WinkelmandjeBekijk/wijzig inhoud ×
 • Er zitten geen programma's in het winkelmandje.

Menu

2011/2

Persoonlijkheidsstoornissen

2
Accreditatiepunten verlopen op: 4 mei 2013
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

Samenvatting

Patiënten met persoonlijkheidsstoornissen zijn vaak een uitdaging voor de huisarts. Velen van u zullen het woord ‘uitdaging’ als een eufemisme ervaren voor ‘lastig’ of ‘heartsink patiënt’. Feit is zeker dat de omgang met en behandeling van dergelijke patiënten soms bijzondere eisen stellen aan de huisarts en zijn medewerkers.

In deze nascholing komen de belangrijkste theoretische achtergronden van vóórkomen, klinisch beeld, etiologie, diagnostiek en behandeling van persoonlijkheidsproblematiek aan de orde. U wordt door middel van opdrachten uitgedaagd de brug te slaan met uw eigen praktijkervaringen. Het is nadrukkelijk geen training in gespreksvaardigheid of conflicthantering.

Accreditatie

Dit nascholingsprogramma is onder ID 96254 voor 2 punten geaccrediteerd voor huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen verstandelijk gehandicapten.

Inhoud

BLOK A Epidemiologie, klinisch beeld en diagnostiek

A1 Definitie

A2 Epidemiologie

A3 Persoonlijkheidsstoornissen en DSM-IV-TR

A4 Klinisch beeld en diagnostiek

BLOK B Persoonlijkheidsstoornissen en behandeling

B1 C-cluster persoonlijkheidsstoornissen

B2 B-cluster persoonlijkheidsstoornissen

B3 A-cluster persoonlijkheidsstoornissen

B4 Behandeling

B5 Slotbeschouwing

Actie en verantwoording

Literatuur

Nadere bespreking van casuïstiek en vragen

Opdrachtblad ‘Invoering in de praktijk’

Teamoverleg/Hagro/FTO/WDH

Afsluitende toets

Auteur

Prof. Dr. J.J.L. Derksen, klinisch psycholoog, sectie Klinische Psychologie van de Radboud Universiteit, vakgroep Persoonlijkheid en Sociale Psychologie van de Vrije Universiteit van Brussel, Insead in Fontainebleau en psychologenpraktijk Derksen & Klein Herenbrink te Bemmel.

Doelstellingen van dit nascholingsprogramma

Na afloop van dit nascholingsprogramma:

 • kunt u globaal aangeven hoe karakter en persoonlijkheid worden gevormd;
 • weet u hoe vaak de verschillende persoonlijkheidsstoornissen vóórkomen;
 • kent u de algemene klinische karakteristieken en hoe deze ‘vertaald’ zijn in DSMterminologie;
 • kunt u differentiëren tussen A-, B- en C-cluster persoonlijkheidsstoornissen;
 • hebt u kennisgenomen van de verschillende subtypen van A-, B- en C-cluster persoonlijkheidsstoornissen en hun DSM-classificatie;
 • bent u op de hoogte van de belangrijkste behandelmogelijkheden voor patiënten met een persoonlijkheidsstoornis;
 • hebt u gereflecteerd op uw eigen ervaringen met persoonlijkheidsstoornissen.

Bronnen bij dit programma

Let op: toegang tot aanvullende content is voorbehouden aan deelnemers
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

 • Accreditatie bureau cluster 1

  Accreditatie bureau cluster 1
 • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten

  Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten
 • Verenso

  Verenso

Inloggen