WinkelmandjeBekijk/wijzig inhoud ×
 • Er zitten geen programma's in het winkelmandje.

Menu

2020/4

Ervaringsdeskundigheid

Auteurs: Schelfhout, I.D.M., Ekkers, S. en Ouden, J.C. den
3
Accreditatiepunten verlopen op: 30 november 2022
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

Het doel van deze nascholing is een handzame introductie te zijn op het begrip ervaringsdeskundigheid. 
Blok A van deze nascholing plaatst ervaringsdeskundigheid in haar theoretische en historische context en is onderverdeeld in drie onderdelen. We beginnen met het definiëren van het begrip ervaringsdeskundigheid en beschrijven de kerntaken van en de taakgebieden waarin de ervaringsdeskundigen volgens hun beroepscompetentieprofiel werken (A1). Vervolgens wordt de geschiedenis van ervaringsdeskundigheid in het kort beschreven (A2). Het daaropvolgende onderdeel geeft een overzicht van de theorievorming rond stigma(tisering) en laat zien hoe ervaringsdeskundigheid een grote rol speelt in de bestrijding van stigmatisering (A3).
Blok B, 'Van theorie naar praktijk', is wederom verdeeld in drie onderdelen. Het eerste onderdeel beschrijft diverse opleidingen en scholingen tot ervaringswerker (B1) en geeft een beknopt overzicht op welke niveaus een ervaringswerker zou kunnen werken en welke vaardigheden essentieel zijn voor de uitoefening van het beroep. Het volgende onderdeel (B2) laat zien hoe herstelondersteunende zorg (HOZ) om een nieuw identiteitsbesef en houding van de psychiatrie vraagt. Het laatste onderdeel (B3) geeft handvatten voor de implementatie van ervaringsdeskundigheid en kijkt tevens naar mogelijkheden voor financiering van deze beroepsgroep.
Beide blokken bevatten praktijkvoorbeelden, dilemma’s en casuïstiek. We hopen u te prikkelen om stil te staan bij uzelf en na te gaan in hoeverre u nu zelf gebruikmaakt/zou maken van ervaringsdeskundigheid in de praktijk. Speelt u met de gedachte om deze vorm van kennis te implementeren of zijn er zaken die u tegenhouden? Hoewel de meeste instellingen aangeven de herstelvisie te hebben omarmd, waardoor gebeurt er toch zo weinig mee?

Inhoud

Blok A Theoretische en historische context
A1 Definitie van ervaringsdeskundigheid 
A2 Geschiedenis van ervaringsdeskundigheid
A3 Een kernprobleem: stigma; theorievorming rond stigma(tisering)

Blok B Van theorie naar praktijk
B1 Scholing en opleiding
B2 Nut en noodzaak
B3 Implementatie en financiering

Actie en verantwoording
Nadere bespreking van de vragen en casuïstiek 
Literatuur 
Toets voor Psychiaters 2020/4

Accreditatie

Voor dit nascholingsprogramma is onder ID 411279 voor 3 punten accreditatie toegekend.

Over de auteurs

Inez Schelfhout is GZ-psycholoog i.o. tot specialist. Zij is werkzaam bij ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum/Centrum '45 en projectleider inzet ervaringsdeskundigheid binnen ARQ.

Stijn Ekkers is SPV en historicus. Hij is werkzaam bij ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum/Centrum '45 en als docent verbonden aan Avans+.

Hans den Ouden is gediplomeerd ervaringswerker. Hij is werkzaam bij Trubendorffer verslavingszorg en als docent verbonden aan de RINO Groep.

Bij geen van de auteurs is sprake van belangenverstrengeling.

Doelstellingen van dit nascholingsprogramma

Na afloop van dit nascholingsprogramma:

 • heeft u globale kennis over de ontstaansgeschiedenis en achtergrond van ervaringsdeskundigheid;
 • bent u in staat ervaringsdeskundigheid te onderscheiden van ervaringskennis;
 • bent u zich bewuster van de theorievorming rond stigma en stigmatisering binnen de GGZ/het vakgebied;
 • heeft u een completer beeld van zowel nut en noodzaak van de inzet van ervaringsdeskundigheid, als van de spanningsvelden die zich voordoen bij deze implementatie;
 • snapt u de verschillende rollen en taken van een ervaringsdeskundige en welke opleiding daarbij hoort;
 • kent u de voornaamste factoren die belemmerend werken of juist succes in de hand werken bij implementatie van ervaringsdeskundigheid in organisaties;
 • bent u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van financiering van de werkzaamheden van een ervaringsdeskundige.
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

 • NVVP

  NVVP

Inloggen