WinkelmandjeBekijk/wijzig inhoud ×
 • Er zitten geen programma's in het winkelmandje.

Menu

2022/7

Positieve Gezondheid

Auteurs: Vliet, Marja van, Huber, Machteld, Jung, Hans Peter en Brekel-Dijkstra, Karolien van den
2
Nascholingspunten te behalen tot: 11 november 2024

Positieve Gezondheid staat voor een brede benadering van gezondheid. Grondlegger van het gedachtegoed is oud-huisarts Machteld Huber. Het viel haar op dat in het medisch curriculum de focus voornamelijk ligt op het leren kennen en herkennen van ziekten en hoe die te behandelen. Dit terwijl alle aankomende artsen bij hun afstuderen de (enigszins gemoderniseerde) eed van Hippocrates afleggen. Daarin zeggen zij ook toe om ‘gezondheid te zullen bevorderen’. In de praktijk betreft dit doorgaans niet meer dan een handvol uren over voeding. Inmiddels is de verhouding tussen kennis over ziekte en over gezondheidsbevordering wel wat opgeschoven. In het nieuwe Raamplan 2020 voor het medisch curriculum wordt het belang van onderwijs in preventie en gezondheidsbevordering zelfs expliciet genoemd. Positieve Gezondheid beoogt bij te dragen aan deze verschuiving van ziektegericht naar gezondheidsgericht denken en handelen. Deze nascholing gaat nader in op het concept van Positieve Gezondheid. In BLOK A komen de achtergronden bij de visie aan bod. In BLOK B staat het werken met Positieve Gezondheid centraal. Dit noemen we het andere gesprek waarbij wordt gebruikgemaakt van het spinnenweb van Positieve Gezondheid. Denken en handelen vanuit Positieve Gezondheid sluit aan bij de herijkte kernwaarden van Persoonsgerichte Zorg en Samen Beslissen. Het geeft handen en voeten om ook daadwerkelijk aan te sluiten bij de wensen en behoeften van de patiënten. Het werkelijke contact van mens tot mens geeft huisartsen dikwijls het gevoel weer meer betekenisvol bezig te zijn en bevordert daarmee het werkplezier.

In deze nascholing staan de ontwikkeling van Positieve Gezondheid en de toepassing ervan in de spreekkamer centraal. Deze vormen een goede eerste basis om als huisarts met Positieve Gezondheid aan de slag te kunnen gaan. Een belangrijke opmerking hierbij is dat een succesvolle implementatie van het concept vraagt om stappen op meerdere niveaus, zoals de organisatie, de wijk/regio en op provinciaal/landelijk niveau. Aan het einde van BLOK B volgt een aantal lees- en trainingstips die hierop dieper ingaan.

Accreditatie

Dit programma is door de KNMG voor 2 punten geaccrediteerd onder ID 487337. In uw persoonlijke nascholingsdossier is terug te vinden tot welke datum dit programma geaccrediteerd is.

Inhoud

BLOK A Ontwikkeling van Positieve Gezondheid
A1 Definitie van gezondheid
A2 Wetenschappelijke onderbouwing van Positieve Gezondheid
A3 Positieve Gezondheid
A4 Gezondheid als veerkracht

BLOK B Positieve Gezondheid in de spreekkamer
B1 Tools en materialen - Mijn Positieve Gezondheid
B2 Zelf ervaren
B3 Hoe voert u het andere gesprek?
B4 Van spinnenweb naar actie

Actie en verantwoording

Nadere bespreking van vragen en casuïstiek 
Literatuur 
Opdrachtblad 'Invoering in de huisartsenpraktijk’ 
Teamoverleg/Hagro/FTO/WDH 
Toets voor Huisartsen 2022/7

Over de auteur

Dr. Marja van Vliet is van oorsprong voedings- en bewegingswetenschapper. Zij promoveerde op het gebied van integrale zorg. Destijds was zij betrokken bij de ontwikkeling van Positieve Gezondheid. Van Vliet werkte als coördinator onderzoek en later als adviseur bij het Institute for Positive Health. Momenteel werkt zij als senior adviseur bij het programma Samen beslissen en Uitkomstgerichte zorg bij Zorginstituut Nederland.

Dr. Machteld Huber is van oorsprong huisarts. Zij werkte later als onderzoeker bij het Louis Bolk Instituut rondom het bevorderen van veerkracht. Dit resulteerde in de ontwikkeling van het concept Positieve Gezondheid. Zij ontving hiervoor in 2012 een ZonMw-parel. In 2014 promoveerde zij ook op dit onderwerp, waarna zij in 2015 het instituut voor Positieve Gezondheid (iPH) oprichtte.

Dr. Hans Peter Jung werkt in huisartsenpraktijk Afferden in Noord-Limburg. Hij is gepromoveerd op het onderwerp kwaliteit van de huisartsenzorg. Het concept van Positieve Gezondheid bleek voor hem de sleutel om betekenisgeving en plezier in zijn werk terug te vinden. Hiervoor ontving hij de Nederlandse Compassieprijs (2017) en de internationale Value-Based Health Care Primary Care Excellence Award (2020).

Dr. Karolien van den Brekel-Dijkstra is werkzaam als huisarts bij stichting Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra. Zij is gepromoveerd huisarts, volgde een coachopleiding en het Innovating Health for Tomorrow programma van INSEAD. Naast haar werk als huisarts is zij lokaal, regionaal en landelijk actief op het gebied van innovatie, preventie, gezonde wijksamenwerking en Positieve Gezondheid. Daarnaast werkte zij voor het NHG aan het project Preventie in de buurt (2016-2018) en is ze gecertificeerd trainer en opleider voor het Institute for Positive Health.

De auteurs hebben geen financiële banden met de farmaceutische industrie, ontvangen geen onderzoeksgeld van commerciële partijen en hebben geen bedrijfsbelangen of andersoortige financiële relaties met betrekking tot dit onderwerp.

Doelstellingen

 

Na afronding van deze nascholing:

 • hebt u inzicht in wat gezondheid is;
 • bent u op de hoogte van de verschuiving van de oorspronkelijke, meer statische gezondheidsdefinitie van de Wereldgezondheidsorganisatie naar de nieuwe, meer dynamische omschrijving van gezondheid;
 • weet u hoe en waarom Positieve Gezondheid is gebaseerd op het perspectief en de ervaring van patiënten zelf;
 • kunt u aangeven hoe Positieve Gezondheid bijdraagt aan een paradigmashift in ons denken, van ziektegericht denken naar gezondheid als vertrekpunt;
 • kunt u kernelementen beschrijven van het werken vanuit Positieve Gezondheid;
 • weet u wat Positieve Gezondheid voor uzelf betekent;
 • kunt u het spinnenweb gebruiken om het gesprek op gang te brengen;
 • kent u de voorwaarden voor communicatie om de regie (van de veranderwens) bij de ander te laten en de ander te stimuleren;
 • kunt u reflecteren over de ervaringen naar aanleiding van het gesprek met de ander.

Video's bij dit programma

Let op: toegang tot aanvullende content is voorbehouden aan deelnemers

 • Accreditatie bureau cluster 1

  Accreditatie bureau cluster 1
 • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten

  Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten
 • Verenso

  Verenso

Inloggen