WinkelmandjeBekijk/wijzig inhoud ×
  • Er zitten geen programma's in het winkelmandje.

Menu

2015/1

Autisme bij volwassenen en adolescenten

Auteurs: Sizoo, B. en Adema, M.
3
Accreditatiepunten verlopen op: 28 april 2017
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

Samenvatting

Autisme staat steeds meer in de belangstelling zowel binnen als buiten de psychiatrie. Vroeger sprak men over autisme of een autistische stoornis. Sinds duidelijk is geworden dat het klinisch beeld meerdere varianten kent, wordt tegenwoordig gesproken van een spectrum, dus van autismespectrumstoornissen (ASS). Die toegenomen belangstelling komt enerzijds doordat de classificatietermen in de loop der jaren breder zijn geworden, maar ook omdat ASS bij volwassenen erkend wordt. Daarmee is de doelgroep groter geworden en zijn de grenzen vervaagd van wat wel en wat niet tot ASS gerekend moet worden. De vraag naar gespecialiseerde diagnostiek stijgt, wat tot lange wachtlijsten leidt. Er is vanuit het veld behoefte aan korte vragenlijsten en handvatten voor de diagnostiek.

De diagnostiek en behandeling van ASS bij volwassenen (en kinderen) is wellicht anders dan bij andere psychiatrische stoornissen, omdat bij ASS een goede diagnose en een effectieve behandeling staat of valt met de mate waarin de onderzoeker/behandelaar snapt hoe de problemen (vanuit het perspectief van de patiënt) samenhangen met de context. Terwijl voorheen veel aandacht ging naar kinderen met ASS, is duidelijk dat deskundigheid over ASS bij adolescenten en (jong)volwassenen (16 t/m 25 jaar) heel relevant is, juist omdat die levensfasen gepaard gaan met grote veranderingen die veel invloed hebben op de mate waarin ASS zich manifesteert als klinisch probleem.
Voor een goede diagnostiek en behandeling is het voor de professional een vereiste dat hij begrijpt hoe de patiënt zich verhoudt tot zijn stoornis en welke patiëntgebonden en omgevingsfactoren daarbij een rol spelen. Dat begrip bij de professional kan alleen tot stand komen in een behandelrelatie die gekenmerkt wordt door vertrouwen en authenticiteit.
In dit nascholingsprogramma komen achtereenvolgens de diagnostiek en de behandeling aan de orde voor volwassenen en adolescenten (16 t/m 25 jaar).

Accreditatie

Voor dit nascholingsprogramma is onder ID209162 voor 3 punten accreditatie toegekend.

Inhoud

Blok A Concept en diagnostiek van autisme
A1 Concept
A2 Diagnostiek

Blok B Inhoud en organisatie van de behandeling
B1 Inhoud van de behandeling
B2 Organisatie

Actie en verantwoording
Nadere bespreking van vragen en casuïstiek
Literatuur

Auteurs

Bram Sizoo is psychiater en sinds 2008 werkzaam als inhoudelijk hoofd van het Cluster Ontwikkelingsstoornissen bij Dimence. Hij is hoofddocent bij het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen in Nijmegen en hoofdonderzoeker bij het TOPGGZ erkende Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen van Dimence. Hij promoveerde in 2010 op een proefschrift over verslaving bij autisme en ADHD aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.
Miranda Adema is GZ-psycholoog en werkt sinds 2006 als behandelcoördinator en behandelaar bij Perspectief, een woon- en behandelsetting voor vijftien jongeren met ASS van 15 tot 21 jaar. Perspectief is onderdeel van het Cluster Ontwikkelingsstoornissen van Dimence.
Belangenconflicten: geen

Doelstellingen van dit nascholingsprogramma

Na afronding van dit nascholingsprogramma:

  • weet op welke wijze u ASS kunt herkennen;
  • weet op welke wijze u ASS kunt diagnosticeren;
  • de veelvoorkomende comorbide en differentiaaldiagnostische beelden kent;
  • op de hoogte bent van de behandelmogelijkheden.

Bronnen bij dit programma

Let op: toegang tot aanvullende content is voorbehouden aan deelnemers
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

  • NVVP

    NVVP

Inloggen