WinkelmandjeBekijk/wijzig inhoud ×
 • Er zitten geen programma's in het winkelmandje.

Menu

2019/8

Ziekte van Parkinson

Auteur: Lieshout, G.J.C.M. van
2
Accreditatiepunten verlopen op: 20 december 2021
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

Samenvatting

Vrijwel iedere huisarts heeft met parkinsonpatiënten te maken, zowel met als zodanig gediagnosticeerde als (nog) niet-gediagnosticeerde patiënten. Het aantal parkinsonpatiënten neemt alleen maar toe. Behandeling  van parkinsonpatiënten wordt bij voorkeur overgelaten aan een specialist, gezien het gecompliceerde karakter van de behandeling. Toch kunt u als huisarts wel te maken krijgen met parkinsonpatiënten, want ze kunnen ook voor andere klachten de huisarts inschakelen. Het is belangrijk dat u dan goed op de hoogte bent van onder meer het beloop van de ziekte en veelgebruikte medicatie.

In deze nascholing komen daarom in Blok A achtereenvolgens de oorzaak, symptomen en bijkomende symptomen aan bod. In Blok B wordt vervolgens ingegaan op het beloop en de behandeling van de ziekte van Parkinson.

Accreditatie 

Voor dit nascholingsprogramma is voor 2 punten accreditatie toegekend onder ID 382150 voor huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen verstandelijk gehandicapten.

Inhoud 

BLOK A Oorzaak, symptomen en bijkomende ziekten
A1 Aard, oorzaak en prevalentie van de ziekte
A2 Symptomatologie
A3 Diagnose en differentiële diagnose
A4 Bijkomende ziekten: depressie, dementie, psychose en impulscontrolestoornis
BLOK B Ziektebeloop en behandeling
B1 Ziektebeloop en niet-medicamenteuze behandeling
B2 Medicamenteuze behandeling
B3 Diversen
Actie en verantwoording
Nadere bespreking van vragen en casuïstiek
Literatuur
Opdrachtblad ‘Invoering in de praktijk’
Teamoverleg/Hagro/FTO/WDH
Afsluitende toets voor huisartsen

Auteur

Gert van Lieshout is arts en oud-huisarts. Na achttien jaar fulltime huisarts te zijn geweest, is Gert parttime als huisarts gaan werken en is hij zich met nascholing gaan bezighouden. Als een van de oprichters van AccreDidact is hij zestien jaar actief geweest met het ontwikkelen van schriftelijke geaccrediteerde nascholing voor huisartsen, apothekers, doktersassistenten en apothekersassistenten. Momenteel geeft hij mondelinge geaccrediteerde nascholing aan apothekers en ontwikkelt hij schriftelijke geaccrediteerde nascholing.

Zijn inschrijving als arts in het BIG-register is per 1 januari 2018 voor vijf jaar verlengd na het slagen voor de daartoe verplichte modules Basiskennis, Klinisch Redeneren en Klinische Vaardigheden aan het VUMC Amsterdam. Belangenconflicten: geen.

Doelstellingen

Na afronding van dit nascholingsprogramma hebt u uw kennis over de ziekte van Parkinson opgefrist en geactualiseerd. Dit leerdoel bereikt u doordat u:

 • op de hoogte bent van de laatste stand van zaken betreffende symptomatologie en diagnostiek van de ziekte;
 • hebt stilgestaan bij de niet-medicamenteuze behandeling van de ziekte;
 • op de hoogte bent van de laatste stand van zaken betreffende de farmacotherapie en de bijwerkingen van antiparkinsonmedicatie;
 • hebt kennisgenomen van de bijkomende neuropsychiatrische complicaties van de ziekte van Parkinson zoals depressie, dementie, psychose en impulscontrolestoornis;
 • beter stilstaat bij de rol die u als huisarts kunt vervullen bij patiënten met de ziekte van Parkinson.

Video's bij dit programma

Let op: toegang tot aanvullende content is voorbehouden aan deelnemers
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

 • Accreditatie bureau cluster 1

  Accreditatie bureau cluster 1
 • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten

  Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten
 • Verenso

  Verenso

Inloggen