WinkelmandjeBekijk/wijzig inhoud ×
 • Er zitten geen programma's in het winkelmandje.

Menu

2017/4

Familiaal geweld

Auteurs: Lo Fo Wong, S. en Wenning, H.
3
Accreditatiepunten te behalen tot: 21 mei 2024

Accrediterende instanties:

Inleiding

Onder familiaal geweld verstaan we de aantasting van de persoonlijke integriteit (lichamelijk, psychisch en economisch) van het slachtoffer door iemand uit de familiekring. Hiertoe behoren ook (ex-)partners, gezins- of familieleden en huisvrienden van het slachtoffer.
Familiaal geweld (FG) is de meest voorkomende vorm van geweld waarmee mensen te maken hebben.
In dit nascholingsprogramma wordt aandacht besteed aan het herkennen van de signalen van partnergeweld en kindermishandeling aan de hand van de klinische presentatie van het probleem door de patiënt tijdens het consult. Het bespreekbaar maken van partnergeweld en kindermishandeling en hoe hierbij te handelen vormen de leidraad. De kennis opgedaan in deze nascholing is ook toepasbaar op de groepen die nu niet besproken worden zoals ouderen, ouders die door hun kinderen mishandeld worden en families waarbij eergerelateerd geweld een rol speelt

Inhoud

Blok A Signalering en bespreekbaar maken van familiaal geweld
A1 Probleemdefinitie en achtergrond
A2 Casuïstiek
A3 Familiaal geweld en de verborgen signalen
A4 Bespreekbaar maken en vraagmethoden

Blok B Diagnostiek, hulp en handelen bij familiaal geweld
B1 Diagnostiek: vervolg casuïstiek
B2 Hulpverlening bij partnergeweld: motiveren voor de volgende stap
B3 Handelen bij kindermishandeling: consultatie en verwijzing

Actie en verantwoording
Nadere bespreking van vragen en casuïstiek
Literatuur
Opdrachtblad ‘Invoering in de praktijk’
Intervisie
Afsluitende toets

Accreditatie

Voor dit nascholingsprogramma is onder ID302698 voor 3 punten accreditatie toegekend voor praktijkondersteuners huisartsenzorg bij de LV POH-GGZ en de NVvPO.

Over de auteurs

Dr. Sylvie Lo Fo Wong is onderzoeker bij RadboudUMC, Eerstelijns geneeskunde, sectie Gender & Women’s Health. Van 2001 tot 2006 verrichtte zij onderzoek naar de rol van de huisarts bij herkenning van partnergeweld bij vrouwelijke patiënten op het spreekuur en behaalde hiervoor een PhD. Vanaf 2006 is zij senior postdoconderzoeker en coördinator van de onderzoekslijn Familiaal geweld. Belangenconflict: geen

Harold Wenning MSc is verpleegkundig specialist-GGZ en werkzaam bij Praktijk voor psychologische expertise Maarsingh en Van Steijn. Daarnaast heeft hij vijftien jaar ervaring als POH-GGZ in meerdere huisartsenpraktijk in Friesland. Belangenconflict: geen

Doelstellingen van dit nascholingsprogramma

Na afloop van deze nascholing:

 • beschik je over kennisaspecten van familiaal geweld;
 • herken je vormen van familiaal geweld, de fysieke en psychische gevolgen en het zorggebruik;
 • herken je de signalen die veel voorkomen bij partnergeweld en kindermishandeling;
 • kun je patiënten die te maken hebben met partnergeweld en kindermishandeling beter herkennen;
 • herken je de signalen van kinderen die getuige zijn van partnergeweld;
 • herken je de risicofactoren voor kindermishandeling;
 • ben je in staat partnergeweld en kindermishandeling te bespreken;
 • weet je hoe je het medisch beroepsgeheim hanteert bij familiaal geweld, evenals de KNMG-meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

 

Accrediterende instanties:

 • LV POH-GGZ

  LV POH-GGZ
 • NVvPO

  NVvPO

Inloggen