WinkelmandjeBekijk/wijzig inhoud ×
 • Er zitten geen programma's in het winkelmandje.

Menu

2019/2

Ernstige psychische aandoeningen

Auteur: Oud, M.
3
Accreditatiepunten verlopen op: 16 februari 2024

Accrediterende instanties:

Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

Samenvatting

‘Ernstige psychische aandoeningen’ (EPA) is een verzamelnaam voor de chronisch verlopende ziekten zoals psychotische stoornissen, ernstige stemmingsstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen en/of verslavingen. In de huisartsenpraktijk betreft dit meestal een overzichtelijke kleine groep patiënten, waarmee alle disciplines te maken krijgen. De huisarts, de doktersassistent, de praktijkondersteuner somatiek (POH-S) en de praktijkondersteuner ggz (POH-GGZ) dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de eerstelijnszorg voor deze specifieke groep patiënten.  Zij dienen actief rekening te houden met hun bijzondere kwetsbaarheden. Patiënten met een EPA zijn crisisgevoelig en hebben vaak beperkingen op het gebied van sociaal en maatschappelijk functioneren. Daarnaast hebben ze meer gezondheidsproblemen en doen daardoor vaker een beroep op de huisartsenpraktijk.

In deze nascholing komen verschillende kernpunten aan bod. Zo wordt in blok A aandacht besteed aan het verbeteren van zowel de lichamelijke gezondheid als de mentale veerkracht. In blok B worden verschillende generieke interventies behandeld die de POH-GGZ kan inzetten om de patiënt meer grip op het leven te laten krijgen. Tot slot komen in blok C lichamelijke aspecten, gezondheidsrisico’s en bijwerkingen van psychofarmaca aan bod.

Accreditatie

Voor dit nascholingsprogramma is onder ID 364614  voor 3 punten accreditatie toegekend voor praktijkondersteuners huisartsenzorg bij de NVvPO en de LV POH-GGZ.

Inhoud

Blok A Extra alertheid in zorg voor patiënten met epa
A1 Kenmerken en kwetsbaarheden
A2 Casuïstiek
A3 Signaleringsplan en maatwerk

Blok B Generieke interventies
B1 Samenwerking in een netwerk
B2 Begeleiding
B3 Ondersteuning van en samenwerking met naasten

Blok C Gezondheidsrisico's en psychofarmaca
C1 Lichamelijke gezondheid
C2 Medicatiemonitoring

Actie en verantwoording
Nadere bespreking van vragen en casuïstiek
Literatuur
Opdrachtblad ‘Invoering in de praktijk’
Intervisie
Afsluitende toets

Over de auteur                                                                        

Marian Oud is huisarts in Groningen en kaderhuisarts GGZ. In 2009 is ze gepromoveerd op Zorg van de huisarts voor mensen met ernstige psychische stoornissen. Daarna heeft zij in diverse multidisciplinaire richtlijnwerkgroepen geparticipeerd, zoals de mdr Schizofrenie, de mdr Persoonlijkheidsstoornissen, de Generieke Module Landelijke Samenwerkingsafspraken tussen Huisarts, gbggz en sggz en de Generieke Module over epa.

Marian heeft een aanstelling bij het Universitair Medisch Centrum Groningen (umcg) als coördinator van de kaderopleiding ggz. Deze tweejarige kaderopleiding is bedoeld voor huisartsen die zich in de geestelijke gezondheidszorg willen specialiseren.

Belangenconflicten: geen.

Doelstellingen

Na afloop van deze nascholing:

 • weet je wat de kenmerken en de kwetsbaarheden van patiënten met epa zijn;
 • kun je de signalen van ontregeling herkennen en interventies toepassen om de psychische balans te herstellen en de weerbaarheid te vergroten;
 • weet je hoe je samen met de patiënt een signaleringsplan kunt opstellen;
 • weet je wanneer je de zorg moet opschalen naar een hoger echelon;
 • kun je de patiënt informeren over je rol en samen inventariseren welke zorgbehoefte de patiënt heeft;
 • kun je de doelen van jouw begeleiding afspreken en de resultaten hiervan evalueren;
 • let je op de context van de patiënt en betrek je de naastbetrokkene(n) bij het begeleidingsplan;
 • houd je rekening met de minderjarige kinderen van ouders met psychische problemen (kopp), in het bijzonder als de opvoedingsvaardigheden tekort dreigen te schieten;
 • heb je kennis van de gezondheidsrisico’s van patiënten met epa;
 • kun je een leefstijlanamnese afnemen;
 • weet je iets van de werking en de bijwerkingen van de meest gebruikte groepen geneesmiddelen.

Video's bij dit programma

Let op: toegang tot aanvullende content is voorbehouden aan deelnemers
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

Accrediterende instanties:

 • LV POH-GGZ

  LV POH-GGZ
 • NVvPO

  NVvPO

Inloggen