WinkelmandjeBekijk/wijzig inhoud ×
 • Er zitten geen programma's in het winkelmandje.

Menu

2020/3

Rouw

Auteur: Wenning, H.
3
Accreditatiepunten te behalen tot: 11 juli 2024

Accrediterende instanties:

Samenvatting

De POH-GGZ wordt regelmatig benaderd door mensen die met een ernstig verlies worden geconfronteerd. In veel gevallen zijn goed luisteren, geruststellen en voorlichting geven voldoende in het rouwproces. Bepaalde groepen lopen echter sneller vast in rouw, zoals mensen met psychiatrische kwetsbaarheid. Normale rouw kan in sommige gevallen uitmonden in een persisterende complexe rouwstoornis. De POH-GGZ vervult een belangrijke rol bij het stimuleren van spontaan herstel en bij het detecteren van patiënten die een verhoogde kans lopen op het ontwikkelen van problemen bij verliesverwerking.

In Blok A van deze nascholing wordt eerst afzonderlijk ingegaan op prevalentie, de ICPC en DSM-5, het verschil tussen rouw en de persisterende complexe rouwstoornis. Tot slot wordt in Blok A het gebruik van de rouwmeter toegelicht. Vervolgens worden in Blok B de rouwtaken besproken en wordt de rol van de POH-GGZ bij de begeleiding en behandeling van patiënten na een verlies uitgewerkt.

Accreditatie

Voor dit nascholingsprogramma is onder ID 403664 voor 3 punten accreditatie toegekend voor praktijkondersteuners huisartsenzorg bij de NVvPO en de LV POH-GGZ.

Inhoud

Blok A Diagnostiek
A1 Prevalentie
A2 Codering en classificatie
A3 Rouw
A4 Persisterende complexe rouwstoornis

Blok B Rouwtaken, begeleiding en verwijzing
B1 Rouwtaken
B2 Begeleiding
B3 Verwijzing

Actie en verantwoording
Nadere bespreking van vragen en casuïstiek
Literatuur
Opdrachtblad ‘Invoering in de praktijk’
Teamoverleg en intervisie
Afsluitende toets

Over de auteur                                                                        

Harold Wenning MSc is verpleegkundig specialist-GGZ en werkzaam bij Praktijk voor psychologische expertise Maarsingh en van Steijn in Leeuwarden en gastdocent aan de opleiding POH-GGZ van NHL Stenden Hogeschool. Daarnaast heeft hij 15 jaar ervaring als POH-GGZ in diverse huisartsenpraktijken in Friesland. Hij is auteur van het boek ADHD, een volwassen benadering en redacteur van het Handboek POH-GGZ. Tevens heeft hij bijdragen geleverd aan diverse publicaties over GGZ-gerelateerde onderwerpen. Belangenconflicten: geen.

Doelstellingen

Na afloop van deze nascholing:

 • weet je het verschil tussen rouw en de persisterende complexe rouwstoornis;
 • ken je de rouwtaken volgens William Worden;
 • weet je hoe je iemand kunt begeleiden bij rouw;
 • weet je wanneer je iemand kunt doorverwijzen.

Accrediterende instanties:

 • LV POH-GGZ

  LV POH-GGZ
 • NVvPO

  NVvPO

Inloggen