WinkelmandjeBekijk/wijzig inhoud ×
  • Er zitten geen programma's in het winkelmandje.

Menu

2022/2

Infectiepreventie voor de mondhygiënist

Auteurs: Laheij, Dr. A.M.G.A., Soet, Dr. J.J. de en Volgenant, Dr. C.M.C.
4
Accreditatiepunten te behalen tot: 30 juni 2025

Accrediterende instanties:

Samenvatting

Om veilig te kunnen werken in de mondzorgpraktijk en om patiënten veilig te kunnen behandelen zijn goede hygiëne en effectieve infectiepreventiemaatregelen erg belangrijk. In de mondzorgpraktijk kunnen ziekmakende bacteriën, schimmels en virussen worden  overgedragen. Praktijkmedewerkers hebben tal van maatregelen tot hun beschikking om ervoor te zorgen dat deze overdracht niet plaatsvindt, waardoor infectieziekten niet verder verspreid worden. Zij kunnen daarmee de infectieketen doorbreken. Maatregelen die hiertoe bijdragen zijn de vaccinatie van de leden van het behandelteam, het op de juiste manier reinigen, desinfecteren en steriliseren van gebruikt  instrumentarium en apparatuur, het op de juiste momenten toepassen van handhygiëne, goede persoonlijke hygiëne, het juist gebruik van  handschoenen, mondneusmasker en oogbescherming. Daarnaast moet de waterkwaliteit van de behandelunit regelmatig worden gecontroleerd en moeten we ervoor zorgen dat vuile instrumenten strikt gescheiden blijven van schone en dat besmet praktijkafval op de juiste manier wordt verwerkt.

Accreditatie

Het KwaliteitsRegister Mondhygiënisten (KRM) heeft aan dit nascholingsprogramma 4 KRM-punten toegekend (onder ID 474187). De cursus heeft tevens het Q-Keurmerk© verkregen.

Inhoud

1 Woord vooraf
2 Infectieketen, transmissieroutes en preventie van transmissie
3 Persoonlijke hygiëne, handhygiëne en persoonlijke beschermingsmiddelen
4 Reiniging, desinfectie en sterilisatie
5 Desinfectiemiddelen
6 Werkruimten en het water van de behandelunit
7 Immunisatie en accidenteel bloedcontact

Auteur

Dr. Alexa Laheij studeerde in 2002 af als psycholoog aan de Universiteit van Tilburg. Vervolgens studeerde ze in 2007 cum laude af als tandarts aan het Academisch Centrum Tandheelkunde (ACTA). In 2014 promoveerde ze bij de sectie Preventieve tandheelkunde van ACTA op de rol van het orale microbioom bij orale mucositis. Tegenwoordig is ze werkzaam als tandarts-praktijkhouder in Voorschoten en als universitair docent bij de secties Preventieve tandheelkunde en Orale geneeskunde van ACTA, waar ze zich onder meer bezighoudt met hygiëne en infectiepreventie in de tandheelkunde. Ze was KNMT-lid van de commissie die de nieuwe richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken heeft geschreven.

Dr. Hans de Soet is sinds 1976 als microbioloog en universitair hoofddocent werkzaam bij voorheen de afdeling Orale microbiologie van de Vrije Universiteit te Amsterdam, die in 2010 opging in de sectie Preventieve tandheelkunde van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA). Hij houdt zich bezig met onderzoek naar de relaties tussen micro-organismen en mondziekten. Daarover heeft hij ruim 100 publicaties geschreven. De afgelopen decennia heeft hij zich gespecialiseerd in onderzoek naar infectiepreventie in de tandheelkunde. Vanuit deze expertise heeft hij meegeschreven aan de richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken van de KNMT. Hij is sinds 2021 met pensioen.

Dr. Catherine Volgenant studeerde in 2009 cum laude af als tandarts aan het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA). In 2016 promoveerde ze bij de sectie Preventieve tandheelkunde van ACTA op het onderwerp plaque-autofluorescentie als indicator voor mondziekten. Ze is aan ACTA verbonden als universitair hoofddocent bij de secties Preventieve tandheelkunde en Cariologie. Daarnaast houdt ze zich bij ACTA bezig met onderzoek, onderwijs en praktische uitvoering van hygiëne en infectiepreventie. Ze is medeauteur van de door de KNMT uitgegeven richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken.

Doelstellingen

Na afloop van deze nascholing:

  • kun je de methoden noemen die het risico op kruiscontaminatie in diverse situaties wegnemen en begrijp je de rol die handhygiëne daarin speelt;
  • kun je het doel en belang van persoonlijke beschermingsmiddelen aangeven en deze doelgericht kiezen;
  • kun je aangeven welke methoden geschikt zijn om de diverse categorieën instrumenten gereed te maken voor hergebruik;
  • kun je conform de huidige regelgeving desinfectantia uitkiezen;
  • kun je de betekenis aangeven van de biofilm die zich in de waterleidingen van de behandelunit vormt en kun je deze beheersen;
  • kun je de beschermende functie van vaccinaties aangeven en in het bijzonder die tegen hepatitis B.

Ingangsniveau van deze nascholing: een voltooide mondhygiënistenopleiding.

Video's bij dit programma

Let op: toegang tot aanvullende content is voorbehouden aan deelnemers

Accrediterende instanties:

Inloggen