WinkelmandjeBekijk/wijzig inhoud ×
 • Er zitten geen programma's in het winkelmandje.

Menu

2019-1

Problem-solving treatment

Auteur: Hassink-Franke, L.J.A.
3
Accreditatiepunten verlopen op: 16 februari 2024

Accrediterende instanties:

Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

Ongeveer een vijfde van de Nederlandse volwassenen heeft een psychische stoornis. Medicatie als behandeling is vaak niet geïndiceerd en ongewenst, en de therapietrouw is vaak laag. Veel patiënten ontvangen het liefst een niet-medicamenteuze behandeling in de eigen huisartsenpraktijk.

Problem-solving treatment (PST) is hiervoor een goede mogelijkheid. Dit is een korte psychologische behandeling, die patiënten helpt bij het leren oplossen van problemen in hun dagelijks leven. Weer controle voelen over problemen in het dagelijks leven is waarschijnlijk de belangrijkste factor die nodig is voor het verbeteren van (depressieve) symptomen.

In deze nascholing komt in blok A de theorie rondom PST aan bod, waarna in blok B de koppeling wordt gemaakt met de praktijk, want hoe werk je als POH-GGZ met deze manier van behandelen?

Accreditatie

Accreditatie LV-POH-GGZ geldt tot 20 maart 2021. Accreditatie NVVPO geldt in eerste instantie tot 20 maart 2020. In geval van verlengde accreditatie word je per e-mail geïnformeerd.

Inhoud


Blok  A Uitleg en principes van pst
A1 Introductie
A2 Rationale
A3 Heldere probleemdefinitie
A4 Haalbare doelen
A5 Vervolg van de behandeling

Blok B PST in de praktijk
B1 Herkennen van geschikte patiënten
B2 Samenwerking poh-ggz met huisarts en anderen
B3 Praktische adviezen voor het werken met pst

Actie en verantwoording
Nadere bespreking van vragen en casuïstiek
Literatuur
Opdrachtblad ‘Invoering in de praktijk’
Teamoverleg en intervisie
Begrippenlijst
Afsluitende toets

Over de auteur

Lieke Hassink-Franke is huisarts en werkzaam in huisartsenpraktijk Franssens & Hassink- Franke te Bunnik. Daarnaast is zij ggz kaderhuisarts. Ze is auteur van de nhg-Standaarden Angst en adhd bij kinderen. Tevens heeft ze bijdragen geleverd aan diverse andere ggz-gerelateerde publicaties. Daarnaast geeft ze pst-trainingen en -workshops.
In 2010 promoveerde zij aan de Radboud Universiteit te Nijmegen op het onderwerp Problem-solving treatment tijdens de huisartsopleiding – haalbaarheid, en effectiviteit voor patiënten met psychische klachten in de huisartspraktijk. Uit dit onderzoek bleek dat huisartsen in opleiding pst goed kunnen aanleren en toepassen, en dat deze behandeling vooral op patiënten met depressieve klachten een goed effect heeft.
Belangenconflicten: geen.

Doelstellingen van dit nascholingsprogramma

Na afloop van deze nascholing:

 • ken je de principes van pst;
 • kun je het verband verduidelijken tussen klachten/symptomen en de problemen in het dagelijks leven;
 • ben je in staat een stapsgewijze aanpak voor probleemoplossing aan te bieden, waarmee patiënten zelf op gestructureerde wijze problemen leren aanpakken;
 • kun je patiënten leren hun problemen helder te definiëren;
 • kun je patiënten leren haalbare doelen te stellen;
 • weet je welke patiënten baat kunnen hebben bij pst.

 

Bronnen bij dit programma

Let op: toegang tot aanvullende content is voorbehouden aan deelnemers
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

Accrediterende instanties:

 • LV POH-GGZ

  LV POH-GGZ
 • NVvPO

  NVvPO

Inloggen