WinkelmandjeBekijk/wijzig inhoud ×
  • Er zitten geen programma's in het winkelmandje.

Menu

2023/3

Teamwerk in de mondzorgpraktijk

Auteur: Ranzijn, Erik
0
Accreditatiepunten te behalen tot: 29 december 2025

4 uur nascholing per programma

Samenvatting

Als preventieassistent werk je vaak in je eentje met je patiënt. Je oefent het vak uit waarvoor je bent opgeleid. Maar veelal ben je niet de enige werkkracht in de praktijk. Er werken ook tandartsen, stoelassistenten, misschien nog andere preventieassistenten, baliemedewerkers en andere mondhygiënisten. Je maakt deel uit van een team.

Lid zijn van een team vraagt om een aantal kwaliteiten en vaardigheden. Op de eerste plaats moet je beschikken over sociale vaardigheden, maar je moet ook af en toe invloed kunnen uitoefenen op het gedrag van je collega’s, terwijl je formeel niet een leidinggevende positie hebt. Daarnaast moet je als lid van een team overweg kunnen met, en soms sturing geven aan de praktijkhouder, de baas.

In deze nascholing besteden we aandacht aan de kennis en vaardigheden die hiervoor nodig zijn. Eerst kijken we in algemene zin naar teameigenschappen en hoe teams zich ontwikkelen. Vervolgens kijken we hoe je het gedrag van je collega's door middel van feedback en coaching in positieve zin kunt beïnvloeden.

Helaas is het niet altijd koek en ei met de leden van een team. Daarom besteden we ook aandacht aan het geven en krijgen van kritiek en aan (het bemiddelen bij) conflicten. We sluiten deze nascholing af met grenzen bewaken (assertiviteit) en het beïnvloeden van het gedrag van mensen in je omgeving.

Inhoud

1 Woord vooraf
2 Werken in een team
3 Coachen en feedback geven
4 Omgaan met kritiek
5 Conflicten hanteren
6 Assertiviteit
7 Gedragsbeïnvloeding
Epiloog
Nawerk

Auteur

Dr. Erik Ranzijn (1957) studeerde psychologie en informatica aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn afstuderen werkte hij eerst als automatiseringsadviseur. Daarna werd hij onderzoeker aan de Universiteit Twente. Aldaar promoveerde hij op het snijvlak van de cognitieve psychologie, de informatica en de onderwijskunde. Hij onderzocht de effecten op het leerresultaat van instructievarianten in computergestuurde instructiesystemen bij het leren van natuurlijke begrippen.

Na zijn promotie ging hij werken bij een internationaal opererend trainings- en adviesbureau, waar hij later als businessunitdirecteur verantwoordelijk was voor projecten op het gebied van de opleidingstechnologie.

Na korte tijd gewerkt te hebben als projectleider op het gebied van ‘high technology’-training, werd hij directeur van een van de oudste trainingsbureaus van ons land.

In 1999 richtte hij Roovos Organisatieontwikkeling op. Vanuit dit bureau geeft hij trainingen op het gebied van management, commercie en communicatie, geeft hij adviezen, en voert projecten uit als interimmanager. Hij begeleidt tandartsen en tandartspraktijken in hun verdere professionalisering als organisatie. Hij verzorgt de training De tandarts aan de leiding. Daarin krijgt de tandarts praktische tips en vaardigheden aangereikt. Daarnaast geeft hij de training Patiëntgerichte Communicatie voor assistenten.

Doelstellingen

Na het doorlopen van deze e-learning:

  • ken je de kenmerken van een effectief team;
  • ken je de voorwaarden voor effectieve feedback en coaching;
  • kun je kritiek geven en kritiek ontvangen;
  • ken je de verschillende stijlen van conflicthantering;
  • kun je bemiddelen bij een conflict;
  • weet je wat assertiviteit is;
  • kun je sturen op het gedrag van anderen.

Ingangsniveau van deze nascholing: een voltooide opleiding preventieassistent.

4 uur nascholing per programma

Inloggen