WinkelmandjeBekijk/wijzig inhoud ×
 • Er zitten geen programma's in het winkelmandje.

Menu

2014/2

Stemklachten

Auteurs: prof. dr. H.F. Mahieu en drs. J.A. Snelleman
2
Accreditatiepunten verlopen op: 27 maart 2016
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

Inleiding

Stemklachten komen vaker voor dan ze gepresenteerd worden bij de huisarts. In veel gevallen betreft het een tijdelijk probleem op basis van een bovensteluchtweginfectie. Bij langer dan drie weken aanhoudende heesheid of schorheid, zeker bij patiënten met risicofactoren als roken, is er een indicatie voor een verwijzing naar de kno-arts ter uitsluiting van een eventuele maligniteit. Het bij huisartsen geaccepteerde beleid om patiënten met een langer dan drie weken bestaande heesheid voor verdere diagnostiek te verwijzen, leidt tot een relatief hoog percentage van vroegdiagnostiek van het glottische larynxcarcinoom in stadium I en II (respectievelijk 56% en 29%). Een glottisch larynxcarcinoom wordt bij ongeveer 450 patiënten per jaar gediagnosticeerd en is daarmee verantwoordelijk voor twee derde van de in Nederland gediagnosticeerde larynxcarcinomen. Het merendeel van de patiënten die de huisarts ziet met heesheidsklachten heeft geen larynxcarcinoom, maar een andere organische of functionele reden voor de heesheid.

Stemstoornissen worden soms veroorzaakt door een functionele component. Het verdient mede daarom de voorkeur om stempatiënten te verwijzen naar een daarin gespecialiseerde kno-arts, een laryngoloog of foniater. Dertig procent van de bevolkingen heeft ergens in de loop van het leven stemklachten (lifetime prevalentie 29,9%). Bij mensen met een stembelastend beroep, zoals leerkrachten, kan dit oplopen tot 60%. Op een willekeurig moment heeft 7% van de mensen onder de 64 jaar stemklachten (puntprevalentie 6,7%).
Het is goed om te beseffen dat ongeveer een derde van de beroepsbevolking in belangrijke mate afhankelijk is van de stem voor de uitoefening van het beroep. Stemklachten zijn een belangrijke reden voor verzuim en vormen zo ook een belangrijke economische kostenpost.

Accreditatie

Dit nascholingsprogramma is voor 2 punten geaccrediteerd onder ID 176314 voor huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen verstandelijk gehandicapten.

Inhoud

Blok A Anatomie, fysiologie, anamnese en onderzoek
A1 Anatomie en fysiologie
A2 Anamnese, onderzoek en aanvullend onderzoek

Blok B Niet-chirurgische en chirurgische behandeling met casuïstiek
B1 Niet-chirurgische behandeling
B2 Chirurgische behandeling

Actie en verantwoording
Nadere bespreking van de vragen en casuïstiek.
Literatuur
Opdrachtblad ‘Invoering in de prakrijk’
Teamoverleg/Hagro/FTO/WDH

Auteurs

Hans Mahieu is kno-arts en hoofd-halschirurg. Hij is een nationaal en internationaal erkende autoriteit op laryngologisch gebied.
Belangenconflicten: geen.
Jurjaan Snelleman is kno-arts en bezocht vanuit zijn belangstelling voor de stem vooraanstaande internationale collegae. Hij is tevens docent bij de opleiding logopedie aan de Hogeschool Utrecht en aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht.
Belangenconflicten: geen.

De afdeling KNO in het Meander Medisch Centrum in Amersfoort is door de aanwezige ervaring op laryngologisch en foniatrisch gebied een erkend STZ Expertisecentrum.

Doelstellingen

Na afloop van deze nascholing:

 • hebt u meer inzicht in de fysiologie van de stemproductie en de oorzaken van mogelijke stemstoornissen;
 • bent u op de hoogte van de diagnostische mogelijkheden voor de huisarts en de kno-arts;
 • bent u beter in staat om te bepalen of een patiënt doorverwezen moet worden naar de logopedist of naar de kno-arts.

Video's bij dit programma

Let op: toegang tot aanvullende content is voorbehouden aan deelnemers
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

 • Accreditatie bureau cluster 1

  Accreditatie bureau cluster 1
 • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten

  Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten
 • Verenso

  Verenso

Inloggen