WinkelmandjeBekijk/wijzig inhoud ×
  • Er zitten geen programma's in het winkelmandje.

Menu

2016/3

Delirium

Auteur: Osse R.J.,
3
Accreditatiepunten verlopen op: 25 augustus 2018
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

Samenvatting

Een delirium is de meest voorkomende neuropsychiatrische stoornis in het algemeen ziekenhuis. Bij een delirium is de patiënt verward, verminderd in staat zijn omgeving te begrijpen en op een effectieve manier met de omgeving te interacteren. Daardoor verloopt de medische behandeling moeizamer en is er een verhoogd risico op complicaties en overlijden.

Het delirium kan gezien worden als een hersenuiting van multi-orgaanfalen. Hierbij zijn het herkennen van deze potentieel levensbedreigende situatie, behandeling van de onderliggende oorzaken en het behandelen van het delirium zelf essentieel voor goede en veilige zorg voor deze ernstig zieke patiënten. Uit onderzoek blijkt dat een delirium nog vaak niet herkend wordt, vooral als dit een zogenaamd ‘stil delirium’ betreft.

In deze nascholing wordt aandacht besteed aan de diagnostiek en behandeling van het delirium, waarbij recente wetenschappelijke studies en de meest recente multidisciplinaire richtlijn over delirium bij volwassenen en ouderen worden aangehaald en toegelicht.

Accreditatie

Voor dit nascholingsprogramma is onder ID 260808 voor 3 punten accreditatie toegekend.

Inhoud

Blok A    Diagnostiek
A1 Delirium als neurocognitieve stoornis
A2 Klinische presentatie
A3 Diagnostiek
A4 Differentiaaldiagnose

Blok B    Behandeling
B1 Oorzakelijke factoren behandelen
B2 Niet-farmacologische behandeling
B3 Farmacologische behandeling
B4 Bijzondere vormen van delirium
B5 Beheersbaarheid en veiligheid

Actie en verantwoording
Nadere bespreking van vragen en casuïstiek
Literatuur

Auteur

Robert Jan Osse is sinds 2001 als psychiater werkzaam in de consultatieve dienst van het Erasmus MC Rotterdam. In 2013 is hij gepromoveerd op onderzoek naar het delirium na hartoperaties bij oudere patiënten. Vanuit zijn klinische werk en onderzoek met delirante patiënten gedurende meer dan vijftien jaar heeft hij op het terrein van delirium ruime ervaring opgedaan. Robert Jan Osse heeft geen financiële relaties met farmacologische bedrijven en er zijn geen belangenconflicten op het gebied van deze nascholing te melden.

Doelstellingen van dit nascholingsprogramma

Na afloop van deze nascholing:

  • kunt u een delirium herkennen, inclusief de verschillende subtypen van het delirium;
  • bent u in staat om de noodzakelijke diagnostiek te verrichten of onderzoek naar de achtergronden van het delirium te indiceren;
  • bent u in staat relevante differentiaal-diagnostische afwegingen te maken;
  • bent u op de hoogte van de actuele evidentie voor de verschillende behandelinterventies;
  • bent u in staat om gericht keuzes te maken voor de meest passende behandeling van patiënten met een delirium en bijkomende comorbiditeit.

Video's bij dit programma

Let op: toegang tot aanvullende content is voorbehouden aan deelnemers
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

  • NVVP

    NVVP

Inloggen