WinkelmandjeBekijk/wijzig inhoud ×
  • Er zitten geen programma's in het winkelmandje.

Menu

2021/01

Diagnostiek van gebitsslijtage

Auteurs: Wetselaar, P. en Lobbezoo, F.
4
Accreditatiepunten verlopen op: 15 april 2024

Accrediterende instanties:

Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

Samenvatting

Gebitsslijtage is een multifactoriële aandoening, die leidt tot het verlies van de harde tandweefsels (glazuur, dentine en wortelcement). Gebitsslijtage kan worden onderverdeeld in mechanische slijtage (intrinsiek en extrinsiek) en chemische slijtage (intrinsiek en extrinsiek). Door het multifactoriële karakter kan gebitsslijtage zich in een veelvoud aan verschijningsvormen presenteren. Om de oorzaken van de gebitsslijtage te bepalen, is zorgvuldige diagnostiek gewenst. Hiertoe is het Tooth Wear Evaluation System (TWES) ontwikkeld en aangepast (TWES 2.0). Met het TWES kan men kwantificeren (ernst en spreiding), kwalificeren (origine) en bepalen of er sprake is van pathologische gebitsslijtage (en dus een reden tot behandelen). Ook is er de mogelijkheid om de complexiteit van die behandeling te beoordelen. Het doel van het TWES is de kwaliteit van de diagnostiek en de behandeling te optimaliseren.

Accreditatie

Het KwaliteitsRegister Mondhygiënisten (KRM) heeft aan dit nascholingsprogramma 4 Mondzorg-punten toegekend (onder ID  423232). De cursus heeft tevens het Q-Keurmerk verkregen.

Inhoud

1 Woord vooraf
2 Tooth Wear Evaluation System (TWES), Tooth Wear Screening
3 Tooth Wear Evaluation System (TWES), Tooth Wear Status, bindende deel
4 Tooth Wear Evaluation System (TWES), Tooth Wear Status, optionele deel
5 Taxonomie van de gebitsslijtagediagnostiek
6 Tooth Wear Evaluation System (TWES), management en therapie
7 Restauratieve behandeling

Auteurs

Peter Wetselaar studeerde in 1986 als tandarts af aan de Universiteit van Amsterdam. Sindsdien is hij werkzaam in een algemene praktijk (nu ook verwijspraktijk) in Heemstede. Van 2004 tot 2007 volgde hij de postinitiële opleiding Orale kinesiologie aan het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) onder leiding van dr. Jacques van der Zaag en prof. dr. Frank Lobbezoo. In 2016 verdedigde hij met succes zijn proefschrift The Tooth Wear Evaluation System, development and applications aan de Universiteit van Amsterdam. Naast zijn eigen praktijk werkt Wetselaar als universitair hoofddocent bij ACTA, is hij Chef de clinique van de stafkliniek Orofaciale Pijn en Disfunctie, en Opleidingsdirecteur van de postinitiële opleiding Oral Health Sciences (de gezamenlijke postinitiële opleiding van de uitstroomprofielen Endodontologie, Kindertandheelkunde, Orofaciale Pijn en Disfunctie, Parodontologie en Prothetiek en Orale implantologie). Hij is erkend als tandarts-gnatholoog door de Nederlandse Vereniging voor Gnathologie en Prothetische Tandheelkunde (NVGPT) en als tandarts-slaapgeneeskundige door de Nederlandse Vereniging voor Tandheelkundige Slaapgeneeskunde (NVTS).

Frank Lobbezoo is tandarts-gnatholoog en hoogleraar orofaciale pijn en disfunctie. Hij studeerde in 1988 cum laude af aan de Universiteit van Utrecht. In 1992 promoveerde hij aan diezelfde universiteit op het gebied van de temporomandibulaire disfunctie, waarna hij gedurende drie jaar postdoctoraal onderzoek verrichtte aan de Universiteit van Montreal (Quebec, Canada). Daar legde hij zich toe op de tandheelkundige slaapgeneeskunde, in het bijzonder de orale bewegingsstoornissen. Sinds 1996 is hij werkzaam bij het Academisch Centrum voor Tandheelkunde Amsterdam (ACTA), alwaar hij in 2005 als hoogleraar werd benoemd. Frank Lobbezoo is past president van de European Academy of Craniomandibular Disorders (EACD) en het International RDC-TMD Consortium, een netwerk van de International Association of Dental Research (IADR). Tevens is hij honorary professor aan de Universiteit van Shandong, Jinan, China en honorary Skou professor aan de Universiteit van Aarhus, Denemarken.

Doelstellingen

Na het doorlopen van deze eLearning kunt u:

  • gebitsslijtage herkennen en de vier subvormen benoemen;
  • diverse modules van het Tooth Wear Evaluation System (TWES) gebruiken;
  • gebitsslijtage kwalificeren;
  • het screeningsinstrument invullen;
  • de overige kwantificeringsmodules op het juiste moment inzetten;
  • periodiek de gebitsslijtage vastleggen;
  • aangeven wanneer verwijzing naar een expertisecentrum voor gebitsslijtage aan de orde is;
  • in grote lijnen aangeven welke mogelijkheden de tandarts heeft om gebitsslijtage te behandelen.

Bronnen bij dit programma

Let op: toegang tot aanvullende content is voorbehouden aan deelnemers
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

Accrediterende instanties:

Inloggen