WinkelmandjeBekijk/wijzig inhoud ×
  • Er zitten geen programma's in het winkelmandje.

Menu

2018/2

Elektroconvulsietherapie

Auteurs: Spaans, H.P. en Verwijk, E.
3
Accreditatiepunten verlopen op: 29 mei 2020
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

Samenvatting

Dit jaar (2018) wordt de tachtigste verjaardag gevierd van de allereerste demonstratie van elektroconvulsietherapie (ECT) in Rome. ECT, een hersenstimulatie-techniek, is nog altijd de meest effectieve behandeling die beschikbaar is voor ernstige, vaak resistente en soms levensbedreigende depressies. Ook voor andere ernstige psychiatrische stoornissen zoals katatonie en resistente manie is ECT geïndiceerd. ECT wordt wereldwijd gebruikt, hoewel de praktijk tussen, en ook binnen, landen varieert. Er zijn in de afgelopen jaren veel vorderingen gemaakt in de ECT-praktijk om de behandeling te verfijnen en het effect op het cognitieve functioneren te optimaliseren.
Niet alleen in de maatschappij, maar ook in het veld heersen nog altijd achterhaalde ideeën en opvattingen over de toepassing van ECT en de daarmee gepaard gaande cognitieve bijwerkingen. Dit kan tot gevolg hebben dat patiënten in ernstige psychiatrische nood een zeer effectieve behandelmethode mislopen.
Voor een juiste indicatie en behandeling is het voor de professional een vereiste dat hij op de hoogte is van de huidige state of the art van ECT.

In dit nascholingsprogramma komen achtereenvolgens de ECT-behandeling zelf en de cognitieve bijwerkingen aan de orde.

Inhoud

Blok A Elektroconvulsietherapie (ECT)
A1 Indicatie en voorbereiding ECT
A2 Behandeling en monitoren van behandeleffect
A3 ECT-nazorg

Blok B Cognitieve bijwerkingen
B1 Soorten cognitieve bijwerkingen en beloop
B2 Monitoren en implicaties voor het dagelijks functioneren

Actie en verantwoording
Nadere bespreking van de vragen en casuïstiek
Afkortingen
Literatuur
Afsluitende toets

Accreditatie

Voor dit nascholingsprogramma is onder ID 323083 voor 3 punten accreditatie toegekend.

Over de auteurs

Harm-Pieter Spaans is als psychiater sinds 1994 in dienst bij de voorgangers van Parnassia van de Parnassia Groep en promoveerde in 2015 aan de Vrije Universiteit op een proefschrift over de effectiviteit van unilaterale ECT-technieken. Hij is als ouderenpsychiater verbonden aan een klinische afdeling met het accent op stemmingsstoornissen en als coördinator aan de ECT-afdeling van Parnassia. In het Klinisch Centrum Mangostraat te Den Haag bevindt zich, in een algemeen psychiatrische setting, een ECT-suite met spreekkamer, behandelkamer en verkoever, waar klinische en poliklinische patiënten behandeld worden. Alle depressieve patiënten worden, voor en na ECT, cognitief gemonitord. Het ECT-team bestaat zodoende uit anesthesiologen, psychiaters, psychologen en ECT-verkoeververpleegkundigen.
Belangenconflicten: geen.

Esmée Verwijk is als klinisch neuropsycholoog werkzaam in het Academisch Medisch Centrum en als universitair docent klinische neuropsychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Ze heeft ruim vijftien jaar ervaring op het gebied van ECT en promoveerde in 2015 op een proefschrift over de cognitieve bijwerkingen door ECT. Haar research focust zich op cognitieve en gedragsmatige veranderingen door invasieve hersenstimulatie-behandelingen zoals ECT en DBS (Deep Brain Stimulation).
Belangenconflicten: geen.

Doelstellingen van dit nascholingsprogramma

Na afloop van deze nascholing:

  • weet u de (contra) indicaties voor ECT;
  • weet u de belangrijkste aspecten van voorbereiding voor ECT;
  • weet u de belangrijkste aspecten van ECT-behandeling en -nazorg;
  • kent u de meest voorkomende cognitieve bijwerkingen;
  • bent u op de hoogte van de mogelijkheden om cognitieve bijwerkingen te monitoren alsook van de implicaties van deze bijwerkingen in het dagelijks functioneren.

Bronnen bij dit programma

Let op: toegang tot aanvullende content is voorbehouden aan deelnemers
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

  • NVVP

    NVVP

Inloggen