WinkelmandjeBekijk/wijzig inhoud ×
  • Er zitten geen programma's in het winkelmandje.

Menu

2019/1

Valpreventie bij ouderen

Auteur: Sterke, S.
2
Accreditatiepunten verlopen op: 26 februari 2021
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

Samenvatting

Ongeveer een derde van de mensen ouder dan 65 jaar valt ten minste één keer per jaar, en één op de vijf van die valincidenten leidt tot letsel, of zelfs ernstig letsel. Vallen is bij ouderen vrijwel altijd een symptoom waar meerdere oorzaken aan ten grondslag liggen, zoals hart- en vaatziekten of ondervoeding.

Met voldoende kennis over de risicofactoren van vallen en een goede samenwerking binnen de zorgketen zijn preventie en behandeling wel degelijk mogelijk. De CBO-richtlijn Preventie van valincidenten bij ouderen is gericht hierop. Dit nascholingsprogramma is gebaseerd op de inhoud van deze richtlijn uit 2004, die in 2017 herzien is. In blok A komen allereerst de risicofactoren van vallen aan bod, waarna in blok B valrisicoverlagende interventies aan bod komen.

Accreditatie

Voor dit nascholingsprogramma is voor 2 punten accreditatie toegekend onder ID 348963 voor huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen verstandelijk gehandicapten.

Inhoud

BLOK A    Risicofactoren
A1    Risicofactoren voor vallen
A2    Multifactoriële valrisicobeoordeling
BLOK B    Interventies
B1    Valrisicoverlagende interventies
B2    Samenwerking
Actie en verantwoording
Nadere bespreking van vragen en casuïstiek
Literatuur
Opdrachtblad ‘Invoering in de praktijk’
Teamoverleg/Hagro/FTO/WDH
Afsluitende toets voor huisartsen

Over de auteur

Dr. Shanty Sterke is fysiotherapeut en bewegingswetenschapper, en werkzaam bij de ouderenzorgorganisatie Aafje in Rotterdam. Zij is gepromoveerd op balans, looppatroon en gebruik van psychotrope medicatie in relatie tot valrisico. Daarnaast is zij senior onderzoeker op de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam en doet daar onder andere onderzoek naar preventie van valincidenten. Belangenconflicten: geen.

Doelstellingen van dit nascholingsprogramma

Na afronding van dit nascholingsprogramma is uw kennis van valpreventie bij ouderen geactualiseerd. Dit leerdoel bereikt u doordat u:
•    weet hoe u ouderen met een verhoogd valrisico kunt herkennen;
•    de beïnvloedbare risicofactoren kent;
•    weet wanneer u een uitgebreide risicobeoordeling moet doen;
•    weet hoe u een uitgebreide risicobeoordeling moet doen;
•    weet welke interventies mogelijk zijn om het risico te verlagen;
•    weet naar wie u kunt doorverwijzen.

Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

  • Accreditatie bureau cluster 1

    Accreditatie bureau cluster 1
  • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten

    Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten
  • Verenso

    Verenso

Inloggen