WinkelmandjeBekijk/wijzig inhoud ×
 • Er zitten geen programma's in het winkelmandje.

Menu

2019/4

Verloskunde

Auteurs: Smith, M. en Graat, A.
2
Accreditatiepunten verlopen op: 28 juni 2021
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

Samenvatting

In dit nascholingsprogramma wordt aandacht besteed aan de verloskundige zorg zoals die in Nederland aan zwangere, barende en kraamvrouwen wordt verleend. De nadruk ligt hier op de prenatale en postnatale fase, aangezien in die perioden van de zorg de relevantie voor huisartsen het meest wezenlijk is.

Het aandeel van de zorg dat geleverd wordt door verloskundig actieve huisartsen is in de afgelopen decennia tot een minimum afgenomen. Dit neemt echter niet weg dat de huisarts als eerste aanspreekpunt binnen de eerstelijnszorg regelmatig benaderd wordt door (zwangere) vrouwen: met name wanneer er sprake is van een kinderwens, tijdens de vroege zwangerschap of in de periode die volgt in de weken na de bevalling. Sommige aandoeningen tijdens de zwangerschap hebben gevolgen voor de toekomst van de betreffende vrouw, denk aan hypertensie of diabetes. Andere aandoeningen worden (mede) door de huisarts behandeld, denk aan urineweginfecties. Daarom is actuele kennis over zwangerschap-gerelateerde klachten en/of aandoeningen voor huisartsen noodzakelijk.

Kennis over de verloskundige zorg en inzicht waar die zorg mogelijk overlapt binnen de eerste lijn levert een bijdrage aan meer inzicht in de verloskundige zorg en optimalisatie van de samenwerking tussen de verschillende ketenpartners.

Accreditatie 

Voor dit nascholingsprogramma is voor 2 punten accreditatie toegekend onder ID 364707 voor huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen verstandelijk gehandicapten.

Inhoud

Blok A Ontwikkeling en organisatie verloskundig werkveld
A1  Ontwikkeling verloskunde in Nederland
A2  Verloskundige zorg
A3  Preconceptiezorg en prenatale zorg
A4  Natale en postnatale zorg

Blok B Verloskundige zorg in de eerste lijn
B1  Miskraam en eug
B2  Urineweginfectie en gbs in zwangerschap
B3  Schildklieraandoeningen
B4  Diabetes mellitus type 2 en zwangerschapsdiabetes
B5  Hypertensie in de zwangerschap
B6  Postnatale zorg bij complicaties

Actie en verantwoording
Nadere bespreking van vragen en casuistiek 
Literatuur 
Opdrachtblad ‘Invoering in de praktijk’ 
Teamoverleg/Hagro/FTO/WDH

Over de auteur

Marieke Smith heeft de afgelopen vijftien jaar gewerkt als verloskundige in de eerste lijn, als praktijkhouder in een maatschap. In deze periode is zij steeds betrokken geweest bij (multidisciplinaire) samenwerkingen, innovatieve projecten en ontwikkelingen in de geboortezorg. Inmiddels werkt ze als zelfstandig adviseur, projectleider en bestuurder, veelal binnen de geboortezorg.

Annick Graat heeft na haar opleiding tot fysiotherapeut in Amsterdam ruim tien jaar gewerkt in de intramurale revalidatiezorg. Aansluitend heeft zij zich verdiept in beleid en management binnen de gezondheidszorg en vervulde diverse managementfuncties en adviesrollen binnen de eerste- en tweedelijns gezondheidszorg. Uiteindelijk besloot zij haar passie te volgen en voltooide in 2009 de opleiding tot verloskundige. Inmiddels combineert zij haar kennis en ervaring als eerstelijns verloskundige, organisatieadviseur en verandermanager binnen de sterk in beweging zijnde verloskundige zorg in Nederland.

Belangenconflict: geen

Doelstellingen

Na afloop van deze nascholing:

 • kunt u in grote lijnen aangeven hoe de organisatie van de verloskundige zorg in Nederland is geregeld;
 • weet u welke zorgverleners en samenwerkingspartners betrokken zijn bij de keten van verloskundige zorg;
 • weet u wat de basiszorg inhoudt die door de verloskundige geleverd wordt gedurende de prenatale periode en tijdens de kraamtijd;
 • herkent u de symptomen van de meest voorkomende complicaties die kunnen ontstaan tijdens de zwangerschap of in de kraamperiode;
 • herkent u de risicofactoren en kent u de diagnosemogelijkheden en het beleid bij veelvoorkomende complicaties tijdens de (vroege) zwangerschap en in het kraambed die onder de begeleiding van de eerstelijnszorg vallen;
 • weet u op welke gebieden binnen de verloskundige zorg er nauwe samenwerking en in sommige gevallen zelfs een overlap bestaat tussen de zorg door huisartsen en eerstelijns verloskundigen;
 • bent u in staat de juiste voorlichting te geven tijdens de zwangerschap en in de kraamperiode, zowel in de ongestoorde situatie als wanneer er complicaties ontstaan;
 • weet u wanneer afstemming – met doorverwijzing naar – of gezamenlijke begeleiding met de verloskundige geïndiceerd is.

Bronnen bij dit programma

Let op: toegang tot aanvullende content is voorbehouden aan deelnemers

Video's bij dit programma

Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

 • Accreditatie bureau cluster 1

  Accreditatie bureau cluster 1
 • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten

  Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten
 • Verenso

  Verenso

Inloggen