WinkelmandjeBekijk/wijzig inhoud ×
 • Er zitten geen programma's in het winkelmandje.

Menu

2023/1

Verward gedrag

Auteur: Dees, M.
3
Accreditatiepunten te behalen tot: 5 februari 2025

Accrediterende instanties:

Samenvatting

Als praktijkondersteuner-GGZ (POH-GGZ) heb je af en toe te maken met gedrag waar je niets van begrijpt. Het kan een patiënte zijn met een onduidelijk verhaal over de buren die haar ’s nachts door het plafond heen proberen te vergiftigen. Of een overbelaste dochter die je vertelt dat ze haar hoogbejaarde vader niet uitgelegd krijgt dat hij in zijn eigen huis is. Ook kan het zijn dat de wijkagente de huisarts belt over een jonge vrouw met een verstandelijke beperking die in verwarde toestand op een schoolplein is aangetroffen. Mogelijk vraagt de doktersassistent jouw advies over patiënten die in de war zijn. Heel af en toe kan er iemand aan de balie staan die dingen doet en zegt waar niemand een touw aan kan vastknopen.

Meestal heb je snel in de gaten dat er iets niet klopt. Het kan ook zijn dat je pas later bedenkt dat iemand een verwarde indruk maakt. In deze nascholing krijg je uitleg over wie die verwarde personen zijn en over mogelijke oorzaken en achtergronden van onbegrepen gedrag. In deel A krijg je handvatten om verward gedrag te herkennen, hoe je ermee om kunt gaan en hoe de zorg en wetgeving voor mensen met onbegrepen gedrag in Nederland geregeld is. In deel B wordt met behulp van casuïstiek ingegaan op de oorzaken en context van onbegrepen gedrag.

Accreditatie

Dit programma is door de LV POH-GGZ en de NVvPO voor 3 punten geaccrediteerd onder ID 500053.

Inhoud

Blok A Verwarde mensen en onbegrepen gedrag
A1 Inleiding: over verwarde mensen en onbegrepen gedrag
A2 Herkennen van verward gedrag
A3 Omgaan met verward gedrag
A4 Veiligheid en verwarde patiënten
A5 Organisatie van zorg en wettelijke kaders

Blok B Oorzaken van onbegrepen gedrag
B1 Casuïstiek
B2 Lichamelijke oorzaken
B3 Psychische oorzaken
B4 Draagkracht-draaglastproblematiek

Actie en verantwoording
Nadere bespreking van vragen en casus
Literatuur
Opdrachtblad 'Invoering in de praktijk'
Teamoverleg en intervisie
Begrippenlijst
Toets voor POH-GGZ 2023/1

Over de auteur

Dr. Marianne Dees was van 1990 tot 2020 praktijk houdend huisarts in Nijmegen. Sinds 2021 is zij waarnemend huisarts. Zij is actief betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van Integraal Wijkgericht Werken. Daarnaast is zij als onderzoekster betrokken bij onderzoek onder kwetsbare groepen in de samenleving. Zij geeft scholingen en onderwijs aan diverse beroepsgroepen waarbij haar focus ligt op kwetsbaarheid en interprofessionele samenwerking.

De auteur heeft geen financiële banden met de farmaceutische industrie, ontvangt geen onderzoeksgeld van commerciële partijen en heeft geen bedrijfsbelangen of andersoortige financiële relaties met betrekking tot dit onderwerp.

Doelstellingen

Na afloop van dit nascholingsprogramma:

 • Herken je verward gedrag;
 • Begrijp je verward gedrag;
 • weet je welke mensen een verhoogde kwetsbaarheid hebben voor verward gedrag;
 • ken je mogelijke oorzaken van verward gedrag;
 • weet je welke vaardigheden helpen om op dit gedrag in te spelen;
 • ken je de kind-check en brengt die waar nodig in praktijk;
 • heb je een beeld van de organisatie van zorg voor mensen met verward of onbegrepen gedrag (landelijke wet- en regelgeving, die regio’s of gemeenten verder zelf invullen).

Accrediterende instanties:

 • LV POH-GGZ

  LV POH-GGZ
 • NVvPO

  NVvPO

Inloggen