WinkelmandjeBekijk/wijzig inhoud ×
 • Er zitten geen programma's in het winkelmandje.

Menu

2017/3

Veilig incident melden

Auteur: Wiersma, P.
3
Accreditatiepunten verlopen op: 21 mei 2024

Accrediterende instanties:

Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

Samenvatting

‘Oeps, dat was niet de bedoeling.’ Uit onderzoek blijkt dat er in de huisartsenpraktijk dagelijks situaties voorkomen die niet de bedoeling waren. De ene kon nog op tijd verholpen worden, van de andere ondervond de patiënt ongemak. Kleine, alledaagse vergissingen kunnen grote gevolgen hebben, zeker binnen de gezondheidszorg. Waar mensen werken worden fouten gemaakt; in de gezondheidszorg zijn de gevolgen van deze fouten vaak groter en heftiger dan in andere organisaties. 

Door (bijna-)incidenten te melden, werk je mee aan het structureel verbeteren van de kwaliteit en veiligheid voor patiënten in een huisartsenpraktijk. Het analyseproces van Veilig Incident Melden (VIM) heeft hierin een belangrijke rol. Uiteindelijk zullen door de verbeteringen ook de resultaten van het melden zichtbaar worden. Het doel van een VIM-procedure is incidenten in de toekomst te voorkomen. Daarnaast draagt het implementeren van VIM bij aan een ‘open en veilige’ meldcultuur, waarin het normaal is om (bijna-)incidenten te melden, zonder dat er beschuldigend naar de melder wordt gewezen.

Opbouw
Deze nascholing over VIM is opgebouwd uit verschillende onderdelen. De nascholing begint met enige wet- en regelgeving waarmee je te maken hebt bij een VIM. Daarna gaan we in op wat nu precies een incident is. Vervolgens kijken we naar de procedure rondom VIM. Dit wordt gevolgd door een uitwerking van de manier waarop je een incident analyseert. BLOK B gaat in op transmuraal incidenten melden en laat zien wat de meerwaarde kan zijn van multidisciplinair incidenten bespreken.

Accreditatie

Voor dit nascholingsprogramma is onder ID296606 voor 3 punten accreditatie toegekend voor praktijkondersteuners huisartsenzorg bij de NVvPO.

Inhoud

BLOK A Definitie en analyse van VIM
A1 Wet- en regelgeving 
A2 Veilig Incident Melden, wat is dat? 
A3 Procedure rondom Veilig Incident Melden
A4 Proces rondom VIM 

BLOK B Melden van incidenten buiten de praktijk
B1 Transmuraal incidenten melden 
B2 Casuïstiek 

Actie en verantwoording
Nadere bespreking van vragen en casuïstiek
Literatuur
Opdrachtblad ‘Invoering in de praktijk’
Intervisie
Afsluitende toets

Over de auteur

Petra Wiersma is praktijkverpleegkundige somatiek. Zij is werkzaam in huisartsenpraktijk Oosterhout & De Vries en in huisartsenpraktijk Blanker & Thiele/Brand-Piek. Beide huisartsenpraktijken zijn gevestigd in Zwolle. Eerder schreef zij een nascholing VIM voor doktersassistenten. Belangenconflicten: geen

Doelstellingen van dit nascholingsprogramma

Na afloop van deze nascholing:

 • weet je wat een (bijna-)incident is en wanneer je dit moet melden;
 • ben je bekend met de achtergrondinformatie over de aanleiding en het belang van VIM;
 • weet je wat de belangrijke oorzaken van incidenten zijn;
 • kun je een incident aan de hand van een voorbeeld stapsgewijs analyseren;
 • weet je hoe je de patiëntveiligheid blijvend kunt verbeteren.

 

Video's bij dit programma

Let op: toegang tot aanvullende content is voorbehouden aan deelnemers
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

Accrediterende instanties:

 • LV POH-GGZ

  LV POH-GGZ
 • NVvPO

  NVvPO

Inloggen