WinkelmandjeBekijk/wijzig inhoud ×
  • Er zitten geen programma's in het winkelmandje.

Menu

2020/2

Kindvriendelijke mondzorg

Auteur: Gruythuysen, R.J.M.
4
Accreditatiepunten verlopen op: 26 december 2023

Accrediterende instanties:

Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

Oordeel Q-Keurmerk:

"Fraaie up-to-date cursus voor mondhygiënisten, verzorgd door zeer ervaren docent. Gezien de functionele zelfstandigheid om primaire caviteiten te behandelen zonder preparatie is deze cursus voor mondhygiënisten essentieel, omdat prioriteit gegeven wordt aan de behandeling van de oorzaak van cariës. Logische opbouw, praktisch toepasbaar, duidelijke en functionele illustraties."

Samenvatting

Traditioneel komt het behandelen van cariës bij kinderen neer op routinematige restauratieve en chirurgische behandeling. Te vaak wordt daarbij gekozen voor behandeling onder algehele anesthesie. Het doel van cariësbehandeling in de kindertandheelkunde is prioriteit te geven aan oorzakelijke behandeling. De nieuwe klinische praktijkrichtlijn Mondzorg voor Jeugdigen breekt hiervoor een lans. Door de optie van niet-restauratieve behandeling zijn de mogelijkheden van een adequate cariësbehandeling bij kinderen sterk toegenomen. Evenals NOCTP onderscheidt NRC zich van andere behandelingen door het aanpakken van de oorzaak. Als symptoombehandeling niet is te voorkomen, blijft de voorkeur uitgaan naar terughoudende cariësbehandeling (ART/Hall-kroon/partiële cariësverwijdering bij diepe cariës). Niet-restauratieve behandeling heeft de meeste kans van slagen als protocollair te werk wordt gegaan. Bepalend voor het succes zijn: het uitvoeren van een risicoanalyse per gescreende cariëslaesie met oog voor de individuele context van het kind, een adequate mondzorgbegeleiding volgend op het monitoren alsmede het geven van feedback aan de hand van beeldmateriaal, en de applicatie van cariësremmende middelen bij een meer tijd vragend proces leidend naar gezond gedrag.

Accreditatie

Bij het KwaliteitsRegister Mondhygiënisten (KRM) zijn voor dit nascholingsprogramma 4 Mondzorg-punten aangevraagd (onder ID  414023). De cursus heeft het Q-Keurmerk verkregen.

Inhoud

1 Woord vooraf
2 Behandeling van de actieve cariëslaesie
3 Zilverdiaminefluoride
4 Doelmatige symptoombestrijding
5 Preventie door effectieve communicatie
6 Stand van zaken 
7 Nawerk

Auteur

René Gruythuysen is onafhankelijk publicist, onderzoeker en PAOT-docent pedodontologie en cariologie. Zijn belangstelling voor preventie werd gewekt toen hij als student-assistent werkzaam was op de afdeling Preventieve tandheelkunde van prof. dr. K.G. König bij het Radboudumc in Nijmegen. In 1973 behaalde Gruythuysen in Nijmegen het tandartsdiploma. In 1986 promoveerde hij aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op het proefschrift Kiezen voor mondhygiënisten. Ongeveer 35 jaar combineerde hij een aanstelling bij het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) en een solopraktijk in Amsterdam. Vele jaren was hij onderwijscoördinator kindertandheelkunde bij ACTA en docent cariologie aan de opleiding tot pedodontoloog. Sinds enkele jaren begeleidt hij het project Kindertandheelkunde in de mondzorgpraktijk Tandzorg.nl te Rotterdam.

Doelstellingen

Na het doorlopen van deze eLearning kunt u:

  • aangeven wat wordt verstaan onder kindvriendelijke mondzorg;
  • uitleggen waarom oorzakelijke cariësbehandeling prioriteit zou moeten krijgen boven symptomatische cariësbehandeling;
  • de resultaten van het onderzoek naar niet-restauratieve caviteitsbehandeling (NRC) op waarde schatten voor de praktijk;
  • de factoren die van belang zijn voor het welslagen van NRC overzien;
  • het monitorproces op eenvoudige wijze sturen;
  • de symptomatische behandeling van cariës op waarde schatten voor doelmatige klinische toepassing;
  • de indicatie stellen voor de toepassing van zilverdiaminefluoride;
  • aangeven hoe u de behandeling met zilverdiaminefluoride op een veilige wijze uitvoert;
  • enkele veelvoorkomende acceptatieproblemen in de preventie adequaat aanpakken.
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

Accrediterende instanties:

Inloggen