WinkelmandjeBekijk/wijzig inhoud ×
 • Er zitten geen programma's in het winkelmandje.

Menu

2016/4

Pijn en pijnbehandeling

Auteur: Lieverse, P.,
2
Accreditatiepunten verlopen op: 21 juni 2018
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

Inleiding

Pijn is een klacht bij zeer uiteenlopende aandoeningen. Een internationaal geaccepteerde definitie omschrijft pijn als ‘een onplezierige, sensorische en emotionele ervaring die gepaard gaat met feitelijke of mogelijke weefselbeschadiging of die beschreven wordt in termen van een dergelijke beschadiging’. Deze definitie benoemt terecht de sensorische én de emotionele kant van pijn, en ook dat pijn aanwezig kan zijn zonder aantoonbare oorzaak. Behandeling van pijn is effectiever als de onderliggende aandoening wordt behandeld, maar in veel gevallen kan aan het voorschrijven van pijnmedicatie niet ontkomen worden.
De pathofysiologie en de diagnostiek van de diverse soorten pijn worden in BLOK A kort behandeld evenals enkele veelvoorkomende oorzaken: gewrichtsklachten en rugpijn. Ook komt in dit blok het fenomeen neuropathische pijn aan bod. Pijn bij kanker wordt grotendeels buiten beschouwing gelaten, aangezien daaraan een aparte nascholing zal worden gewijd. In BLOK B bespreken we de behandeling van pijn, vooral de hiervoor gebruikte analgetica: hun farmacologische werking en hoe met bijwerkingen in de praktijk om te gaan. Pijn bij ouderen krijgt daarbij apart aandacht.

Accreditatie

Voor dit nascholingsprogramma is voor 2 punten accreditatie toegekend onder ID 254250  voor huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen verstandelijk gehandicapten.

Inhoud

Blok A    Pathofysiologie en diagnostiek van diverse soorten pijn
A1    Pathofysiologie en meten van pijn
A2    Nociceptieve en chronische pijn
A3    Neuropathische pijn

Blok B    Medicamenteuze behandeling van pijn
B1    Behandeling van nociceptieve pijn
B2    Behandeling van chronische pijn
B3    Behandeling van neuropathische pijn
B4    Behandeling van pijn bij (kwetsbare) ouderen

Actie en verantwoording
Nadere bespreking van vragen en casuïstiek
Literatuur
Opdrachtblad 'Invoering in de praktijk'
Teamoverleg/Hagro/FTO/WDH
Afsluitende toets 

Auteur

Paul Lieverse is anesthesioloog en pijnbehandelaar in het Erasmus MC Kanker Instituut (voorheen: Daniel den Hoed Kliniek). Daarnaast verzorgt hij regelmatig onderwijs over pijnbehandeling en palliatieve zorg, zoals voor de Kaderopleiding Palliatieve Zorg.
Belangenconflicten: geen.

Doelstellingen van dit nascholingsprogramma

Na afloop van deze nascholing:

 • weet u op welke wijze pijn gemeten kan worden;
 • kent u het belang van psychosociale factoren bij pijnklachten;
 • weet u wat de rode en gele vlaggen bij rugpijn zijn;
 • weet u hoe u het risico op het ontstaan van chroniciteit van pijn kunt verkleinen;
 • kent u het verschil tussen nociceptieve en neuropathische pijn;
 • bent u op de hoogte van de (niet-)medicamenteuze behandeling van verschillende soorten pijn.

Video's bij dit programma

Let op: toegang tot aanvullende content is voorbehouden aan deelnemers
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

 • Accreditatie bureau cluster 1

  Accreditatie bureau cluster 1
 • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten

  Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten
 • Verenso

  Verenso

Inloggen