WinkelmandjeBekijk/wijzig inhoud ×
 • Er zitten geen programma's in het winkelmandje.

Menu

2017/4

Perifeer zenuwletsel

Auteur: Alfen, N. van
2
Accreditatiepunten verlopen op: 27 juni 2019
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

Samenvatting

Perifeer zenuwletsel is een verzamelterm voor alle aandoeningen waarbij schade ontstaat aan het perifere zenuwstelsel. In deze nascholing wordt ingegaan op traumatisch en iatrogeen perifeer zenuwletsel. De incidentie van blijvend zenuwletsel is in de praktijk niet groot, maar de trauma's en ingrepen die eraan voorafgaan komen vaak voor. Zenuwletsel als gevolg daarvan is in de praktijk een weinig bekend en laat of slecht herkend probleem, dat vaak grote en langdurige impact heeft op het functioneren van patiënten. Het is daarom zinvol de mogelijkheid van (bijkomend) zenuwletsel bij trauma en ingrepen in het oog te houden. Deze nascholing biedt enkele praktische handvatten voor herkenning, diagnostiek en behandelopties voor patiënten met dit type letsel. De huisarts kan met enige basiskennis over perifeer zenuwletsel een belangrijke steun en partner zijn voor de patiënt die zijn of haar weg zoekt door de gezondheidszorg op het snijvlak van neurologie, orthopedie, plastische en traumachirurgie en revalidatie.

Deze nascholing gaat niet in op andere, frequentere oorzaken van perifeer zenuwletsel zoals het carpaletunnelsyndroom, de ulnaropathie bij de elleboog en radiculopathieën door degeneratieve afwijkingen van de wervelkolom. Deze onderwerpen zullen aan bod komen in een vervolg op de huidig nascholing. In algemene zin zijn de anatomische en pathofysiologische concepten, diagnostische strategieën, prognose, en behandelmogelijkheden die in deze nascholing besproken worden ook toepasbaar op deze andere oorzaken van zenuwletsel.

Accreditatie

Voor dit nascholingsprogramma is voor 2 punten accreditatie toegekend onder ID 290308 voor huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen verstandelijk gehandicapten.

Inhoud

BLOK A Diagnostiek van traumatisch en iatrogeen zenuwletsel
A1 Algemeen
A2 Diagnostiek
A3 Pijn en uitval na een medische ingreep
BLOK B Behandeling van zenuwletsel
B1 Indeling perifeer zenuwletsel
B2 Uitleg en revalidatie perifeer zenuwletsel
Actie en verantwoording
Nadere bespreking van vragen en casuïstiek
Literatuur
Opdrachtblad ‘Invoering in de praktijk’
Teamoverleg/ Hagro/fto/wdh
Afsluitende toets

Over de auteur

Nens van Alfen is als neuroloog en klinisch neurofysioloog werkzaam op de afdeling Neurologie in het Radboudumc in Nijmegen. Als medisch hoofd van het functielaboratorium voor Klinische neurofysiologie en medeoprichter van de Plexuspoli en het Radboud Perifeer Zenuwspreekuur, is zij verantwoordelijk voor de klinische zorg en opleiding in de diagnostiek en advisering bij de behandeling van letsel van de perifere zenuwen en de plexus brachialis. Zij is vaste consulent voor perioperatief perifeer zenuwletsel voor de vakgroepen Anesthesiologie in het Radboudumc en de Sint Maartenskliniek te Nijmegen. Haar specifieke aandachtsgebieden zijn de non-invasieve diagnostiek door middel van neuromusculaire echografie van zenuwen en spieren, en de aandoening neuralgische amyotrofie. Belangenconflicten: geen.

Doelstellingen van dit nascholingsprogramma

Na afloop van deze nascholing:

 • herkent u situaties waarin er sprake kan zijn van traumatisch of iatrogeen zenuwletsel;
 • kunt u zenuwletsel bij patiënten herkennen;
 • kunt u perifeer zenuwletsel globaal lokaliseren;
 • weet u wanneer u patiënten dient te verwijzen, wanneer u af kunt wachten, en welke follow-up noodzakelijk is;
 • weet u welke aanvullende diagnostiek beschikbaar is en wanneer deze zinvol ingezet kan worden;
 • kunt u de patiënt informeren over de prognose en te verwachten gevolgen van zenuwletsel;
 • weet u welke behandelopties beschikbaar zijn en wanneer deze ingezet kunnen worden.

Bronnen bij dit programma

Let op: toegang tot aanvullende content is voorbehouden aan deelnemers
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

 • Accreditatie bureau cluster 1

  Accreditatie bureau cluster 1
 • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten

  Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten
 • Verenso

  Verenso

Inloggen