WinkelmandjeBekijk/wijzig inhoud ×
  • Er zitten geen programma's in het winkelmandje.

Menu

2021/1

Infectiepreventie voor de preventieassistent

Auteurs: Laheij, A.M.G.A, Volgenant, C.M.C. en Soet, J.J. de
0
Accreditatiepunten verlopen op: 7 april 2024

4 uur nascholing per programma

Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

Samenvatting

Infectiepreventie is een belangrijk onderwerp in mondzorgpraktijken, en is heel actueel sinds de SARS-CoV-2-pandemie is uitgebroken. In deze nascholing focussen we op veilig werken door het gehele behandelteam en het treffen van hygiënemaatregelen om kruiscontaminatie te voorkomen. Dat waarborgt de veiligheid van de patiënt én van de behandelaars. Uiteraard staan we in het bijzonder stil bij aandachtspunten die voor jou als preventieassistent belangrijk zijn. 

In deze nascholing leer je hoe je het besmettingsgevaar voor jezelf, de andere leden van het behandelteam en je patiënten kunt beperken. Daarnaast geeft deze nascholing handvatten voor het vertalen van de richtlijnen naar de situatie in je praktijk, zodat je voldoet aan de hedendaagse kwaliteitseisen in de mondzorg.

Inhoud

BLOK A Achtergrond van infectiepreventie
A1 Infectieketen, transmissieroutes en preventie van transmissie

BLOK B Persoonlijke bescherming
B1 Persoonlijke hygiëne, handhygiëne en persoonlijke beschermingsmiddelen
B2 Reiniging, desinfectie en sterilisatie
B3 Desinfectiemiddelen

BLOK C Werkruimten en immunisatie
C1 Werkruimten en het water van de behandelunit
C2 Immunisatie en accidenteel bloedcontact

Actie en verantwoording

Nadere bespreking van vragen
Literatuur
Overleg met tandarts(en) en andere collega's
Opdrachtblad ‘Opnemen in het takenpakket’
Afsluitende toets

Auteurs

Dr. Alexa Laheij studeerde in 2002 af als psycholoog aan de Universiteit van Tilburg. Vervolgens studeerde ze in 2007 cum laude af als tandarts aan het Academisch Centrum Tandheelkunde (ACTA). In 2014 promoveerde ze bij de sectie Preventieve tandheelkunde van ACTA op de rol van het orale microbioom bij orale mucositis. Tegenwoordig is ze werkzaam als tandarts-praktijkhouder in Voorschoten en als universitair docent bij de secties Preventieve tandheelkunde en Orale geneeskunde van ACTA, waar ze zich onder meer bezighoudt met hygiëne en infectiepreventie in de tandheelkunde. Ze was KNMT-lid van de commissie die de nieuwe richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken heeft geschreven.

Dr. Hans de Soet is sinds 2010 als microbioloog en universitair hoofddocent werkzaam bij voorheen de afdeling Orale microbiologie van de Vrije Universiteit te Amsterdam, die in 1984 opging in de sectie Preventieve tandheelkunde van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA). Hij houdt zich bezig met onderzoek naar de relaties tussen micro-organismen en mondziekten. Daarover heeft hij ruim 100 publicaties geschreven. De afgelopen decennia heeft hij zich gespecialiseerd in onderzoek naar infectiepreventie in de tandheelkunde. Vanuit deze expertise heeft hij meegeschreven aan de richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken van de KNMT.

Dr. Catherine Volgenant studeerde in 2009 cum laude af als tandarts aan het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA). In 2016 promoveerde ze bij de sectie Preventieve tandheelkunde van ACTA op het onderwerp plaque-autofluorescentie als indicator voor mondziekten. Ze is aan ACTA verbonden als universitair docent bij de secties Preventieve tandheelkunde en Cariologie. Daarnaast houdt ze zich bij ACTA bezig met hygiëne en infectiepreventie. Ze is medeauteur van de door de KNMT uitgegeven richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken.

Doelstellingen

Na afloop van deze nascholing:

  • kun je de methoden noemen die het risico op kruiscontaminatie in diverse situaties wegnemen en begrijp je de rol die handhygiëne daarin speelt;
  • kun je het doel en belang van persoonlijke beschermingsmiddelen aangeven en deze doelgericht kiezen;
  • kun je aangeven welke methoden geschikt zijn om de diverse categorieën instrumenten gereed te maken voor hergebruik;
  • kun je conform de huidige regelgeving desinfectantia uitkiezen;
  • kun je de betekenis aangeven van de biofilm die zich in de waterleidingen van de behandelunit vormt en kun je deze beheersen;
  • kun je de beschermende functie van vaccinaties aangeven en in het bijzonder die tegen hepatitis B.
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

4 uur nascholing per programma

Inloggen