WinkelmandjeBekijk/wijzig inhoud ×
 • Er zitten geen programma's in het winkelmandje.

Menu

2013/7

Reumatoïde artritis en jicht

Auteur: Dr. B. van den Bemt
2
Accreditatiepunten verlopen op: 28 november 2015
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

Samenvatting

In Nederland hebben 1 tot 1,5 miljoen mensen niet-traumatische gewrichtsklachten. Hiermee behoren reumatische aandoeningen tot de meest voorkomende aandoeningen in Nederland. Het vakgebied van de reumatologie bestrijkt een breed spectrum aan aandoeningen, dat varieert van een milde en voorbijgaande tenniselleboog tot levensbedreigende aandoeningen (systeemziekten). Alle bewegingsaandoeningen die niet door een trauma worden veroorzaakt worden als reumatische aandoening beschouwd. Al met al zijn er zo’n 132 reumatische aandoeningen.

Grofweg zijn deze aandoeningen in vier verschillende vormen in te delen:

 1. Inflammatoire reumatische aandoeningen. Chronische gewrichtsontstekingen komen voor bij circa 400.000 Nederlanders. De bekendste vormen zijn reumatoïde artritis, jichtartritis en de ziekte van Bechterew.
 2. Degeneratieve reumatische aandoeningen. Hiertoe behoort artrose. Artrose is de meest voorkomende vorm van reuma. Zo’n 1,8 miljoen Nederlanders geeft zelf aan last te hebben van artrose. Het gaat hierbij vooral om slijtage van heup- en kniegewrichten.
 3. Wekedelenreuma. Wekedelenreuma komt voor bij ongeveer 500.000 mensen.
 4. Systemische reumatische aandoeningen, zoals systemische lupus erythematodes (SLE) en polymyalgia rheumatica. Deze aandoeningen zijn relatief zeldzaam.

In deze nascholing gaat de speciale aandacht uit naar de chronische inflammatoire reumatische aandoeningen reumatoïde artritis en jichtartritis. Beide aandoeningen zijn beschreven in de NHG-Standaard Artritis. Het afgelopen decennium zijn er veel ontwikkelingen geweest op het gebied van de medicamenteuze therapie van deze aandoeningen (en dan met name reumatoïde artritis). Het accent in deze nascholing zal dan ook voornamelijk liggen op de farmacotherapie.

Accreditatie

Dit nascholingsprogramma is voor 2 punten geaccrediteerd onder ID164710 voor huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen verstandelijk gehandicapten.

Inhoud

Inleiding
BLOK A Inflammatoire reumatische aandoeningen
A1 Reumatoïde artritis
A2 Jicht
BLOK B Behandeling van inflammatoire reumatische aandoeningen
B1 Behandeling van reumatoïde artritis
B2 Behandeling van jicht

Actie en verantwoording

Nadere bespreking van vragen en casuïstiek
Opdrachtblad ‘Invoering in de praktijk’
Teamoverleg/ Hagro/ FTO/ WDH
Afsluitende toets voor huisartsen 2013/7

Auteur

Dr. Bart van den Bemt werkt als apotheker en klinisch onderzoeker op de afdeling Farmacie van de Sint Maartenskliniek. De Sint Maartenskliniek is een ziekenhuis dat volledig gespecialiseerd is in houding en beweging. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Van den Bemt zich als apotheker volledig gespecialiseerd heeft in geneesmiddelen die worden gebruikt bij aandoeningen van het bewegingsapparaat. Zijn interesse gaat hierbij vooral uit naar pijnstilling, (non-)biologische DMARD’s, therapietrouw en farmaceutische patiëntenzorg. Naast zijn werkzaamheden in de apotheek, is wetenschappelijk onderzoek op dit moment een van zijn belangrijkste taakgebieden. In 2009 is Van den Bemt gepromoveerd op het proefschrift Optimizing pharmacotherapy in patients with rheumatoid arthritis: an individualized approach. Op dit moment begeleidt hij verschillende promovendi op het gebied van het doelmatig gebruik van biologicals, therapietrouw en farmaceutische patiëntenzorg. Belangenconflicten: geen.

Doelstellingen van dit nascholingsprogramma

Na afloop van deze nascholing:

 • is uw kennis op het gebied van de diagnose en behandeling van reumatoïde artritis en jicht vergroot;
 • hebt u meer kennis over de pathofysiologie en epidemiologie van reumatoïde artritis en jichtartritis;
 • bent u beter op de hoogte van de huidige diagnostische criteria voor reumatoïde artritis en jichtartritis;
 • bent u bekend met het huidig farmacotherapeutisch arsenaal dat wordt gebruikt bij reumatoïde artritis en jichtartritis.
 • kunt u de opgedane kennis toepassen bij het stellen van de diagnose en therapiekeuze bij reumatoïde artritis en jicht;
 • bent u in staat de patiënt optimaal te begeleiden o.a. waar het bijwerkingen betreft.
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

 • Accreditatie bureau cluster 1

  Accreditatie bureau cluster 1
 • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten

  Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten
 • Verenso

  Verenso

Inloggen