WinkelmandjeBekijk/wijzig inhoud ×
  • Er zitten geen programma's in het winkelmandje.

Menu

2017/1

Eetstoornissen

Auteur: Elburg, A.A. van,
3
Accreditatiepunten verlopen op: 2 maart 2019
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

Samenvatting

Hoewel patiënten met een eetstoornis doorgaans behandeld worden in gespecialiseerde poliklinieken en centra, is het voor algemeen werkende psychiaters zeer nuttig kennis te bezitten van eetstoornissen. Anorexia nervosa (AN) en boulimia nervosa (BN) treden voor het eerst op in de puberteit en adolescentie en worden veelal niet herkend, terwijl een vroege interventie juist tot betere behandelresultaten leidt. BN en de eetbuistoornis (Binge Eating Disorder, BED) zijn vaak jaren ongemerkt aanwezig en bij eigenlijk alle eetstoornissen geldt dat de betrokkene met de aandoening uiterst ambivalent ten opzichte van behandeling staat.
Doel van dit nascholingsprogramma is u diagnostisch aan te scherpen, te weten wat en waar er behandeld moet worden en welke somatische en psychiatrische comorbiditeit er mee kan spelen.

Accreditatie

Voor dit nascholingsprogramma is onder ID 279176 voor 3 punten accreditatie toegekend.

Inhoud

Blok A    Diagnose van eetstoornissen
A1 Eetstoornissen
A2 Diagnostiek

Blok B    Behandeling van eetstoornissen
B1 Fasering en onderdelen van de behandeling
B2 Overige behandelaspecten

Actie en verantwoording
Nadere bespreking van vragen en casuïstiek
Literatuur

Auteur

Annemarie van Elburg is kinder- en jeugdpsychiater en inhoudelijk leidinggevende van Altrecht eetstoornissen Rintveld, een TopGgz afdeling voor de behandeling van mensen met een eetstoornis in Zeist. Tevens is zij hoogleraar Klinische Psychopathologie, in het bijzonder eetstoornissen, aan de Faculteit Sociale Wetenschappen, afdeling Klinische Psychologie, van de Universiteit van Utrecht. Zij is voorzitter van de interdisciplinaire onderzoeksgroep URGE (Utrecht Research Group Eating Disorders) die zij samen met Prof. Roger Adan van het Brain Center Rudolf Magnus (BCRM) van het UMCU in 2006 oprichtte.
Belangenconflicten: geen.

Doelstellingen van dit nascholingsprogramma

Doel van dit nascholingsprogramma is u diagnostisch aan te scherpen, te weten wat en waar er behandeld moet worden en welke somatische en psychiatrische comorbiditeit er mee kan spelen. Na afloop van deze nascholing:

  • kent u de verschillende voedings- en eetstoornissen;
  • weet u globaal wat de diagnostiek en behandeling van de meest voorkomende eetstoornissen inhouden;
  • bent u zich bewust van de valkuilen die zich voordoen in de diagnostiek van mensen met een eetstoornis, met name rond wilsbekwaamheid versus motivatie.

Video's bij dit programma

Let op: toegang tot aanvullende content is voorbehouden aan deelnemers
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

  • NVVP

    NVVP

Inloggen