WinkelmandjeBekijk/wijzig inhoud ×
 • Er zitten geen programma's in het winkelmandje.

Menu

2019/4

Psychose en antipsychotica

Auteurs: Boonstra, N. en Wunderink, L.
3
Accreditatiepunten te behalen tot: 17 oktober 2024

Accrediterende instanties:

Samenvatting

Psychotische ervaringen komen veel voor. Wanneer psychotische ervaringen toenemen en dusdanig erg worden dat iemand hier niet meer van kan loskomen, kan er sprake zijn van een ernstige psychiatrische aandoening. Het kan dan gaan om psychotische symptomen in het kader van een psychotische stoornis. Deze nascholing richt zich specifiek op de herkenning en behandeling van mensen met een psychotische stoornis of een voorfase daarvan. De nascholing kan echter eveneens van meerwaarde zijn om psychotische ervaringen in het kader van een andere stoornis te herkennen en te behandelen.

Voor de POH-GGZ is het van belang kennis te hebben van psychotische ervaringen om deze te kunnen herkennen en onderscheiden, en om zicht te hebben op de focus van de behandeling in de verschillende stadia van psychotische stoornissen. 

Accreditatie

Voor dit nascholingsprogramma is onder ID 378267 voor 3 punten accreditatie toegekend voor praktijkondersteuners huisartsenzorg bij de NVvPO en de LV POH-GGZ.

Inhoud

Blok A Diagnostiek psychotische stoornis en attitude behandelaar
A1 Introductie
A2 Symptomen bij een psychotische stoornis
A3 Klinische stadiëring
A4 Attitude van de behandelaar

Blok B (Bij)werkingen antipsychotica en gebruik in zwangerschap
B1 Antipsychotica
B2 Werking van antipsychotica
B3 Bijwerkingen
B4 Antipsychotica tijdens de zwangerschap

Actie en verantwoording
Nadere bespreking van vragen en casuïstiek
Literatuur
Opdrachtblad ‘Invoering in de praktijk’
Intervisie
Begrippenlijst
Afsluitende toets

Over de auteurs                                                                       

Nynke Boonstra is verpleegkundig specialist ggz en werkzaam bij het Vroege Interventie Psychose team van ggz Friesland. Daarnaast is zij opleider van verpleegkundig specialisten ggz bij ggz Friesland en Verslavingszorg Noord-Nederland en werkzaam als lector Zorg & Innovatie in de Psychiatrie aan de nhl Stenden Hogeschool in Leeuwarden. Zij heeft bijgedragen aan de multidisciplinaire richtlijn Schizofrenie, de ebro-module Vroege psychose en de zorgstandaard Psychotische stoornissen.

Lex Wunderink is werkzaam als psychiater bij het Vroege Interventie Psychose team van ggz Friesland. Daarnaast is hij opleider psychiatrie bij ggz Friesland. Hij schreef de afgelopen jaren meerdere publicaties over het gebruik van antipsychotica en behandelstrategieën.

Beide auteurs werken samen in een onderzoekslijn naar vroegherkenning en behandeling van mensen met een psychotische stoornis of een verhoogd risico daarop.

Belangenconflicten: geen.

Doelstellingen

Na afloop van deze nascholing:

 • ken je gesprekstechnieken die je kunt inzetten in contact met mensen met psychotische symptomen;
 • weet je welke symptomen horen bij een psychotische stoornis;
 • kun je psychotische symptomen herkennen en benoemen;
 • weet je hoe de behandeling voor mensen met een psychotische stoornis wordt vormgegeven vanuit het klinische stadiëringsmodel;
 • ken je de verschillende antipsychotica;
 • weet je wat de werking is van antipsychotica;
 • weet je welke behandelstrategieën worden gebruikt;
 • ben je op de hoogte hoe de werking en bijwerkingen van antipsychotica moeten worden gemonitord;
 • ken je de rol van de POH-GGZ bij patiënten die antipsychotica gebruiken.

Video's bij dit programma

Let op: toegang tot aanvullende content is voorbehouden aan deelnemers

Accrediterende instanties:

 • LV POH-GGZ

  LV POH-GGZ
 • NVvPO

  NVvPO

Inloggen