WinkelmandjeBekijk/wijzig inhoud ×
  • Er zitten geen programma's in het winkelmandje.

Menu

2022/4

Interpretatie van tandheelkundige röntgenopnamen

Auteurs: Stelt, P.F. van der en Syriopoulos, K.
4
Accreditatiepunten te behalen tot: 10 november 2025

Accrediterende instanties:

Samenvatting

Röntgenopnamen zijn belangrijk, zo niet onmisbaar voor de mondhygiënist om afwijkingen vast te stellen en de beste behandeloptie te bepalen. Voor de mondhygiënist is het belangrijk dat ze inzicht heeft in de meest geschikte opnametechniek bij een bepaalde tandheelkundige vraagstelling, de wijze waarop afwijkingen zichtbaar zijn op röntgenopnamen, en de interpretatie van röntgenbeelden. Sinds 2020 mogen mondhygiënisten, onder voorwaarden, zelfstandig röntgenopnamen indiceren. Dit is in het kader van het experiment Geregistreerd-mondhygiënist. Met de uitbreiding van taken en bevoegdheden krijgt de mondhygiënist ook de daarbij behorende verantwoordelijkheden. Deze hebben betrekking op het veilig gebruik van straling, maar ook op het toepassen van de juiste criteria voor de indicatiestelling van opnamen.

Deze nascholing geeft informatie over de interpretatie van beelden ten behoeve van de tandheelkundige diagnostiek. Hierbij wordt enerzijds uitgegaan van de conventionele tandheelkundige opnamen zoals intraorale en panoramische opnamen. Anderzijds wordt er (beperkt) aandacht besteed aan de speciale kenmerken van CBCT-beelden. Voor een groot aantal relevante afwijkingen die de mondhygiënist in de praktijk tegenkomt, zijn afbeeldingen opgenomen met een toelichting. Voor zover van belang voor het begrip van het beeld, wordt er ook enige informatie over de medisch-biologische achtergrond van de afwijking verstrekt. Voor meer informatie wordt verwezen naar vakliteratuur op het gebied van mondziekten en kaakchirurgie.

Accreditatie

Het KwaliteitsRegister Mondhygiënisten (KRM) heeft aan dit nascholingsprogramma 4 Mondzorg-punten toegekend (onder ID 490264). De cursus heeft tevens het Q-Keurmerk© verkregen.

Inhoud

1 Woord vooraf
2 Anatomie
3 Radiologische kenmerken
4 Cariës
5 Restauratiematerialen
6 Het parodontium
7 Periapicale afwijkingen
8 Infecties
9 Cysten
10 Tumoren
11 Fibro-cemento-osseuze afwijkingen
12 Calcificaties in de weke delen
13 Neusbijholten
14 Kaakgewricht
15 Artefacten
Nawerk

Auteur

Paul F. van der Stelt is in 1974 afgestudeerd als tandarts aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij promoveerde in 1979 op een studie getiteld Periapical Bone Lesions; an experimental study into noticing periapical bone lesions and the effect of color conversion. In 1984 en 1985 vervulde hij een sabbatical leave bij de National Institutes of Health, Bethesda, MD, Verenigde Staten op een Fulbright Grant. In 1986 werd hij benoemd tot hoogleraar orale en maxillofaciale radiologie aan het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA). Zijn onderzoeksinteresse ligt op het gebied van digitale beeldvorming en beeldverwerking in tandheelkundige radiologie, 2D- en 3D-visualisatie van radiologische beeldgegevens, en de beoordeling van diagnostische prestaties van beeldvormende systemen. Hij publiceerde als eerste auteur of coauteur meer dan 250 artikelen in internationale gepeerreviewde tijdschriften en schreef hoofdstukken in diverse radiologische studieboeken. Zijn betrokkenheid bij digitale diagnostische beeldvorming leidde in 2000 tot de volledige conversie van ACTA van filmgeoriënteerde radiologie naar digitale beeldvorming. ACTA was daarmee de eerste tandheelkundige opleiding ter wereld die volledig ‘filmloos’ was. 

Hij heeft een groot aantal promovendi en postdocs begeleid. Hij is een veelgevraagd keynote spreker op nationale en internationale bijeenkomsten en geeft cursussen over diverse aspecten van de orale en maxillofaciale radiologie in binnen- en buitenland. Hij is of was lid van diverse nationale en internationale beroepsorganisaties en commissies op het gebied van orale en maxillofaciale radiologie. Hij was oprichter en secretaris van de European Academy for Dental and Maxillofacial Radiology (EADMFR, 2004-2010). Hij is ook president geweest van de International Association of Dento-Maxillo-Facial Radiology (IADMFR, 2007-2009). 

In januari 2013 is hij met pensioen gegaan, maar is nog steeds actief als emeritus hoogleraar in diverse commissies binnen de tandheelkunde in Nederland en daarbuiten. Hij was van 2006-2020 voorzitter van de Stichting Bevordering Tandheelkundige Kennis die onder andere het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde uitgeeft. Hij participeert in een aantal internationale samenwerkingsprojecten binnen de tandheelkundige radiologie.

Doelstellingen

Na het doorlopen van deze e-learning kun je:

  • onderscheid maken tussen het normale en het afwijkende beeld op tandheelkundige röntgenopnamen;
  • de meest voorkomende tandheelkundige afwijkingen op röntgenopnamen herkennen;
  • de radiologische kenmerken van deze afwijkingen benoemen om ze te kunnen diagnosticeren;
  • toevalsbevindingen en artefacten op een röntgenbeeld herkennen;
  • bij onbekende afwijkingen de kenmerken herkennen, die wijzen op de noodzaak tot ingrijpen of de mogelijkheid tot afwachten;
  • bij CBCT-reconstructies anatomische structuren en afwijkingen herkennen die zich voordoen buiten het directe werkterrein van de mondhygiënist.

Ingangsniveau van deze nascholing: een voltooide opleiding Mondzorgkunde.

Accrediterende instanties:

Inloggen