nascholing:

  • bent u zich bewust van het feit dat uw farmacologische kennis vooral is gebaseerd op westerse, blanke patiëntenpopulaties en dat deze kennis niet zonder meer toe te passen is bij allochtone patiënten;
  • bent u goed op de hoogte van de belangrijkste feiten over de effecten en bijwerkingen van psychofarmaca bij allochtone patiënten;
  • begrijpt u wat er nodig is om een competente online hulpverlener te zijn;
  • heeft u voldoende kennis over aanvullend diagnostisch onderzoek om de farmacotherapie te verbeteren;
  • weet u wat de achterliggende farmacokinetische principes zijn waar u bij allochtone patiënten rekening mee moet houden.

Video's bij dit programma

Let op: toegang tot aanvullende content is voorbehouden aan deelnemers
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

  • NVVP

    NVVP

Inloggen