WinkelmandjeBekijk/wijzig inhoud ×
 • Er zitten geen programma's in het winkelmandje.

Menu

2020/5

Patiënten met laag IQ

Auteurs: Aldenkamp, Erica en Wieland, Jannelien
2
Nascholingspunten te behalen tot: 3 augustus 2024

De huisarts krijgt in zijn of haar praktijk regelmatig te maken met patiënten met een laag IQ. Mensen met zwakbegaafdheid behoren tot de kwetsbaarste groepen in onze samenleving: zij ervaren vaak allerlei moeilijkheden en hebben een verhoogd risico op lichamelijke, sociale en psychische problemen en problematisch middelengebruik. Daarom wordt in deze nascholing aandacht besteed aan deze groep mensen.

In blok A wordt allereerst aandacht besteed aan diagnostiek. Hoe herkent u een patiënt met een laag IQ, en op welke manier kunt u het best met deze patiënten communiceren? Ook komen psychische stoornissen bij deze patiëntenpopulatie aan bod. In blok B wordt vervolgens aandacht besteed aan behandel- of verwijsmogelijkheden voor patiënten met een laag IQ.

Accreditatie

Voor dit nascholingsprogramma is voor 2 punten accreditatie toegekend onder ID 406085 voor huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen verstandelijk gehandicapten.

Inhoud

BLOK A Diagnostiek
A1 Definitief, herkennen en screenen
A2 Communicatie
A3 Herkenning van psychische stoornissen bij patiënten met een laag IQ

BLOK B Behandelen of verwijzen
B1 Algemene aanwijzingen
B2 Gedeelde besluitvorming en verantwoordelijkheid
B3 Behandelmogelijkheden voor de huisarts en POH-GGZ
B4 Verwijslijnen

Actie en verantwoording
Nadere bespreking van vragen en casuïstiek
Literatuur
Afsluitende toets

Auteur

Erica Aldenkamp is GZ-psychologe en EMDR-therapeut, gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van psychiatrische patiënten met een laag IQ (zwakbegaafdheid of een verstandelijke beperking). Naast haar klinische werk is zij betrokken bij de ontwikkeling van protocollen, behandelmodules en zorgprogramma’s voor psychiatrische patiënten met een lager IQ. Daarnaast verzorgt zij scholingen, onder andere door samen met de RINO Amsterdam de modulaire leergang Beperkt Begrepen aan te bieden (ook voor de POH-GGZ). Erica Aldenkamp is praktijkhouder van Poli+, een GGZ-praktijk gespecialiseerd in de behandeling van psychische stoornissen bij mensen met een laag IQ.

Jannelien Wieland is psychiater, gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van psychische stoornissen bij mensen met zwakbegaafdheid of een verstandelijke beperking. Zij is gepromoveerd op onderzoek naar patiënten met een zwakbegaafdheid in de GGZ en is zij betrokken bij verschillende projecten gericht op goede geestelijke gezondheidszorg voor mensen met zwakbegaafdheid of een verstandelijke beperking. Jannelien Wieland werkt bij de Poli+ en bij Curium-LUMC.

Samen zijn zij betrokken geweest bij het initiatief tot en de ontwikkeling van de generieke module Psychische stoornissen en zwakbegaafdheid of lichte verstandelijke beperking, gesubsidieerd door het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ (www.ggzstandaarden.nl).

Samen met Annemarie van den Brink schreven Erica en Jannelien het boek Behandeling van patiënten met een laag IQ in de GGZ.

Belangenconflicten: geen.

Doelstellingen

Na afloop van deze nascholing:

 • kunt u inschatten hoe groot de groep patiënten met zwakbegaafdheid in uw huisartsenpraktijk is;
 • bent u in staat om de urgentie en relevantie van problematiek in uw praktijk te beschrijven;
 • kunt u zwakbegaafdheid en een verstandelijke beperking herkennen bij uw patiënten;
 • bent u beter in staat om uw bejegening en uw communicatie aan te passen bij deze groep patiënten;
 • bent u beter in staat om psychische klachten bij deze groep patiënten te herkennen en diagnosticeren;
 • bent u in staat om deze patiënten zelf te helpen dan wel te verwijzen voor de juiste zorg op de juiste plek.

 • Accreditatie bureau cluster 1

  Accreditatie bureau cluster 1
 • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten

  Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten
 • Verenso

  Verenso

Inloggen